KUTSAL İTTİFAK

KUTSAL İTTİFAK 

Suay Karaman

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır..)

7102 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 13 Mart 2018’de TBMM Genel Kurulunda kabul edildi, 15 Mart 2018’de Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve aynı gün Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

TBMM tutanağına göre teklif hakkında Genel Kurulda görüşmeler 12 Mart 2018 Pazartesi günü 69. Birleşimin 5. oturumunda saat 17:21’de başlamış ve 13 Mart 2018 Salı günü 14. oturumunda saat 09.41’de sona ermiştir. Yasa teklifinin hem 26 maddesinin, hem de tümünün kaç oy ile kabul edildiği TBMM tutanağında bile yazmamaktadır. Görüşmeler, TBMM Başkan Vekilinin “Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler, kabul etmeyenler.. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır, hayırlı olsun” sözleriyle sona ermiştir.

Kabul edilen bu yasa, genel seçimlerde kutsal ittifak yapacak AKP ve MHP’nin kazanmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu yüzden Anayasanın eşitlik ilkesine ve temsilde adalet ilkesine aykırıdır. Ancak hukuk dışı tutum ve davranışlardan kaçınmayan siyasal iktidar için bunların hiç önemi yoktur.

İleri demokrasi” adını verdikleri bu yöntem, hukuksuzluktur ve sivil darbedir. (19.03.2018)
=========================================
Dostlar,

Suay kardeşimize bu özlü – kısa ama uyarıcı yazısı için teşekkür ederiz.
Ancak, TBMM’de kabul edilen yasaların Cumhurbaşkanınca onaylanması ifadesi Anayasa bakımından uygun değildir. İlgili Anayasa maddesi aşağıdadır :

  1. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması (1)

Madde 89 – Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.

Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. (Ek cümle: 3/10/2001-4709/29 md.) Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir. (1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.

Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır.
*****
Buna göre Cumhurbaşkanının yetkisi “onaylama” değil, 89. maddenin başlığında (metne dahil değilse de) “Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması” biçimindedir.

“AKP – MHP ittifakı” ndan (işbirliği – dayanışmas) çok “AKP – MHP iltihakı” ndan (katılma, birleşme) söz etmek daha uygun görünüyor. Görünen o ki, bu politik simbiyotik tuhaf işbirliği de murada erişmede yeterli ol(a)mayacaktır. Her 2 parti de ülkemize büyük zarar vermiştir ve Türk Halkı kendisine kurulan tuzakları ayırdedecek politik deneyime – öngörüye sahiptir.

Sevgi ve saygı ile. 19 Mart 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

 

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir