Doktorlar : İş bırakıyoruz.. SAĞLIK BAKANINA 10 İVEDİ SORU!


Doktorlar : İş bırakıyoruz!
SAĞLIK BAKANINA 10 İVEDİ SORU!

ATO_logosu
Değerli arkadaşlar,
Yarın (1 Haziran’da, 2015) Dr. Kamil Furtun‘un katledilmesini ve sağlıkta şiddeti
protesto etmek üzere iş bırakıyoruz.

 

Saat 09.00’da işyerlerimizin önünde saygı duruşunda bulunacağız.Ardından saat 10.00’da
İbni Sina Hastanesi başhekimliği önünde bir forum düzenleyeceğiz.
Saat 12.00’de Numune hastanesi bahçesinde toplanıp, Sağlık Bakanlığı önüne yürüyeceğiz
ve

Saat 12.45’te
burada bir basın açıklaması yapıp bakanlığa siyah çelenk bırakacağız. 
Bu eylemlere katılımı artırmak için desteklerinizi bekliyoruz.
Bu amaçla üyesi bulunduğunuz dernekler ve ilişkide olduğunuz bütün hekimlere
(özellikle  üniversitelerdeki ve eğitim araştırma hastanelerindeki eğitim görevlilerine) ulaşmak ve onların desteğini talep etmek çok önemli.
Ayrıca 7 büyük hastanede (Hacettepe, Ankara Tıp, Gazi Tıp, Numune, Ankara Hastanesi, Dışkapı ve Sanatoryum) iş bırakmayı ve yukarıdaki eylemlere katılımı artırmak için
el ilanları dağıtmak istiyoruz. Bu el ilanlarını dağıtmak üzere aşağıdaki arkadaşlarla konuşarak hastaneleri paylaştık. Ancak bu iş için daha çok iş gücüne gereksinim var.
Uygun olan arkadaşlar hangi hastanede dağıtımda görev almak istiyorlarsa ilgili arkadaşlarla temasa geçebilirler mi?
Ankara Tıp İbni Sina: Çetin, asistan temsilcisi Celal
Ankara Tıp Cebeci Yerleşkesi : Halis
Ankara Tıp Morfoloji: Gülriz, Canan
Hacettepe: Özden, Onur, Erkan, Şevkat
Gazi: Haluk Alagöl
Numune: Asuman, Muammer
Ankara Hastanesi: Ayşe, Muzaffer ve Hüsnü,
Sanatoryum: Mine
Dışkapı: Rıza, Deniz
Sevgiler, saygılar…
 
Prof. Dr. Çetin Atasoy
Ankara Tabip Odası Başkanı

=========================================

Sağlık Bakanı Dr. M. Müezzinoğlu’na
10 Soru ve 1 Öneri..
Dr. Kamil Furtun cinayeti üzerine..


Dostlar,

Sağlık Bakanı Dr. M. Müezzinoğlu bir parça yelkenleri indirmiş görünüyor.
Ama kendisine sorularımız var önceki yazımızda yazdıklarımıza (http://ahmetsaltik.net/2015/05/31/yastayiz-isyandayiz-1-haziran-2015-pazartesi-gunu-hastanelerimize-girmiyoruz/) ek olarak :

1. Merhum – görev şehidi Dr. Kamil Furtun‘un kendisi de hekim olan eşine başsağlığı ziyareti yaptınız mı, yapacak mısınız? Ne zaman??

2. TTB’ne (Türk Tabipleri Birliği) başsağlığı ziyareti yaptınız mı,
yapacak mısınız? Ne zaman??

3. Samsun Valiliği cinayetin hasta – hekim ilişkisi dışında bir psikopat tarafında işlendiğini,
adi – sıradan bir cinayet olduğunu alelacele açıkladı. Daha önce bu hastane kantininde çalışmış..

Bu süreçte sizin katkınız var mı? Bu valiliğe zanlının geçerli sağlık raporunu basına açıklaması talimatı verecek misinizi ya da siz açıklayacak mısınız?

Yoksa vahşi cinayet yaratılacak yeni bir meczupa mı yüklenecek ??

4. TTB’nin (Türk Tabipleri Birliği) randevu istemine epey zamandır olumlu yanıt vermiyordunuz. Şimdi bu anlamsız ve hele bir hekim sağlık bakanına
hiç yakışmayan davranışınızdan pişman mısınız, özeleştiri verecek misiniz?
Örn. TTB’ye başsağlığı ziyaretinizi hemen gerçekleştirmeyi düşünür müsünüz?


5. “Yasal düzenleme dahil, ne gerekiyorsa yaparız.. “ buyurdunuz, 1.6.15 günü basına.
Daha önceleri aklınız neredeydi? TTB size kezlerce yasal düzenleme önerdi, somut metinler sundu..


6. Siz bu cinayeti soruşturan olsaydınız ve kusur oranlarını belirleseydiniz,

yüz üzerinden kendinize kaç puan kusur yüklerdiniz? İstifa etmeniz için
bu kusur oranının en az kaç olması gerektiğini düşünüyorsunuz?


7. Yönlendirmenizle ya da hoşgörünüzle Bakanlık hastanelerinde bu sabah,

en azından Ankara’da on beş dakika iş bırakma eylemi yapıldı. Bu eylemi hukuka uygun ve meşru bulduğunuz anlaşılıyor. Sizden öğrenmek isteriz;
bu eylemin yasal dayanakları nelerdir? Sonrası için biz de o maddelere sığınmak isteriz doğrusu.


8. Daha uzun süre ve belki daha kapsamlı, simgesel olmayıp gerçekte
işe ancak böyle yarayabilecek etkili iş bırakma eylemleri için
yasal işlem yaptıracak mısınız? Ölçünüz ne olacak? Her zamanki gibi gene keyfi ya da yüksek tepelerden esecek talimata göre mi davranacaksınız? 


9. Önceki önlemlerinizin (??!) yetersiz olduğu apaçık görülüyor ki,

şiddetin en katmerlisi olan kamu görevi başında adam (hekim!) öldürme
sağlık kuruluşlarında
ne acı ki sürüyor.. Devlet memurunun bile hastanede can güvenliğini sağlayamadığını süregelen bu apaçık ve çoook acıklı
afet durumu için ACİL EYLEM PLANI geliştirdiniz mi, kamuoyu ile
hemen paylaşır mısınız??

10. Cinayeti öğrendiğiniz andan şu ana dek geçen zamanda Bakan olarak
neler yaptığınızı kamuoyu ile paylaşır mısınız??

*****

Bu 10 sorumuza yanıt isteriz meslektaşımız Sayın Sağlık Bakanı..
Aile hekimlerinin nöbetleri hakkındaki inatlaşma ürünün Genelgeniz Danıştay’da
Anayasanın 2 ayrı maddesine ve bir de AT Sosyal Şartı‘na aykırılık saptanarak iptal edildi..
(Danıştay bir kez daha hekimlerin dinlenme haklarını ihlal edici düzenlemeleri hukuka aykırı buldu! http://ahmetsaltik.net/2015/04/19/danistay-bir-kez-daha-hekimlerin-dinlenme-haklarini-ihlal-edici-duzenlemeleri-hukuka-aykiri-buldu/)

21 bin dolayında Aile hekimi onurla ve hukuka uygun – meşru direnişini sürdürüyor ve siz hiçbir şey yapamıyorsunuz.. De facto teslim olmuş / alınmış durumdasınız..

O bakanlık koltuğunda oturmayı hala nasıl içinize sindirebiliyorsunuz??

Bilinçaltınız, –şimdilerde dilediğinizce rasyonalize ediniz– bakanlık sonrası huzurunuzu
epey zorlayacak, sizden daha kıdemli bir meslektaşınız olarak anımsatmak isteriz..
Hatta şimdiden çok rahat – huzurlu olduğunuzu hiç ama hiç sanmıyor; her şeye karşın,
Hipokrat yeminimiz gereği sizin sağlığınız için de endişe ediyor, kaygılanıyoruz..

Yazının pdf biçimi : Saglik_Bakani’na_10_Soru_ve_1_Oneri.. 

Sevgi, saygı ve kaygı ile.
01 Haziran 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir