Ege CANSEN : İslam sözlüğü

İslam sözlüğü

Ege Cansen

Ege Cansen

SÖZCÜ, 11 Ekim 2015

Benim, dinle diyanetle hiç bir ilgim yoktur. Allah’ın bildiği bu gerçeği kuldan saklamam.
Ancak bir sosyal bilim öğrencisi olarak, tüm dinler ve özellikle İslam hakkında bilgi edinmekten de geri durmuyorum. Bugüne dek edindiğim İslami bilgiler, bir dindarın dinin içinde kalarak edindiği bilgilerden farklıdır.

Ben, dine dışarıdan bakıyorum. Haddim değil, ama dini olabildiği ölçüde bilimsel ele alıyorum. Bu nedenle benim din hakkında yazdıklarımın, dindarlar için bir değeri yoktur.
Ama laik kişiler için zihin açıcı olduğundan eminim.
Hangi alanda olursa olsun sözcükler, düşünmenin ve muhakemenin yapı taşlarıdır.
Sözcüklerin galat (yaygın bilinen yanlış) anlamlarıyla fikir üretilemez.
Bu nedenle İslam’ı anlama uğraşıma İslam’da sık kullanılan sözcüklerin kökünü aramakla başladım.

İSLAM

Arapça, daha doğrusu Aramice “s, l, m” harflerinden türetilmiştir. Zararsız olmak demektir. Aynı kökten türemiş sözcükler arasında “selim” ve “salim” sözcükleri, İslam’ın kök anlamını
en iyi anlatan iki kelimedir. Zıttı “habis”tir.

Selam ve İbranice “şalom” da “s, l, m” den türemiştir. Teslim de “s, l, m” den türemiştir.
Ama İslam, teslimden gelmez. Selamete ulaşma demektir.

SELAMUN ALEYKÜM-ALEYKUM SELAM VE MERHABA

Selamun aleykum, “güvende olun” demektir. Yani benden korkmanıza, çekinmenize gerek yoktur. Ben selim ve salim bir kişiyim, çünkü ben bir Müslüman’ım, dolayısıyla benden size zarar gelmez anlamına gelir.

Bunun karşılığı da “Ve aleykum selam” dır. Sözlüksel anlamı “siz de güvende olun” demektir. Yani benden de size zarar gelmez demektir. Merhaba, “rahat olun, rahat oturun” demektir.

BİSMİLLAH VE ALLAHU EKBER

Bismillah, “Allah adına” demektir (Allah’ın adıyla/ismiyle değil). (İngilizcesi: In the name of God) Yani, söyleyeceklerim, bana ait sözler değildir. Ben Allah’ın adına, O’nun namına bunları söylüyorum. Söyleyeceklerimin doğru olduğundan kuşku duymayın anlamına gelir.

Allah-u-ekber; “Tanrı Uludur” değil, “En büyük olan O ilahtır” demektir.

KÂBE, RESULULLAH VE KURAN

Kâbe, kare prizma demektir. Yani üç kenarı (en, boy, yükseklik) birbirine eşit olan kapalı geometrik şeklin adıdır. Türkçe’deki “küp”, “mikâp” sözcükleri ve İngilizce’deki “cube”, “cubic” kelimeleri kâbe den gelir.

Resulullah (The Massenger) Allah’ın elçisi değil, onun risalesini (mesajını) getiren demektir. Bu risale, Kuran’dır. Kuran bir referanstır. Kuran, kitap değil, sözdür.
Basılı Kuran’a Mushaf (iki kapak arası sayfalar) denir.

MİLLET, ÜMMET

Millet, aynı dine mensup olanlar demektir.
Ümmet, “üm” yani “ana” kelimesinden türemiştir. Anasından doğduğu gibi demektir.
Ekâbir, asil ve zengin olmayan sıradan insanlara verilen addır.
Yunancası “laik/laiki”dir.

Son söz Tanrının büyüklüğü, mucizeye izin vermemesindedir.

===================================

Teşekkürler Sayın Ege Cansen…

Araştırıcı, sorgulayan akıldan zarar gelir mi??
Bizim de epey yanlış öğrendiklerimizi düzeltme olanağı sağladı..

“Dindar” değil “dini-dar” ne denli tehlikeli değil mi??
Dolayısıyla “Dindar” olabilmek için de sorgulayan akıl zorunlu..

Sevgi ve saygı ile.
12 Ekim 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Sayın Cansen’e aşağıdaki e-iletiyi yolladık…

Değerli Cansen,

İSLAM … başlıklı yazınızı bu gün SÖZCÜ‘de okuduk..
Çok şey öğrendik..
Yanlış bildiklerimizi de şaşırarak öğrendik..
Yazınız bu gece yarısından hemen sonra web sitemizde yayımlanacak..
Altında yorumlarımız oldu..
Bakmanızı dileriz..
Daha önce de zaman zaman yazılarınzı sitemizde paylaşmıştık..

AYDINLANMAYA katkılarınızın sürmesini dileriz…

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir