TÜBAKKOM BASIN AÇIKLAMASI : İl ve İlçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu” yetkisi

TÜBAKKOM BASIN AÇIKLAMASI

Basın ve kamuoyuna;İçişleri Bakanlığınca hazırlanıp; Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına eklenen 6-madde ile “İl ve İlçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu” yetkisi verilmektedir.

Anayasamızın 2. maddesinde belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti “demokratik, laik ve sosyal” bir hukuk devletidir.

  • Laiklik ilkesi ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada bizi kargaşadan ve iç savaştan koruyan en önemli ilkelerden biri olup, Anayasamızın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen hükümlerinden biridir.

Hal böyleyken; vatandaşımızın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak ve daha kolay ve hızlı bir şekilde hizmet almalarını sağlamak gerekçesiyle yapılmaya çalışılan bu değişiklikle; Anayasamızın 174/4- maddesiyle koruma altına alınan İnkılap Kanunları içinde olan
evlilik akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağı” hükmünün ihlaline ve laiklik ilkesinin dolaylı olarak çiğnenmesine yol açılacaktır.

Bu değişiklikle;
– Anayasamızın laiklik ve eşitlik ilkeleri ihlal edilecek,
hukuk birliği ortadan kaldırılacak,
– Medeni Kanun’un kabulüyle elde edilen kadın kazanımlarının kaybedilmesine yol açılacak,
– kadın ve çocuklara yönelik şiddet, taciz ve istismarlar artacak;
– toplum aile düzeyinde de ayrışacak,
– kadının ve çocukların hak ihlalleri artacaktır.

Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak; millet ve ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçte;

– Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilkelerinden olan laiklik ilkesinin çiğnenmesine,
– kazanılmış kadın haklarının kaybedilmesine neden olacak,
– kadın ve çocukların hak ihlallerini artıracak

bu kanun değişikliği teklifini (AS: Anayasa md. 87 uyarınca teklifini değil tasarısını olacak..) kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle reddettiğimizi belirtiyor; söz konusu değişikliğin Meclisten geri çekilmesi için hükümete ve tüm siyasi partilere çağrı yapıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.
(http://www.barobirlik.com/Detay77914.tbb, 27.07.17)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KADIN HUKUKU KOMİSYONU

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir