HZ. MUHAMMED’İN HZ. ALİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ SÖZLERİ (×)

Prof. Dr. Halil ÇİVİ
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

1- Dünyada ve ahrette Ali benim kardeşimdir.
2- Ali bendendir; ben O’ndanım.
3- Ya Ali! Sen bana Musa’nın kardeşi Harun kadar yakınsın. Musa Tur’a giderken kavmine kardeşi Harun’u vekil bıraktığı gibi ben de seni vekil bırakıyorum. Ancak Musa’dan sonra peygamberlik vardı. Benden sonra peygamberlik yoktur. Sen halife olacaksın.
4- Ali hatadan sıyrılma kapısıdır. O kapıdan giren Müslüman oldu. Kapının dışında kalan kâfir oldu.
5- Ya Ali, sen Müslümanların kalplerine Allah tarafından indirilen bir dayanaksın.
6- Ali benim vücuduma oranla başım kadar kiymetlidir.
7- Ali’yi seven, şüphe yok ki beni sevmiş olur. Beni seven Allah’ı sevmiş olur. Ali’ye düşman olan bana düşman olur, bana düşman olan ise hiç kuşkusuz Allah’a düşman olur.
8- Ali’nin dostu benim dostum, Ali’nin düşmanı da benim düşmanımdır.
9- Kim benim yaşamım gibi yaşamak benim gibi ölmek ve Rabbimin bana vaatte bulunduğu cennette kalmak isterse Talip oğlu Ali‘ye uysun.
10- Aliye sevgi arabozuculuktan kurtulmaktır.
11- Ali benim ilmimin kapısıdır. O ümmetime Hak yolunu gösteren güneştir. O’nu sevmek imandandır.
12- Aliye düşman olan Allah’a düşman olur.
13- Ali’ye söven hiç kuşkusuz bana sövmüş, bana söven de Allah’a sövmüş olur.
14- Ali’den ayrılan hiç kuşkusuz benden ayrılmış; benden ayrılan da elbette Allah’tan ayrılmış olur.
15- Talip oğlu Ali Allah’ı en iyi bilen insandır.
16- Terazinin bir kefesine gökler ve yer yüzü, öbür kefesine de Ali’nin imanı konulabilseydi, herhale Ali’nin imanı daha ağır basardı.
17- Ben kimin efendisi isem Ali’ de onun efendisidir.
18- Ya Fatıma, seni Ehlibeyt’imin en üstününe verdim.
19- Allah’ü Teâlâ, Fatıma’yı Ali”ye vermeyi bana emretti.
20- Ben hikmet eviyim, Ali de bu evin kapısıdır.
21- Ben ilim şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır. Bilgi isteyen Ali’nin kapısına gelsin.
22- Ben zamanımda kiminle harp edersem Kur’an’ın açık emrine uyarak savaşırım. Ali de Kur’an’ın manasına uyarak savaşır.
23- Ya Büride! Muhakkak ki benden sonra Ali sizin vekilinizdir. Ali’yi sev, onun gittiği yola git.
24- Ya Ali! Cennete girecek ilk dört kişi sen, ben, Hasan ve Hüseyin’dir.

Not : Yorumsuz olarak yine size 24 hadisten oluşan 24 ayar bir derleme yaptım. Umarım yararlı olur.
(×)- KIRIMLI, Recep Hikmet. Hazreti Ali’nin Liderlik Sırları. Erasmus Yayınları İstanbul 2018. ss.117-122

HZ. MUHAMMED’İN HZ. ALİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ SÖZLERİ (×)” hakkında bir yorum

  1. Gçnül Pınar Atacı

    Tabii ki ÇOK YARARLI 24 HADİSTEN OLUŞAN bu muhteşem ve büyüleyen 24 AYAR DERLEME için ünlü ve duayyen bilgin sevgili hocamız Prof.ÇİVİ’yi en candan duygular ve dilekler sunarak kutlamak gerek.

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir