Medeni Yasa’ya gerici tuzak!

Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen
zulal.kalkandelen@cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2023, Cumhuriyet

Advertisement: 0:09

İstiyorlar ki kadın çalışmasın, evde otursun…

En az üç çocuk doğurup “ailenin reisi” olarak görülen erkeğe hizmet etsin…

Kadın evde çalışıp “bedava işgücü” muamelesi görürken maaşı olmasın, erkeğe muhtaç kalsın…

Böylece evlilik boyunca iş sahibi olan erkeğin elde ettiği gelir erkeğin olsun, ekonomik gücü kontrol etsin…

“Kutsal Aile” dedikleri bu!

Erkek egemen bu modeli sürdürmek için önce kadını şiddetten koruyan İstanbul Sözleşmesi’ nden, Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’yi geri çektiler, 6284 sayılı yasayı dillerine doladılar ve şimdi de Medeni Yasa’yı hedeflediler!

Kim bunlar? Laik Cumhuriyet ve kadın düşmanı gericiler!

Yeniden Refah Partisi (YRP), kabul edilişinin üzerinden 97 yıl geçtikten sonra, laik hukukun resmi belgesi niteliğindeki Medeni Yasa’yı delmek için harekete geçti. Genel başkan Fatih Erbakan’la birlikte dört milletvekilinin imzasıyla hazırlanan yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 6 Ekim 2023 tarihli teklif, jet hızıyla 10 Ekim’de Adalet Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

Beş maddelik yasa teklifi ile Medeni Yasa’nın boşanma halinde bağlanan yoksulluk nafakasını düzenleyen 175 ve 176. maddelerinin değiştirilmesi talep ediliyor. Teklifin gerekçesinde nafakayı düzenleyen maddenin çok mağduriyet yarattığını belirtmişler. Bu nedenle maddeden “süresiz olarak” ifadesinin çıkarılmasını, nafaka ödeme süresinin beş yılla sınırlandırılmasını ve nafakanın kesilmesi sonunda, alacaklı tarafın mağduriyetinin devamı halinde nafakanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca oluşturulacak fondan karşılanmasını istiyorlar!

Nafakanın “süresiz olarak” ödendiğine dair yaratılan algı doğru değildir. Yoksulluk nafakası, yeterli geliri olmayan ve boşanmada ağır kusuru bulunmayan kişilere bağlanır ve kadının çalışmaya başlaması, yeniden evlenmesi ya da başkasıyla evli gibi yaşaması durumlarında kesilir. Gerçekte çoğu durumda bağlanan nafaka insanca yaşama olanağı sunmadığı gibi, şiddet tehdidi ile kadınlar vazgeçirilir, şimdi gericiler bu hakkı aşama aşama yok etmeye çalışıyor. 

KADINA KARŞI EKONOMİK ŞİDDET

Bu siyasal İslamcıların Medeni Yasa’yı ilk hedefleyişi değil. Geçen yılki taslak tepkiler üzerine geri çekilmiş ama geçen yıl dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim vaadi olarak bunu gündeme taşırken “Süresiz nafakanın adil olmadığına inanan bir adalet bakanıyım. Seçimden sonra gündeme alacağımız maddelerden biri olacaktır.” demişti.

Evlilik süresince evde çalışıp her türlü işi yapan kadınların erkeklerin sahip olduğu gelirden yoksun kalması yetmezmiş gibi, evliliğin sonlanması durumunda eşitsizliğin sürdürülmek istenmesi, kadına karşı ekonomik şiddettir.

Kadınlar nafakanın sınırlandırılması durumunda, sırf bu yüzden, şiddete uğradıkları evlilikleri sürdürmek zorunda bırakılacak, hem kadınların hem de varsa çocukların mağduriyeti artacaktır. Dolayısıyla nafakanın gasp edilmesi, kadın haklarında büyük bir gerileme anlamına gelir.

YRP’NİN TEKLİFİ ANAYASAYA AYKIRI

YRP’nin teklifi, kadını erkek şiddeti ve sömürüsü karşısında korunmasız bırakmak isteyen gerici bakış açısının ürünüdür.

Nafakanın beş yıl sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca oluşturulacak fondan karşılanmasını önermek ise kadınların haklarını budamak için uydurulmuş bir tuzaktır. Çünkü hem Türkiye gibi bir ülkede bu konu kamunun üzerine atılarak iktidarların keyfine bırakılacak hem de fondan ayrılacak sadaka gibi paralarla kadın beş parasız bırakılacaktır.

Demokratik toplum örgütleri, ilericiler ve Cumhuriyetçiler, anayasanın kadın ve erkek eşitliğini düzenleyen 10. maddesine ve ailede eşitliği düzenleyen 41. maddesine aykırı olan bu teklife karşı durmak ve Medeni Yasa’yı savunmak zorundadır.


Yazarın Son YazılarıTüm Yazıları

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir