6’lı Masa Ortak Politikalar Uzlaşma (Mutabakat) Metni

Ben 240 sayfa siyasetname okuyamam diyenler için, 
6’lı Masa “Ortak Politikalar Mutabakat (Uzlaşma) Metni“nin özeti..

Seçim barajı %3 olacak

HSK, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ayrılacak,
Adalet Bakanı Hakimler Kurulunda olmayacak

Cumhurbaşkanı 1 kez, 7 yıllık seçilecek

AİHM veya AYM kararlarına uymayan yargıç ve savcılara yaptırım uygulanacak

Kamuya girişlerde mülakat uygulaması kalkacak, KPSS ücretsiz olacak

Belediyelere kayyum uygulaması kalkacak

Parti kapatma davaları TBMM iznine bağlı olacak

Cumhurbaşkanlığı, Çankaya Köşkü‘ne taşınacak;
Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, yalı ve köşkler halka açılacak

Cumhurbaşkanlığı uçakları satılıp, yangın söndürme uçağı alınacak

Özel yetkili mahkemelere son verilecek

Ceza mahkemelerinde savcılar, avukatlarla eşit olacak
CMK görevlendirmelerinin kapsamı genişleyecek

Sosyal medya yasası uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılacak, 2 bakanlık olacak

Bakan yardımcılıkları kaldırılacak, müsteşarlık gelecek

Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayeti sona erecek
Belediyelerin ödenekleri artırılacak

Yolsuzluk suçlarında zamanaşımı olmayacak

Yurt dışına kaçırılan paraların geri alınması için “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi” kurulacak

Pazarlık usulü ile yapılan ihaleler geçmişe dönük olarak incelenecek

Türkiye kara para aklamada Gri Liste’den çıkarılacak

Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkarılan konular, kanun kapsamına geri alınacak

Vatandaşın bilgi edinme hakkını ihlal eden memurlar yaptırıma tabi tutulacak.

Enflasyon 2 yıl içinde tek haneye düşecek

Kişi başına ulusal gelir 5 yılda 2 katına yükselecek

5 yılda 5 milyon yeni iş yaratılacak

İhracat hedefi 600 milyar dolar

TCMB Başkanı bağımsız olacak, görevden alınamayacak

TCMB, Ankara’ya geri taşınacak

128 milyar doların akıbeti araştırılacak

KKM uygulamasına son verilecek, eski hesaplar vadesi dolunca yenilenmeyecek.

İmar rantları vergilendirilecek

İstanbul uluslararası finans merkezi olacak

Kreş sayısı artırılacak

İşsizlik fonu işçiler için kullanılacak

Çalışanların vergi ve prim yükü azaltılacak

Eğitim ve öğretimde KDV düşecek

İşyeri stopaj ödemeleri düşürülecek

Okullarda ücretsiz su, süt ve öğle yemeği verilecek

Okul kitapları, yardımcı kitaba gerek duyulmayacak duruma getirilecek

Sansür yasaları kaldırılacak

Lise giriş sınavı uzun vadede (erimde) kaldırılacak

1+5+4+3 eğitim sistemine geçilecek; İlkokul 5 yıl, ortaokul 4 yıl, lise 3 yıl olacak

Köy okulları geri açılacak, taşımalı eğitim sona erecek

YÖK kapatılacak

Üniversiteleri, akademisyenler yönetecek

Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılacak

Harika çocuk yasası çıkarılacak

Festival yasakları kaldırılıp, festival teşvikleri verilecek

Mülki amirlerin festival ve konser yasaklama yetkisi iptal edilecek

25 yaşına dek gençler kültürel etkinliklere ücretsiz katılacak

Şehir içindeki sanayi tesisleri taşınacak

2050 yılında sıfır karbon hedefi konulacak

Yeşil dönüşümü destekleyen İklim Bankası kurulacak

Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak

Orman yangını olan alanda inşaat yapılması yasaklanacak

Cumhurbaşkanlığı uçakları satılıp, yangın söndürme uçağı alınacak

Çiftçilerin tohum maliyeti %50 desteklenecek

Alım fiyatları sezon (mevsim) öncesinde açıklanacak

İlk konut alımında tapu harcı alınmayacak

Mevcut savunma sanayi projeleri sürdürülecek

Tank Palet Fabrikası geri alınacak

Akkuyu Nükleer Santrali‘nin sözleşmesi gözden geçirilecek

Yüksek fiyatlı doğalgaz alım sözleşmeleri yeniden değerlendirilecek

Kanal İstanbul iptal edilecek

Atatürk Havalimanı hizmete açılacak

Araç muayene istasyonlarındaki tekel kaldırılacak

Gümrük Birliği Anlaşması güncellenecek

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Koruma Kurulları özerkleştirilecek

24 saat açık kütüphaneler yapılacak

Yeni termik santral yapılmayacak

Cumhurbaşkanının orman niteliğini kaldırma yetkisini kaldırılacak

Yanan ormanlara verilen imar izinlerinin tümü iptal edilecek

Yeni şehir hastanesi yapılmayacak, Şehir hastaneleri nedeniyle kapatılan devlet hastaneleri açılacak

Askeri hastaneler geri açılacak

İşe alımlarda cinsiyetçi soru sorulmayacak

8 Mart’ta kadınlar izinli sayılacak

Gençler pasaporta ücret ödemeyecek

Yurt dışı çıkış harcı kaldırılacak

Gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet

Emekli maaşlarına enflasyon + büyüme zammı yapılacak

TOKİ yalnızca sosyal konut üretecek, TOKİ konutları peşinatsız, taksitle satılacak

Gereksinim ölçüsünde öğrenci yurdu yapılacak, öğrenciler vakıf dernek yurtlarına mahkum edilmeyecek

F-35 projesine döneceğiz

Kapatılan askeri okullar açılacak

Kuvvet komutanlıkları, Genelkurmay’a bağlanacak

AB ile yapılan Geri Kabul Anlaşması gözden geçirilecek

Düzensiz göç gelen ülkelerle geri kabul anlaşmaları yapılacak

Geri gönderme merkezleri artırılacak

Türkiye’deki düzensiz göçmenlerin üçüncü ülkelere sınır dışı işlemleri hızlanacak

İstisnai vatandaşlık kapsamı daraltılacak

Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü sağlanacak

Yabancılara konut almaları ya da döviz getirmeleri karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasına son verilecek

Altay Tankı, Milli Muharip Uçak, TF2000 Firkateyni projelerinin gerçekçi biçimde ilerleyebilmesi özel bütçe sağlanacak, bu projelere özel uzman personel ayrılacak.

…..
….
***
Eksiğiyle, fazlasıyla, “BU UZLAŞMA METNİ” ile dileriz bir kamuoyu rüzgarı yakalanır ve

 • çağdışı – hukuk dışı, halkın egemenliğini gasp eden, yeryüzünde örneği olmayan,
  ucube TEK ADAM rejimi
  nden

kurtuluruz.. Zaman içinde bu hedefleri daha ileriye taşırız..

MİLLET İTTİFAKI, resmen değilse bile, fiilen bir TÜRKİYE İTTİFAKI‘na dönüşmeli.

Sevgi ve saygı ile. 01 Şubat 2023, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM  
Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Uzmanı
Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiyeli
www.ahmetsaltik.net       profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter : @profsaltik

6’lı Masa Ortak Politikalar Uzlaşma (Mutabakat) Metni” hakkında 2 yorum

 1. Gönül Pınar Atacı

  Tamamen GÜNCEL, ulusal ve toplumsal yaşam, kuram, savaşım, utku ve kurtuluş için yaşamsal GEREKLİ, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ, tümüyle BELGESEL, SOMUT, NESNEL, BİLİMSEL, VATANSEVER VE DEMOKRAT bir MUTABAKAT PROGRAMI’nın tam ve tüm bir TÜRKİYE İTTİFAKI’na dönüşmesini özleyen ve öneren çok özlü ve özgün bir özet ve tanıtım. Çok değerli yazarı DAHİ hekim ve halk sağlığı, hukuk ve siyaset bilgini sevgili hocamız Prof.SALTIK’a en yürekten tebrikler, içten selamlar, derin saygılar, yeni başarılar, büyük umutlar, en iyi dilekler ve konu ve sorun ile ilgili özel bir adak :

  BU ÜRETİMİ,DEĞİŞİMİ,TECİMİ,DÜZENİ,SİSTEMİ VE REJİMİ

  Haram kara,halsız ranta,tefeci faize,kara paraya tapan
  Bu eski ve yeni üretim, değişim ve tecim
  Ve şeyhliğe, şahlığa, şeriyata, hilafete, cihada dayanan
  Bu açık ve en gizli düzen,sistem ve rejim

  En vahşi ve azılı sömürücüdür.
  Açık ve süper gizli bölücüdür.
  Tüm işigücü baskı ve ezgidir,
  Dinsizlik, şeytanlık, cinciliklir.

  Türk ve Türkçe, Atatürk ve uygarlık düşmanıdır
  Ve Arap ve Arapca, manda ve mafya hayranıdır,
  Bekayı,barışı, hukuku, adaleti, ahlaki, fazileti yok sayar,
  Ve bilime,sanata,edebiyata,kültüre,uygarlığa kin duyar.

  Binlercesi siyasi tam 340000 tutukluya her tür suç uydurur,
  Bunlar içindeki 13977 kadına ve 2511 çocuğa kan kusturur.
  Onbinlerce yurtsever subaya ve aydına kumpaslar düzenler.
  Yaşlı ve sağrı 104 paşaya,hala zındanlara atarak zulum eder.

  Aydın ve uygar kızlara ve kadınlara hakaret edip iftira atar
  Yobazlığa ve dinbazlığa ise ödüller verir ve övgüler yazar
  Kürt ve Kürtçe düşmanlığını durup dinlenmeksizin körükler.
  Yurdu ve ulusu bir iç ve dış savaşa sürüklemek emeli güder.

  Bu üretimi, değişimi,tecimi
  Ve düzeni,sistemi ve rejimi
  Teşhis,teşhir,tel’in edip yıkarak tarihin çöplüğüne süpürmek,
  İlahi ve insani, vatani ve milli,hukuki ve ahlaki görev demek.

  Bu görevi üslenecek ve yapacak tüm erkekler ve kadınlar,
  Tek ve en geniş bir Hak,Vatan Ve Halk Cephesi kuracaklar,
  Utku için başbaşa, elele, omuz omuza ve belbele verecekler,
  Kurtuluşu bayram yaparak kutlayacak,kutsayacak,öpecekler,

  Kutsal ve ulusal Millet İttifakı
  Ve bu İttifak’ın Altılı Masa’sı
  Aynı öze,amaca,öneme,değere sahip tüm öteki benzer ittifaklar,
  Birleşip Türkiye İttifakı yani tek ve en geniş bir Cephe olmalılar.

  Bu Cephe’yi, böylece er ya da geç ama mutlaka oluşturarak,
  Ve yediden yetmişe her yurtaşın ulu alkışlarına layık olarak,
  Bütün yurda beka, barış, bağımsızlık, özgürlük getirecekler,
  Tüm ulusa ise iş,aş,emek,gelir,kar,mut,kut,umut verecekler,

  Yaşasın Millet İttifakı ve Altılı Masa.
  Yaşasın bütün öteki ulusal ve toplumsal ittifaklar.
  Yaşasın Türkiye İttifakı için anlaşma.
  Yaşasın tek ve en geniş bir cephe isteyen insanlar.

  Gönül Pınar Atacı, 2.Şubat.2023

  Cevapla
 2. Duran Aydoğmuş

  ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ’NDE ŞUNLAR DA OLMALIYDI :
  1) Milletvekili sayısı 600’den 400’e indirilecek. Çünkü 330 milyon ABD meclisi 535 seçilmişle yöetiliyor : 100 senatör +435 Milletvekili = 535 seçilmiş.
  Yani, 435 seçilmişler “TEMSİLCİLER MECLİSİ” ve 100 senatörle birlikte KONGRE adını alır.

  2) MİLLETVEKİLİ EMEKLİLİĞİ kaldırılmalıdır, çünkü dünyada yoktur böylesi.

  3) GÜMRÜK BİRLİĞİ imzası geri çekilmelidir çünkü, diğer AB ülkeleri önce AB üyesi oldular, ondan sonra Gümrük Birliğine girdiler. Bu durum ekonomimize kara lekedir. AB ülkeleri TR’ye mal satarken gümrük vergisi vermiyorlar, ama TR onlara mal satarken vergi veriyor ve alırken mal sınırlaması yapıyor, Yani, biz bu kadar alıyoruz, fazlasını geri götür demektir (TIRlarla gümrükte sebre-meyve vs bekletiliyor, çürüyor vs!

  4) Avrupa ülkelerinde ÖZEL OKUL yok denecek kadardır. Başta SAĞLIK ve EĞİTİM devlete aittir. Bütün okullarda eğitim için gereken tüm malzemeler okullarca karşılanır. Bütün okullarda öğle yemeği verilir ve devlettendir
  (İki oğlumuz ortaokulu İsveçte okudular, dört yılda 5 kuruş ödemedik.
  9 yıllık üniversiteyi (yüksek lisanslı) Almanya’da bitirdiler, sadece sağlık sigortası ödedik). Bu konuları “Anılarımda 5 ülke” kitabımda yazdım.
  Aslında daha çok konu var ama uzamasın diye burada kesiyorum.

  Bu konuyu özetle paylaştıkları için Değerli Prof. Dr. Ahmet SALTIK hocamıza teşekkür ve saygılar sunuyorum… D. Aydoğmuş 02.02.2023

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir