Cumhuriyet Savcısı: Pandemi genelgeleri hukuki değil

Cumhuriyet Savcısı: Pandemi genelgeleri hukuki değil, soruşturma başlatıyorum; muhtemelen işimi kaybedeceğim

(AS: Bizim katkımız yazının altındadır..)

Viranşehir Savcısı Eyyüp Akbulut ‘Esenlik Bildirisi’ başlığıyla bir video yayınlandı. “Pandemi genelgeleri hukuki değil” diyen Cumhuriyet Savcısı, ‘’Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim” diye konuştu. Savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı: Pandemi genelgeleri hukuki değil, soruşturma başlatıyorum; muhtemelen işimi kaybedeceğim (birgun.net) 18.05.2021294

Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, YouTube üzerinden yayınlanan ve İslamcı şair İsmet Özel’in şiirine atıfla ‘Esenlik Bildirisi‘ adını verdiği videosunda, mesleki görevlerini yapamadığını söyledi. Pandemi sürecine ilişkin birçok uygulamanın hukuk devleti ile bağdaştırılamayacağını ve mağduriyetlere sebep olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Akbulut’un açıklaması ardından HSK tarafından Savcı için inceleme başlatıldı.

  • Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve seyahat yasaklarının tamamının hukuka aykırı olduğunu ileri süren Akbulut, aşı karşıtı olmadığını savundu.

Bugüne kadar yaşadığı sıkıntıların daha önce de birçok hukukçu ve uzman kişilerce dillendirildiğini belirten Akbulut, uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlamaları ve maske takma zorunluluğunun hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Uygulanan yasaklar ve yargı ile ilgili kabul edilemeyecek sorunlar olduğunu söyleyen Eyüp Akbulut, kanunda “Vali gereken tedbirleri alır ifadesinin gerekçe gösterilerek yapılan uygulamaların hiçbir şey ifade etmediğini kaydetti. Akbulut, bu uygulamaların bu kanuna istinaden (AS: dayanılarak) yapılamayacağını savundu. Kabahatler Kanunu‘nun 32. maddesinin istismar edildiğini söyleyen Akbulut, emrin yahut yasaklamanın yasada açıkça düzenlenmesi gerektiğini fakat burada böyle bir unsur bulunmadığını dile getirdi.

‘BU METİNLER HUKUKEN ÇÖP’

Alınan önlemlerle ilgili olarak İl İdaresi Yasasının zikredildiğini ve işlemlerin 11/C ve 66. maddeler uyarınca yapıldığını ifade eden Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, “Ancak bir yasada ‘Vali gereken önlemler alır’ denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir (AS: temel hak ve özgürlükler ancak yasa ile sınırlanabilir; AY md. 13). Bunu bu yasaya istinaden (AS: dayanarak) yapamazsınız” şeklinde konuştu.

Akbulut sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

  • “Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde Biyotıp Sözleşmesi, Hasta Hakları Yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken, aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez.

‘BEN İŞİM GEREĞİ GEREKLİ CESARETİ GÖSTERİYORUM’

Aşının prospektüsünde yer verilen yan etkiler, ikazlar bile o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var denemez. Ben aşı karşıtı birisi değilim, mesleğim gereği adıma aşı tanımlandığı için incelemeye başladım. Ve araştırırken de medyada bilimsel verilerle de desteklenen, tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını, raporlarını gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak mecburiyetinde. Ancak bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum.”

İNCELEME BAŞLATILDI

Sabah’ta yer alan habere göre, bu açıklamalar ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire harekete geçti. HSK, savcı Akbulut ile ilgili inceleme başlattı. Ayrıca konuyu derinlemesine araştırması için müfettiş görevlendirildi.
===================================
Dostlar,

Urfa / Viranşehir C. Savcısı Sayın Eyyüp Akbulut, yukarda aktarılanlar bağlamında hukuksal olarak haklıdır. Anayasanın temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin 13. maddesi aşağıdadır :

II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması
Madde 13 – (Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.)
Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

C. Savcısı S. Akbulut görüşlerinde yalnız değildir. Öğretide (Hukuk doktrini) bu bağlamda yaygın bir uzlaşma vardır. Yürürlükteki mevzuat, genelgelerle dayatılan sınırlamalara – yasaklara – yaptırım uygulanmasına elvermeMEktedir.

Tıp yazınında (literatüründe), salgını oyalanmasızın görece daha kısa sürede denetim altına alan / alabile ülkelerde temel hak ve özgürlüklerde daha az sınırlamaya gitme gereği doğduğu görülmektedir. Ülkemizde salgın yönetiminde köktenci önlemlerden kaçınıldığı çok açıktır. Ekonomik – ticari kaygılar öne çıkarılarak yüzeysel önlemler ile yetinilmiş ve salgın uzayarak / uzatılarak zamana yayılmıştır AKP iktidarının siyasal yeğlemesi (tercihi) ile. Yine Tıp yazınında (literatüründe) bu tür politikaların ekonomik bedelinin ulusal gelir üzerinde yükünün daha ağır olduğu da ortaya konmuştur..

Kaynak : SARS-CoV-2 elimination, not mitigation, creates best outcomes for health, the economy, and civil liberties. Published Online April 28, 2021 https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(21)00978-8

Sevgi ve saygı ile. 20 Mayıs 2021, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı (E)
Sağlık Hukuku Uzmanı, Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi (Mülkiye)
www.ahmetsaltik.net         profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik    twitter : @profsaltik     

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir