DİNDARLIK ve DİNCILİK ÜZERİNE ÇOK KISA NOTLAR

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Dindar takva sahibidir. Takva, Yaradana, tüm insanlara, canlılara ve doğaya karş daima (AS: sürekli) sorumluluk bilinci ile hareket etmek ve kendini, kendi yanlış ve kusurlarını düzeltmek için sürekli olarak çabalamaktır.

Dindarın “elinden, dilinden, belinden“, işinden, komşuluğundan, arkadaşlığından, dostluğundan, terazisinden, ölçüsünden, yaşantısından kimse zarar görmez.

Dindarın yüzü güleç, bakışları ve davranışları babacıldır. Yardımseverdir. Yokluğu aranan, varlığı istenen ve güç veren kişidir.

Dinci ise ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan dinden geçinen ve dinsel duygu ve hassasiyetleri (AS: duyarlıılıkları) kendi çıkarı için kötüye kullanan ve dinden geçinmek için değişik, özel çıkar amaçlı dinsel, siyasal, ekonomik, mesleksel… örgütler kuran ya da benzer amaclı örgütlere katılan kişidir.

Dinin hangi konularını ve bu konuların her birini ne tip insanlara karşı kendi çıkarına dönük kötüye kullanacağı hususunda uzmanlaşmıştır. Dilinde ve bakışlarında yerine göre nefret ya da gönül çelici yumuşaklık, yalakalık; kalbinde kin ve düşmanlık, aklında ise hile ve tuzak hiç eksik olmayan yerine göre fesat ve ikiyüzlü kişidir.

Dindar inancında samimidir (AS: içtenliklidir). Her türlü gösteriş ve cakadan uzak durur. Kendi özünü sorgular.

Dinci ise dinin daha çok reklam, gösteriş ve cakaya uygun olan biçimsel kısmını (AS: bölümünü) kullanma peşindedir. Hep başkalarına din (!) ve ahlak (!) ayarı vermeye çalışır.
***
DİNDAR dostlarınız çok olsun, hiç eksilmesin.

DİNCİLER ise ömür boyu yaşamınızın her alanından, ekonomik siyasal, kültürel, sosyal ve özellikle de dinsel ve ahlaksal yakınınız ve yörenizden uzak olsunlar.

DİNDARLIK ve DİNCILİK ÜZERİNE ÇOK KISA NOTLAR” hakkında 3 yorum

  1. Ayhan Şıhmantepe

    Sayın Halil Çivi hocam, lütfen beni densizlikle suçlamayın, yargılamayın. Tanrı ve onun gönderdiği söylenen dinler birer varsayımdır. Hiçbir bilimsel dayanağı ve kanıtı yoktur. Böyle olduğu için “dinci” dediğiniz insanlar bunu kullanır ve sonuna kadar sömürürler. Tanımlamalar tüm dünyada geçerli olmalıdır. Örneğin Japonya’da, Çin’de, Hollanda’da, İsveç’te, Fransa vb. ülkelerde dindar ve dinci tanımlarından ne anlaşılır. Bu ve benzer ülkelerde tanrı ve din bir yere kapatılmış ve sonsuza kadar tutsak edilmiştir. Bilmem Londra’da, belediye otobüslerindeki bir dönem olan ilanları biliyor musunuz? “There’s probably no god. Now stop worrying and enjoy your life.” Bizim ülkemizde belediye otobüslerinde böyle bir ilan olabilir mi? İngiltere’de nasıl oluyor? Özgür usun önündeki en büyük engel nedir? İşte onlar. (iki sözcük) doğruları ve gerçekleri görebilmeyi ve gereğini yapabilmeyi engeller. Saygılarımla.

    Cevapla
  2. Gönül Pınar Atacı

    Tümüyle haklı ve temelli, özlü ve anlamlı, somut ve nesnel, önemli ve değerli bir karşılaştırmalı notlar demeti. Sevgili hocamız Prof. ÇİVİ’nin kalbine ve kalemine sağlık ve en mutlu ve kutlu bir yeni yıl ve nice yıllar.

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir