Yıldırım Koç : CHP’de Kemalizm’den kopuş

CHP’de Kemalizm’den kopuş

Yıldırım KoçYıldırım Koç

Aydınlık Gazetesi, 31.7.2017

Atatürk’ün önderliğindeki Türk milli demokratik devriminin en önemli örgütlenmesi CHP idi. Ancak CHP’nin Kemalist devrimden kopuşu ve Yeni-CHP’ye dönüşümünde 1945/1946, 1965, 1980 ve 2010 kırılmaları önemlidir.

1945/46 kırılması yalnızca CHP’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve hükümetlerin politikalarında da köklü değişimlere neden oldu.

Nasıl oldu da, 11.6.1945 günü büyük toprak sahiplerine karşı son derece radikal hükümler içeren 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nu kabul ettiren CHP, 1947 yılındaki Kurultayı’nda bu konudaki politikalarını temelden değiştirdi?

Nasıl oldu da, Atatürk’ün anti-emperyalist devrimini onunla birlikte yaşayan veya o ortamda büyüyen insanlar, 1946 yılında ABD’den medet umar duruma düştü?

Nasıl oldu da, 1919-1938 döneminde dünya tarihinde eşine çok az rastlanır bir toplumsal değişimi gerçekleştirmiş kadrolar, bir anda karşıdevrimci bir çizgiye savruldu?

Parti, hükümet ve özellikle de devlet politikalarında böylesine büyük değişiklikler, bazı kişilerin eksikliği, hatası veya ihanetiyle açıklanamaz.

GÜÇLENEN SERMAYEDAR SINIF MI BELİRLEYİCİ OLDU?

Devletin temel rotasının değişiminde, özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında karaborsa yoluyla ellerinde büyük sermaye birikimi gerçekleşen sermayedar sınıf mı belirleyici oldu?
CHP, hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güçlenen burjuvaziye teslim mi oldu?

Hayır.

Türkiye’de yerli burjuvazinin etnik kökenleri ve bunların önemli bir bölümünün Kurtuluş Savaşı sürecindeki tavrı bilinmezse, başka ülkelerdekine benzer görüşler ileri sürülebilir.

Türkiye’de yerli burjuvazinin büyük bölümü, 1960’lı yılların ortalarına kadar, azınlıklardandı. Bu sermayedarlar Kurtuluş Savaşı yıllarında işgalci Yunan ordusuna destek verdiler. Bu nedenle de Kurtuluş sonrasında, bırakın hükümet politikalarını etkilemeyi, korku içindeydiler.

Azınlıkların 2. Dünya Savaşı döneminde Türkiye ekonomisi üzerindeki hakimiyetleri için Arslan Başer Kafaoğlu’nun Varlık Vergisi Gerçeği (Kaynak Yay., İstanbul, 2002, s.59-61) kitabına bakılabilir.. Kitapta Necati Doğru’nun Cumhuriyet Gazetesi’nin 10 Aralık 2001 tarihli sayısında yer alan “Salkım Hanım: Tersine Tarih!” yazısı da yer almaktadır (s. 88-94). Bu yazıda, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından hareket edilerek, İstanbul ekonomisinin yaklaşık %90’ına Musevi, Ermeni ve Rumların hakim olduğu ileri sürülmektedir.

Arslan Başer Kafaoğlu, Türkiye ekonomisi üzerinde azınlık hakimiyetinin sona ermesinde üç önemli gelişmeye işaret etmektedir: “(1) İsrail devletinin kuruluş döneminin sona ermesiyle birçok Yahudi buraya gitti; (2) 1955’te 6-7 Eylül olaylarından sonra önemli bir Rum nüfus Yunanistan’a gitti; (3) Selanik Bankası ve iki İtalyan bankasının ülkemizden ayrılması. Bu bankalar azınlıklara muvazaalı işlerde büyük kolaylık sağlardı.” (s.66)

A. B. Kafaoğlu’nun bu listesine belki 1964 yılında Yunan vatandaşı Rumların sınır dışı edilmesi eklenebilir. Sermayedar sınıf, 11.11.1942 günü kabul edilen 4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunundan bile kurtulamadı.

BELİRLEYİCİ ETMEN SOVYET TALEPLERİ

Devlet politikalarında böylesine büyük değişimin öncelikli sorumlusu, Sovyetler Birliği’nin Boğazlar’da üs talebi olsa gerektir. Bu yıllarda Türkiye-SSCB ilişkileri bozuldu. Sovyetler’in toprak talebi tartışmalıdır; ancak Boğazlar’da “ortak savunma” adı altında Türkiye’nin bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik talepleri belgelidir.

CHP’nin tarihindeki ilk büyük kırılmanın sorumlusu, öncelikli olarak Sovyetler Birliği’nin kısa vadeli hesapları önde tutan yanlış politikasıdır.
=====================================
Dostlar,

Sevgili Yıldırım Koç çok değerli bir dostumuzdur ve Türkiye’nin en seçkin yurtsever aydınlarından biridir. Bu yazısının da iyi niyetli ve yapıcı olduğundan kuşku yok..

İçinde bulunduğumuz olağanüstü zor koşullarda CHP vazgeçilmez, yaşamsal önemdedir.
Yapıcı eleştiri ve önerilerle yol göstermek ve güçlenmesine çalışmak hepimizin boynunun borcudur..

Sevgi ve saygı ile. 01 Ağustos 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“Yıldırım Koç : CHP’de Kemalizm’den kopuş” için bir yorum

  1. Yazılanlar ne kadar Güzel! Peki “Senin ne işin var orada?” diyesi geliyor insanın! “Ora neresi mi?” Bakarsanız görürsünüz: Tokadını yiyip beş yıl cezaevinde yatmana neden olan zihniyet. Sonra değirmenine su taşıdığın zihniyet. Hani diyorsun ya o zihniyet “Vatan savaşı” yapıyor diye. Partinin adını bile belki de bu nedenle “Vatan Partisi” olarak değiştirdin ya. Hepsini anladık da Yıldırım KOÇ; pek de aklı başında ve de birikimli görünüyorsun! Senin ne işin var, orda !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir