Etiket arşivi: Ama hangi hükümetle?

CIA’nın Son Kürt Raporu

CIA’nın Son Kürt Raporu
Aydınlık, 14.8.12

Dostlar,

CIA’nın Kürt stratejisini ibretle okuyalım ve ulusal direnişimizi buna göre geliştirelim.

Ama hangi hükümetle?

Tam da bunları yapmakla görevlendirildiğini kendi ağzıyla kezlerce itiraf eden
Büyük Ortadoğu Projesi – BOP (gerçekte Büyük İsrail Projesi) eşbaşkanlığıyla mı;

Ulusal bir hükümetle mi?

AYDINLIK Gazetesine de, ulusumuzu uyaran bu çok değerli gazetecilik hizmeti için
teşekkür ederek; AYDINLIK okuyarak ve okutarak yani..

Sevgi ve saygı ile. 18.8.12

Dr. Ahmet Saltık, www.ahmetsaltik.net

================================================================

CIA :

“BM’de dünya gündeminin dikkati Türkiye Kürtlerinin üzerine çevrilerek,
Türk devletinin Kürt sorununa geleneksel tepkisi değişmeye mecbur bırakılacak.”

– PKK’nin Şemdinli hamlesi,
– Foça saldırısı ve
– Son olarak CHP milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçırması ne anlama geliyor?

Aslında tüm bunlara, CIA’nın kıdemli görevlilerinden Ellen Laipson’un
geçen yılın sonunda hazırladığı bir rapor ışık tutuyor.

Ellen Laipson, 2012 yılında yaşanacak olaylardan hareketle hazırladığı
analizinde iki önemli vurgu yapıyor:

1- 2012 yılı Türkiye Kürtlerinin yoğun ve en kanlı kavgalarının dolu olduğu
bir yıl olacak.

2- Kürtler BM gündemine girecek.

Obama’nın 2009 yılında “ABD Başkanı’nın istihbarat danışma kurulu”na,
Hillary Clinton’un da 2011 yılında “Bakanlık dış politika kurulu”na
kattığı kıdemli CIA analisti Ellen Laipson’un hazırladığı 7 maddelik raporun
adı şöyle:

“Türkiye Kürtlerinin Eylem Planı”

Raporda yer alan şu 7 madde incelendiğinde, PKK’nin ABD planına uygun olarak
hamleler yaptığı görülecektir. İşte o maddeler:

1- Hakkari, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl, Urfa, Diyarbakır illeri,
yoğunluklu başkaldırı ve bombalamaların olacağı yeni başlangıç bölgeleri olacak.

2- BM’de dünya gündeminin dikkati Türkiye Kürtlerinin üzerine çevrilerek,
Türk devletinin Kürt sorununa geleneksel tepkisi değişmeye mecbur bırakılacak.
Hazırlanacak yeni anayasada, Türkiye Kürtlerinin meşru haklarının kabulü yer bulacak.

3- ABD ve AB devletleri, Türkiye Kürtlerinin “demokratik hak ve yerinden yönetim”
istemlerinin karşılanmasında, koruyucu ve destekleyici olacak.

4- Türkiye dışında yaşayan Türkiye Kürtleri aktive ve organize edilmiş durumdadır.
Yıllardan beri asi ve terörist olarak anılan (PKK) “Kürt gerilla güçleri”
demokratik hak ve özgürlük savaşçıları olarak kabul görmeye başlayacak;
sivil siyasette görev alacaklardır. Ayrıca, farklı gerekçe ile Suriye devleti,
PKK güçleri ile kamp sağlanması konusunda görüşmelerini sürdürmektedir.

5- Yaşanması beklenen gelişmelere koşut olarak, Türk devletinin kullandığı
meşru savunma ve imha etme haklılığı etkisiz kılınacaktır.
Bu plan aralıksız olarak uygulanmaktadır.

6- Kuzey Irak’ta kurulu bulunan Kürt özerk yönetiminin, 2013 içinde devletleşmesi planlanmıştır. İstendiği takdirde Türk devleti ile birlikte yaşamak veya yaşamamak hakları meşrulaşacaktır.

7- Yaşanacak olaylarla birlikte KCK tutukluları aşama aşama serbest bırakılacaktır.