21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ

21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ

“Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.” 
Mustafa Kemal ATATÜRK

ÇEVRECİLER BU ÇAĞRIYI YAPTI: Cerattepe, MURGUL olmasın !!!

BURASI CERRATTEPE ve komşu ilçesi BURASI MURGUL.

http://i.hurimg.com/i/hurriyet/90/770x0/56d1858967b0a97110ce647a

http://i.hurimg.com/i/hurriyet/90/770x0/56d185b867b0a97110ce6482

Dünyanın 100 doğal ormanından birisi. Orman, Bakır madeni nedeniyle bu duruma geldi.

Değerli arkadaşlar,

21 Mart günü, her yıl Dünya Ormancılık günü olarak kutlanır. Bu günde tüm yöneticilerimizden, yerel yönetimlerimizden, siyasi partilerimizden ve STK’lar dan, kampanyalar düzenleyip, yeni fidanlar dikilmesini ve ormanlarımızın çoğaltılmasını bekliyoruz.

Ne yazık ki kaliteli ve üretken ağaç dikme yerine, gereksiz yerlere yüz binlerce çiçek ve çalı dikiyoruz. Örneğin; İstanbul belediyesi, yol kenarlarına, duvarlara ve elektrik direklerine saksı içinde çiçek dikmek için 6 yılda 32 milyon TL harcamış (27.2.2015-Radikal). Keşke boşa giden ve çöpe atılan yüz binlerce çiçekler yerine, tarım getirisinde büyük sıkıntıya düşen köylülerimiz için de ıhlamur, zeytin ve ceviz fidanları dikilerek onlara maddi açıdan da kazanç kapıları açılsaydı

Ne yazık ki güzel ülkemizde, ormanlarımıza da gereğince sahip çıkamıyoruz. Örneğin;

  • 1 MİLYON METREKARELİK ORMANA 12 MİLYON TON İNŞAAT ATIĞI DÖKÜLECEK. İstanbul’da hafriyat dökümü için ayrılan 22 alan Büyükşehir Belediyesine yetmedi. İmdada Orman Bakanlığı yetişti. Şile, Çekmeköy ve Silivri’deki 4 alanı, kentsel dönüşümde çıkacak hafriyatın dökülmesi için tahsis etti(14.1.2016-Sözcü).
  • ŞİMDİ DE ORMANLIK ALANA MADEN SAHASI AÇACAKLAR. Kuzey ormanlarında yapılan tahribat bitmiyor. 3. Havalimanını yapan şirket inşaat için, 50 hektarlık orman alanına taş ocağı kuracak. Proje için toprak kazınıp yok edilecek (15.12.2015-Sözcü).
  • KARADENİZ MEDENLERLE DELİK DEŞİK EDİLECEK.Daha Cerattepe şoku atlatılmadan, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Artvin, Rize ve Trabzon’da 303 şirkete 1012 ayrı noktada maden arama ruhsatı verildi(4.3.2016-Sözcü).
  • ÇEVRECİLER BU ÇAĞRIYI YAPTI: Cerattepe, MURGUL olmasın. Artvin Cerattepede çevre direnişi sürüyor. Artvinlilerin endişesi dinmiyor. Çünkü onları korkutan olay komşu ilçe Murgul’da yaşananlar. 1951 de madencilik faaliyetlerine başlanan Murgul’da bu güne kadar tam bir Orman kıyımı yaşanmış(29.2.2016-Sözcü).
  • YİNE AĞAÇLARA KIYDILAR. 4 Milyarlık proje için kesilen ağaçların yerine Ankara’da, EGO arsasına AVM yapılacakmış(5.3.2016-Cumhuriyet),
  • YEŞİL ADA, ARTIK ÇORAK. Demokrasi müzesi olacak vaadiyle imara açılan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada da yeşil tamamen yok edildi (6.2.2016-Sözcü). 

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız bu Orman talanlarını önlemek için bizler çaba sarfederken,
Ege Maden İhracatçıları Birliği, Denizli İhracatçılar Birliği, Denizli sanayi Odası, Denizli Mermerciler Derneği ve TÜMMER yetkililerinden oluşan heyet Orman ve Su İşleri Bakanımızı ziyaret ederek, Ormanlık alanlarda Maden aramasını engelleyen 2014/1 sayılı genelge krizini aşmak için bakanlıktan destek istemişler (6.3.2015-Cumhuriyet). Çevre Bakanlığı da, bürokratlarına gelen bu talepleri karşılayacak şekilde “genelge değişsin” talimatı verecekmiş. 

Umarım güzel ülkemizde, orman kıyımını arttıracak olan bu eylemler için izin verilmez.

Sevgi ve saygılarımla (21.03.2016).

Prof. Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR
İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fak.

NOT:

Değerli arkadaşlar,

Güzel ülkemizde çok önemli bir terör dönemi yaşıyoruz. Yaklaşık 10 aydır yaşadığımız bu terör yüzünden yüzlerce can yitiğimiz oldu. Bizlere çok büyük üzüntü veren can kayıplarımız ve yaralı kurtulan vatandaşlarımız için tüm yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dilerim.
Ne yazık ki teröre karşı, gereken önlemleri almada ve uluslararası işbirliği yapmada geciktik. Güzel ülkemizde, AB-D emperyalizminin üretimi olan böl-parçala yok et amaçlı projeleri sonucu, yaşadığımız hem etnik hem de dinsel kaynaklı terör için tüm olanaklarımızı kullanalım. Kazanan saygıdeğer halkımız olacaktır.

=================================================

Dostlar,

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden değerli meslektaşımız Prof. Mehmet Ali Korpınar‘ın;
“DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ” başlıklı yazısı birkaç gün gecikmeyle ulaştı..
Ancak atlamamamız gereken bir yazı..

Biz de eklemek isteriz ki;

Türk Ceza Yasası 2. Bölüm
«
Çevreye Karşı Suçlar»  başlığı altındadır.

– Çevrenin kasten kirletilmesi Suç kapsamına alınmış, hapis ve para cezalarıyla caydırıcılık sağlanmıştır (Yeni TCY md. 181-182).
 
– Gürültüye neden olma
(TCY md. 183),
– İmar kirliliğine neden olma
(TCY md. 184) suçları ilgili maddelerle düzenlenmiştir.

Oluşturduğumuz aşağıdaki Cerattepe_ve_Murgulgörsel dileriz daha çok iz bıraksın :

 

 

 

 

Anayasa’nın 56. maddesinde yurttaşa verilen ÇEVREYİ KORUMA görevi
Bozulan çevrenin 100 kanserden 80’inden sorumlu olması..
Yine bozulan çevrenin 100 hastalıktan 40’ından sorumlu olması

Ve Anayasa’da ormanlarla ilgili 2 uzun ve kapsamlı madde :

* IV. Ormanlar ve orman köylüsü
A. Ormanların korunması ve geliştirilmesi
Madde 169 – Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.
Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.
B. Orman köylüsünün korunması
Madde 170- Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir.
Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır.
Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.
******

Sevgi ve saygı ile.
25 Mart 2016, Ankara


Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“21 MART DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ” üzerine bir yorum

  1. Orman sadece Ağaç basit bir topluluğu değildir; Orman karmaşık yaşam alanıdır; Kozmik Etik Ormanın “Meta” olmasını olmasını kabul edemez; Yani Hava-Su-Toprak gibi Orman da kamusaldır. özel-leş-tirilemez ! æ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir