EĞİTİM-İŞ SEÇİMLİ GENEL KURULUNU YAPTI..

EĞİTİM-İŞ SEÇİMLİ
GENEL KURULUNU YAPTI..

Eğitim-İş 1. Olağanüstü Genel Kurulu dün Ankara Kent Otel’de gerçekleştirildi.

Eğitim-İş kültürüne uygun, barış ve kardeşlik duygusu içinde coşkulu ve katılımın yoğun olduğu Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, Divanın oluşturulması ile devam etti.

Divan Başkanlığı’nı ilk Eğitim-İş’in Kurucu Genel Başkanı ve Onursal Genel Başkanımız Niyazi Altunya yaptı.

Altunya, yaptığı konuşmada farklı gruplar olmasına karşın kırgınlıkların olmadığı bir atmosferde kurultay yapılmasının çok güzel bir kazanım olduğunu vurguladı. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük ise konuşmasında Hükümetin, Kanun Hükmünde Kararnameler ile yaptığı çeşitli uygulamaları ve Lozan’ı tartışmaya açmasını eleştirdi.

Merkez Yönetim Kurulu için 3 listenin yarıştığı Genel Kurul’da gruplar adına yapılan konuşmalarda, Cumhuriyet Devrimi’nin kazanımlarını savunma kararlılığı vurgulanırken, AKP hükümetinin eğitimdeki gerici uygulamalarına sert eleştiriler yöneltildi.

Genel Başkanımız Veli Demir ise yaptığı teşekkür konuşmasında, Lozan’a son dönemde saldırıların yapıldığını söyledi ve “Lozan ülkemizin tapu senedidir. Bizim de onurumuzdur. Bundan sonra Eğitim-İş ve bağlı bulunduğumuz konfederasyon Birleşik Kamu-İş, Lozan’a dil uzatanlara gereğini yapacaktır.” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Eğitim-İş’in sığınılacak bir kale olarak görüldüğünü vurgulayan Demir, “Herkes saklanırken, herkes küçülürken Eğitim-İş büyümüştür. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe Eğitim-İş yaşayacaktır. Çünkü Eğitim-İş’in taşıyıcı sütunu Mustafa Kemal’dir, Eğitim-İş’in taşıyıcı sütunu Lozan’dır, Misak-ı Milli’dir, Kuvay-i Milliye’dir. Bu ülkede Kuvay-i Milliye yenilir mi? Asla yenilmeyecektir. Eğitim-İş’in bir kanadı Mustafa Kemal Atatürk, ulusal değerler, anti-emperyalizm; öbür kanadı da demokrasi, insan hakları ve emektir. Bu değişmediği müddetçe de Eğitim-İş’in yolu hep açık ve hep yükseklerdir.” diye konuştu.

Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu için 285 kayıtlı delegeden 273’ünün oy kullandığı seçimde yeni Merkez Yönetim Kurulu şu adlardan oluştu:

“Mehmet Balık, Orhan Yıldırım, Şükrü Balun, Ebru Sungar, Şaban Özdemir, Ahmet Güngör, Maksut Balmuk”

Denetleme Kurulu’na “İbrahim Daş, Jülide Akköprü, İbrahim Bozdağ”; Disiplin Kurulu’na “Mustafa Aksu, Özgür Aras, Yusuf Karaca” seçildi.

================================================

Dostlar,

Türkiye’mizin EĞİTİM-İŞ’e çok gereksinimi var..
Genç bir sendika olmasına karşın son yıllarda hızla büyüdü ve üye kazandı.

Kurucu genel başkan, dostumuz Sn. Dr. Niyazi ALTUNYA ve arkadaşları son derece ileri görüşlü bir girişim sergileyerek bu emekçi – aydınlanmacı – ATATÜRKÇÜ öğretmen ve eğitim – bilim işgörenleri sendikasını kurdular. Sağolsunlar..

İçinde bulunduğumuz AKP – RTE’li – OHAL’li darboğazdan çıkmak için tüm ulusalcı güçleri ortak davranmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz..

Bu gün Anayasa Mahkemesinde yapılan yemin töreninde (yeni seçilen 2 üyenin göreve başlaması..) Başkan Sayın Prof. Zühtü Aslan’ın konuşmasında yer alan aşağıdaki bölüm umut vericidir  :

  • ….. 

    olağanüstü rejimlerin temelinde “zaruret” olgusunun bulunmasıdır. Devlet ve milletin varlığına yönelik ağır tehditler hiç kuşkusuz bir zaruret hali oluşturur.

    Ancak demokratik olağanüstü yönetim usulü anlayışı, anayasaların bütünüyle askıya alınmasını, temel hak ve hürriyetlerin tamamen kullanılamaz hale getirilmesini reddeder. Bu nedenle, olağanüstü hâl hukuksuzluk hâli değildir. Nitekim olağanüstü hâl hukuku Anayasa’da detaylı bir şekilde düzenlenmiş, olağanüstü durumlarda temel hak ve hürriyetlere yönelik müdahalenin şartları ve sınırları açıkça belirlenmiştir. Elbette amaç, demokratik anayasal düzene, dolayısıyla temel hak ve özgürlüklere yönelik tehdidin mümkün olan en kısa sürede bertaraf edilerek olağan duruma dönülmesidir…..

    Türkiye, bu zor dönemleri de halkının – ulusunun sağduyu ve birikimi ile geride bırakacaktır. Cumhuriyetin öğretmenleri, EĞİTİM-İŞ çatısı altında üzerlerine düşen tüm görevleri gereğince yerine getireceklerdir.

Önceki yönetimde son derece başarılı hizmetler veren Genel Başkan Sayın Veli Demir ve çalışma arkadaşları ile yakın ilişkiler içinde olduk. Bilim kurulunda, ödül seçici kurullarında (jürilerinde) bulunduk. Kendilerini başarıları için kutlar, nitelikli emekleri için şükranlarımızı sunarız.. Genel Başkanımız Sn. Veli Demir’in Tandoğan meydanında polis şiddetiyle kaburgalarının kırıldığı unutulmayacaktır..

eğitim işe tandoğanda polis şiddeti ile ilgili görsel sonucu

Yeni seçilen yöneticilerimize de içten başarı diliyoruz. Bize gereksinimleri olduğunda elimizden gelen desteği vereceğiz kuşkusuz..

Sevgi ve saygı ile.
05 Ekim 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
EĞİTİM-İŞ Üyesi
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir