5 YAŞINDA BEBELERE CAMİDE NAMAZ …

5 YAŞINDA BEBELERE
CAMİDE NAMAZ …

Date: Mon, 9 Nov 2015 12:31:20 +0200
Subject: Saftiriklere ithaf…
From: dalom

Cihân-ârâ cihân îçindedir, ârâyı bilmezler,
O mâhîler ki deryâ içredir, deryâyı bilmezler.
Hayâli Mehmet (1494-1557)*

Orta çağın derin karanlıklarına hızla koşturan bir Türkiye’de, Atatürk’ün Partisi CHP’nin
İktidar olabileceğini sanan saftiriklere aşağıdaki video ithaf olunur. æ

https://www.facebook.com/TurkiyeNoktaNet/videos/435930659941473/?fref=nf

Değerli arkadaşlar,

5 yaşındaki bebeler, daha doğru dürüst tuvaletlerini yapamazken, ev adreslerini bile söyleyemezken, Arapça dualar ezberleyip, namaza duruyorlar…
Kurban bayramlarında 7 yaşındaki çocuğun eline bıçak verilip kuzu boğazlatılıyor.
Devlet Okullarında dar bir lata üzerinde sırat köprüsünden Allah’a hamd-ü senalarla
geçiş gösterisi yapılıyor…

Ve böyle bir Türkiye’de, Ortalama zekası Dünya Ortalamasından zaten 10 puvan düşük (IQ=90) olan toplumun Oy sandığında beliren iradesinden Çağdaş bir Devlet yönetimi çıkacağını sanan saftirik yazar takımı, CHP’nin neden iktidar olamadığını sorguluyor.
Bu muhterem zevat şunu bilmiyor veya bilmezlikten geliyor :

CHP, tek Parti dönemi dışında, 1950’den bu yana ne zaman tek başına iktidar olabildi ki,
şimdi olsun?

Bunları yazarken, umutsuzluk aşılayan bir ‘felaket tellalcısı’ durumuna düşmek istemem.
Bilimde iyimserlik-kötümserlik yoktur; Bilimde gerçeklik vardır.

Gerçek şu ki; Türkiye’de %20-25 arası “aydın, çağdaş, demokrat, Yurtsever”
bir kesim bulunuyor. Bu kesim sayısal azınlıkta olduğunun ve daha uzun yıllar
sayısal azınlıkta kalacağının, dolayısıyla mutlak iktidar olamayacağının bilincinde olarak,
zorlu aydınlanma mücadelesini sürdürecek ve kendi arasında dayanışmacı işbirliğini koruyarak baskılara, sömürüye, ihanete ve yobazlığa karşı direnecektir elbette!

Çünkü başka yolu yok. æ

==========================================

Dostlar,

Dehşet verici bir aşamaya “daha” gelmiş bulunuyoruz AKP – RTE iktidarı 14. yılına girerken.. 2015’te Türkiye tanınmaz durumdadır. Hollanda vb. ülkelerde

  • “Türkiye’ye gitmeyin, kebap yemeyin, kara çarşaflı bir ülke oldu Türkiye..
    artık laik bir ülke değil..

yönünde resmi tavsiye kararları yurttaşlara duyuruluyor. Turizm gelirleri daha da düşebilir.

AİHM’nin “zorunlu din dersleri kaldırılsın” yönünde AKP iktidarının itirazı üzerine
Büyük Dairede kesinleşmiş yargı kararlarına karşın “zorunlu din dersi değil din kültürü ve
ahlak bilgisi dersi veriyoruz” diye fiilen bu dersler sürdürülmektedir. Oysa AİHM’ne yapılan
AKP itirazı da bu yöndeydi. Ders içeriklerine göre kesin hüküm verdi AİHM.

Ama molla takmıyor..
Bu gün, Lozan’a göre AZINLIK olan Ermeni, Musevi ve Rum cemaatların çocuklarının da TEOG’da Din dersi sorularından söz edildi haberlerde. Bu soruları ilgili azınlık Cemaatleri hazırlayacakmış. Yani AKP iktidarı ülkede, kesinleşmiş AİHM kararlarını hiçe sayarak ZORLA DİN DERSİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Üstelik daha okul öncesi aşamasında, bir de UYGULAMA aşamasına geçilmiştir.
5 yaşındaki bebelere “değerler eğitimi” verilmektedir sözde!..

Mesleğinde 39. yılına giren bir Tıp Profesörü olarak yazalım    :

Bir kez 5 yaşındaki çocuğa, tümüyle soyut bir kavram olan “değer” in tanımı bile verilemez!
Kaldı ki o değerler kavramsal düzeyde öğrenildikten sonra edinilsin / içselleştirilsin ve
davranışa dönüşsün! Ham hayaldir.. Bilinen tüm pedagojik ilkelere aykırıdır
Bütünü ile us ve bilimdışıdır ve o yaştaki (5-6 yaş) bebelerin zihinsel (mental) ve
ruhsal (psikolojik) olarak taciz ve terörize edilmesi sonucu doğar bu dayatmadan.

Bir de olup biteni anlayamamadan – değerlendirememeden kaynaklanan korkuya dayalı koşullandırma. Bilinçaltında artık ne tür kodlarla yerleşir bu bilinmezlik tepkisi,
ileride ne tür davranış bozuklularına yol açar, öngörmek olanaksızdır.

Ezber de böyledir.. İlköğretim çocuklarına bilmedikleri bir dilde (Arapça) yüzlerce sayfa içeriği, anlamını kavramadan ezberletmeye çalışmak TAM BİR ZİHİNSEL SOYKIRIMDIR. Ayrıca olanaklı da değildir!

Her 2 uygulama da açıkça İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR, DEVLET TERÖRÜDÜR.
Ailelerin çocuklarına son deree zararlı bu uygulamalara sizin vermemesi gerekir.

*****

Başbakan Davutoğlu, AİHM’nin AKP iktidarının temyiz kararı üzerine, Uluslararası Yüksek Mahkemenin bağlayıcı kararını boşa çıkarmak için yukarıda yazdıklarımızı kamuoyuna söylemiş ve kimi
Batı ülkelerinde “uygulamalı” din eğitimi olduğunu, çocukların kiliseye götürüldüğünü belirtmiş ve “Biz hiç olmazsa bunu yapmıyoruz… ” buyurmuştu.

Şimdi “bunu da yapma” aşaması gelmiştir.
“1 Kasım 2015 seçim zaferinin” (!) gerekleri (!) yapılmaktadır!

2023’e gelindiğinde ortada LAİK BİR CUMHURİYET BIRAKILMAK İSTENMEDİĞİNİN SOMUT KANITIDIR bu 5 yaşındaki bebelere cami ve namaz şovu!

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi artık harekete geçerek Türkiye’ye söz konusu kesinleşmiş AİHM hükmünü gereği gibi – özüne uygun ugulama uyarısı yapmalıdır. Mahkeme Statüsü’nde yazılı kural budur. Bu uyarının da gereği yerine getirilmediğinde Türkiye’nin, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nden çıkarılması, Avrupa’dan ve çağdaş dünyadan dışlanması
gündeme gelebilecektir.

Biz de görelim AKP – RTE safını iyice belli etsin.. Avrupa’dan, AB’den kesin kopmayı göze alıp 2. bir Suudi Krallığı – Suud Saltanatı benzeri Erdoğan Krallığı – Erdoğan Saltanatı
radikal seçimi mi yapılacak, biraz da olsa frene mi basılacak??

Anayasa Mahkemesi kararı ile “laikliğe karşı eylemlerin odağı” olarak suçlanan fakat
her nedense ve her nasılsa Anayasa suçu işlediği halde kapatılmayıp salt para cezasına çarptırılan bu siyasal parti (AKP), artık yalnız içeride değil, uluslararası düzlemede de
seküler (laik) düzene meydan okumaktadır.

Durum vahimdir ve duyurulur..

“Türkiye’de laiklik tehlikede değil” diyen anamuhalefet CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da..
Herkese, herkese..

Dün “Din elden gidiyor..” diye ayaklanan ve cayır cayır insan yakan molla,
bu gün “ŞERİATI ilan etmek üzeredir!

Aşağıdaki erişkeyi tıklayın, izleyin ve birazcık olsun düşünün, öngörün nereye götürüldüğümüzü.. 2 dakika 16 saniye.. Birkaç kez izleyin dehşeti algılayabilmek için..

https://www.facebook.com/TurkiyeNoktaNet/videos/435930659941473/?fref=nf

Sevgi, saygı ve kaygı ile.
09 Kasım 2015, Ankara


Prof. Dr. Ahmet SALTIK

Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir