CIA’nın Son Kürt Raporu

CIA’nın Son Kürt Raporu
Aydınlık, 14.8.12

Dostlar,

CIA’nın Kürt stratejisini ibretle okuyalım ve ulusal direnişimizi buna göre geliştirelim.

Ama hangi hükümetle?

Tam da bunları yapmakla görevlendirildiğini kendi ağzıyla kezlerce itiraf eden
Büyük Ortadoğu Projesi – BOP (gerçekte Büyük İsrail Projesi) eşbaşkanlığıyla mı;

Ulusal bir hükümetle mi?

AYDINLIK Gazetesine de, ulusumuzu uyaran bu çok değerli gazetecilik hizmeti için
teşekkür ederek; AYDINLIK okuyarak ve okutarak yani..

Sevgi ve saygı ile. 18.8.12

Dr. Ahmet Saltık, www.ahmetsaltik.net

================================================================

CIA :

“BM’de dünya gündeminin dikkati Türkiye Kürtlerinin üzerine çevrilerek,
Türk devletinin Kürt sorununa geleneksel tepkisi değişmeye mecbur bırakılacak.”

– PKK’nin Şemdinli hamlesi,
– Foça saldırısı ve
– Son olarak CHP milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçırması ne anlama geliyor?

Aslında tüm bunlara, CIA’nın kıdemli görevlilerinden Ellen Laipson’un
geçen yılın sonunda hazırladığı bir rapor ışık tutuyor.

Ellen Laipson, 2012 yılında yaşanacak olaylardan hareketle hazırladığı
analizinde iki önemli vurgu yapıyor:

1- 2012 yılı Türkiye Kürtlerinin yoğun ve en kanlı kavgalarının dolu olduğu
bir yıl olacak.

2- Kürtler BM gündemine girecek.

Obama’nın 2009 yılında “ABD Başkanı’nın istihbarat danışma kurulu”na,
Hillary Clinton’un da 2011 yılında “Bakanlık dış politika kurulu”na
kattığı kıdemli CIA analisti Ellen Laipson’un hazırladığı 7 maddelik raporun
adı şöyle:

“Türkiye Kürtlerinin Eylem Planı”

Raporda yer alan şu 7 madde incelendiğinde, PKK’nin ABD planına uygun olarak
hamleler yaptığı görülecektir. İşte o maddeler:

1- Hakkari, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl, Urfa, Diyarbakır illeri,
yoğunluklu başkaldırı ve bombalamaların olacağı yeni başlangıç bölgeleri olacak.

2- BM’de dünya gündeminin dikkati Türkiye Kürtlerinin üzerine çevrilerek,
Türk devletinin Kürt sorununa geleneksel tepkisi değişmeye mecbur bırakılacak.
Hazırlanacak yeni anayasada, Türkiye Kürtlerinin meşru haklarının kabulü yer bulacak.

3- ABD ve AB devletleri, Türkiye Kürtlerinin “demokratik hak ve yerinden yönetim”
istemlerinin karşılanmasında, koruyucu ve destekleyici olacak.

4- Türkiye dışında yaşayan Türkiye Kürtleri aktive ve organize edilmiş durumdadır.
Yıllardan beri asi ve terörist olarak anılan (PKK) “Kürt gerilla güçleri”
demokratik hak ve özgürlük savaşçıları olarak kabul görmeye başlayacak;
sivil siyasette görev alacaklardır. Ayrıca, farklı gerekçe ile Suriye devleti,
PKK güçleri ile kamp sağlanması konusunda görüşmelerini sürdürmektedir.

5- Yaşanması beklenen gelişmelere koşut olarak, Türk devletinin kullandığı
meşru savunma ve imha etme haklılığı etkisiz kılınacaktır.
Bu plan aralıksız olarak uygulanmaktadır.

6- Kuzey Irak’ta kurulu bulunan Kürt özerk yönetiminin, 2013 içinde devletleşmesi planlanmıştır. İstendiği takdirde Türk devleti ile birlikte yaşamak veya yaşamamak hakları meşrulaşacaktır.

7- Yaşanacak olaylarla birlikte KCK tutukluları aşama aşama serbest bırakılacaktır.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“CIA’nın Son Kürt Raporu” üzerine bir yorum

 1. CİA VE ABD’NİN AYDINLIK VE İP’İN DÜŞÜNDÜĞÜ SEVİYEDE AKILSIZCA STRATEJİLERİ OLAMAZ!..

  ABD’nin BOP diye projesi yok!.. Başkan Bush, Ortadoğu’nun insan hayatına değer vermeyen yöneticilerini aldatmak, aptal yerine koymak için, böyle bir projeden söz etmiştir.

  Ortadoğu’nun insan hayatına değer vermeyen yöneticiler ise; bu lafta gene “Küçük Amerika olmak, ABD Başkanı’na eşit olmak, hatta Eşbaşkan olmak hayalini” gördüler.

  Sayın Başbakanımız da; “biz ABD Başkanlarına Eşit Başkanlardan bir tanesiyiz,” anlamında Eşbaşkan’dan söz etmiştir. Aydınlığın iddia ettiği gibi ne bir proje vardır, ne de bunun eşbaşkanı olmaktan söz eden kimse!..

  Büyük Ortadoğu Projesi diye bir Amerikan Projesi yoktur… Olmamıştır, olmayacaktır!.. Olmasına gerek de yoktur… 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki Ortadoğu Projesi, Ortadoğuyu KONTROL EDİLEBİLİR KRİZ BÖLGESİ olarak programlamaktır.

  Proglama Türkiye’den başlanarak İslam Ülkelerine yayılmış ve başarılı da olunmuştur. Ortadoğu’nun bütün yöneticileri ve aydınları, Özellikle de İşçi partisi ve Aydın Gazetesi de bu değirmene kuruldukları güne su taşımaktadır.

  Burada CİA’in Kürt Stratejisi diye takdim edilen sözler, Clinton’un bir danışmanın ayak üstü olarak söylenmiş fikirleridir. “Şemdinli’de, Hakkari’de, Şurda, burda eylemler olabilir,” demekten ibarettir. İbretle okunacak şey ise; İşçi Partisi ve Aydınlığın buncağız lafı, ifrat derecesinde abartmasıdır.

  Aydınlığın iddiaları; ABD politikalarının, Emperyalist Stratejeilerinin ve CİA Planlarının zeka seviyesinde değildir. Aydınlığın iddialarını, Aydınlığın zeka seviyesine göre değerlendirmek gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir