Dr. MEHMED FUAD UMAY 4. ULUSAL TIP GÜNLERİ

Dostlar,

Hafta sonu Ankara’da yapılacak bir kongrenin programını paylaşmak istiyoruz..

Dr. MEHMED FUAD UMAY 4. ULUSAL TIP GÜNLERİ 

Bizim de öğretim üyesi olduğumuz AÜTF (Ankara Üniv. Tıp Fak.) 50. Yıl Anfisinde (Cebeci Hastanesi) gerçekleştirilecek..

Kurtuluş Savaşı yıllarımızın efsane ulusal kahramanı meslektaşlarımızdan
Dr. MEHMED FUAD UMAY‘ın saygın anısına..

Program tam metin olarak aşağıda..

Bilgi ve ilginize sunarız..
(Ayrıca pdf olarak : 4.Ulusal_Tip_Gunleri_2013)

Sevgi ve saygı ile.
6.12.13, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

 

=========================================

 

Dr. MEHMED FUAD UMAY
4. ULUSAL TIP GÜNLERİ 

 

6-8 ARALIK 2013 ANKARA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ HASTANESİ 50. YIL AMFİSİ
DİKİMEVİ / MAMAK – ANKARA
Kongre Başkanları
Prof. Dr. Recep AKDUR : Ankara Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD Başkanı
Prof. Dr. (E) Hv. Diş Tbp. Alb. Yavuz S. AYDINTUĞ : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Ana Bilim Dalı önceki Başkanı.

Kongre Sekreterleri
Op. Dr. M. Erkan BALKAN : Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Birimi. Prof. Dr. İ. Hamit HANCI : Ankara Üniversitesi Tıp F. Adli Tıp AD Beyhan GÜRGÖZE : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı
Prof.Dr Uğur KOCA : Dokuzeylül Üniversitesi Tıp F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Prof Dr Çimen OLGUNER : Dokuzeylül Üniversite Tıp F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

İLETİŞİM : erkanbalkan@hotmail.com GSM: 0532 313 87 21

PROGRAM
06 ARALIK 2013 Cuma
13.30-15.30: Anıtkabir Ziyareti . Atatürk’ün mozolesine çiçek konulması, anı defterinin yazılması ve müze gezisi.

07 ARALIK 2013 Cumartesi
08.30-09.00 : KAYIT 09.00-10.00 : SAYGI DURUŞU – İSTİKLAL MARŞI VE AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Recep AKDUR : Kongre Başkanı

Prof. Dr. Şehsuvar ERTÜRK : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK : Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU : Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Serdar DENKTAŞ : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı.

10.00 – 10.40 1. Oturum
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Recep AKDUR . Ankara Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD Başkanı Uz. Dr. Mustafa DİNLER . Hekimler ve Sağlık Çalışanları İçin Hukuk Derneği Bşk. Konuşmacılar : Dt. Orhan ÖZKAN. Ankara Diş Hekimleri Odası Onursal Başkanı. (Dr. Fuat Umay’ın yeğeni.) Dayım Dr. Mehmed Fuad UMAY
Doç Dr. Veysi AKIN. Yazar, Trakya Ü. Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü . Bir Devrin Cemiyet Adamı : Doktor Fuad Umay
Prof. Dr. Yavuz Sinan AYDINTUĞ. Kongre Eş Başkanı.
10.40 – 11.00 Plaket Sunumu
*Ulusal Tıp Günleri Düzenleme Kurulu’nun Plaket Sunumları
-Sn. Serdar DENKTA Ş’ın UMAY ailesine Plaket Sunumu
-Sn. Serdar DENKTA Ş’a Ulusal Tıp Günleri Düzenleme Kurulu’nun Plaket Sunumu (Rektörlük adına Prof.Dr.Kasım Karakütük tarafından)
*Ulusal Tıp Günleri Düzenleme Kurulu adına Ba şkan Prof.Dr.Recep AKDUR’a Plaket Sunumu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlı ğı tarafından)
*Dr. Fazıl DO ĞAN’ın Hem şerileri Emet-Cevizdere Dayanı şma Derne ği ECDAD nin Plaket Sunumu
11.00-11.30 Dinlence

11.30 – 12.45 2. Oturum
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Erdener ÖZER . Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji AD Bşk. – İzmir Tabip Odası Önceki Bşk. Yrd. Doç.Dr. Serdar SÜTÇÜ . Türk Di ş Hekimleri Birli ği II. B şk.
Konuşmacılar Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı. – Doç.Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFTÇİ. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğ. Üyesi Dr. Fuad Umay’dan sonra; Devrimci Bir Doktorun Gözünden Günümüz Çocukluğuna Bakış
Prof. Dr. Yavuz Sinan AYDINTUĞ. Kongre Eş Başkanı. Diş Hekimi Gözüyle ATATÜRK
Dr. Öğr. Alb. Ali GÜLER. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü. Atatürk’ün Saklanan Şeceresi
Prof. Dr. Adnan ATAÇ. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Tarihi ve Deontoloji önceki AD Başkanı. Sevgi dolu Anadolu (doğa, tarih ve insan konulu digital gösteri)
Prof. Dr. Sedat SEVER. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü. Çocuk ve Okuma Kültürü
12.45-13.30 YEMEK ARASI
13.30 – 15.00 3. Oturum
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Ahmet SAYAL . Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri Merkezi önceki Bşk. Uz.Dr. Bahtiyar MUHAMMEDOĞLU . Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği – Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB).
Konuşmacılar Prof. Dr. Sema AKA. Bağımsız Araştırmacı. Uygar Uygur Türklerine Ne Oldu?
Prof. Dr. Hanım HALİLOVA. Azerbaycan Kadın Hakları Müdafaa Cemiyeti Başkanı, Azerbaycan Bağımsızlık Hareketi Kadın Lideri. Hedefimiz Türkiye ve Türk Dünyası AR-GE’sini Kurmaktır.
Av. Sadun KÖPRÜLÜ. Irak Türklerinden, Araştırmacı Yazar, Irak Türkmen Cephesi Ankara Eski Temsilcisi. Irak Türklerinin Günümüzde Sağlık Hizmetleri.
Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri Merkezi. Başkanı Eczacılık Terimlerinin Türkçeleştirilmesi.
Prof. Dr. Aslıhan AVCI. Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Biyokimya AD Biyokimya ve Cumhuriyet
Güzide Filiz TUZCU. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktora öğrencisi . Antik Türk Kavimlerinin Tıp İlmine Katkıları.
15.00-15.30 Dinlence 15.30 – 17.00 4. Oturum
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Uğur KOCA. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Doç. Dr. Deniz ÇALIŞKAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Konuşmacılar Prof. Dr. Mustafa KAHRAMANYOL. (E) Tbp. Alb. KBB Uzmanı. Balkan Savaşlarında Sağlık Hizmetleri.
Yrd. Doç. Dr. Engin KURT. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Tarihi ve Deontoloji AD. İstiklal Harbinde Sağlık Hizmetleri
Prof.Dr. Çetin ARSLAN. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı. Ceza Hukuku Açısından Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet
Dr. Ozan UZKUT. Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri. Sıfır Tolerans Çalışma Grubu. Mobbingle Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi. Hekime Şiddette Tabip Odası Yaklaşımı
Öğr. Gör. Dr. Nihal BİLGİLİ AYKUT. Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı A.D ve Kadın Araştırmaları Merkezi (BÜKÇAM) Türkiye’de Nüfus Planlaması Politikaları ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Geleceği
Öğr. Gör. Psk. Ezgi TÜRKÇELİK. Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı A.D ve Kadın Araştırmaları Merkezi (BÜKÇAM) Kadına Yönelik Şiddet – Türkiye’de Durum

SOSYAL PROGRAM 18.30 Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Siyasal Fakültesi arkası ÇINAR Restaurant – Toplantı Yemeği

08 ARALIK 2013 Pazar
09.00 – 10.30 5. Oturum Oturum Başkanları :
Prof. Dr. Osman Şadi YENEN. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Av. Kürşat KARACABEY. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar Öğ. Gör. Dr. Sare MIHÇIOKUR. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD ve Kadın Araştırmaları Merkezi (BÜKÇAM) Erken/Zorunlu Evlilikler, Çocuk Gelinler
Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR. Nöroloji Uzmanı, Serbest Hekim -Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkanı. Demokrasi ve Halk, Sağlık ve Halk, Bilim ve Halk
Doç. Dr. Cebrail ŞİMŞEK. Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi. Cumhuriyet Döneminde İş Sağlığı ve Meslek Hastalıklarına Genel Bakış
Doç. Dr. Kemal Macit HİSAR. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Karşılaştırmalı Sağlık Hizmetleri: İsviçre, Küba, Türkiye
Op. Dr. (E) Alb. Aytekin ERTUĞRUL. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Dairesi önceki Başkanı. Türkiye’de İlk Yardım Mücadelesi (Deniz Kuvvetleri ve Türkiye Deneyimi)
Av. Ahmet MEMET. Yunanistan – Gümülcine. Serbest Avukat, Yunanistan’da Adli Tıp 10.30-11.00 Dinlence Oturum Başkanları : Prof. Dr. Hamit HANCI. Ankara Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp AD Dr. Mecit VEYSELOV. Ukrayna Konuşmacılar Dr. Av. Savaş ÖZDAĞ. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı. Taraf Bilirkişi
Dr. Öğ. (E) Alb. Ahmet TETİK. General Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ın anlatımıyla Gülhane Askeri Hastanesi
Op. Dr. Hüseyin BEKİR. Yunanistan-Gümülcine . Serbest Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Skolyoz
Yrd. Doç Dr. Serap Selver KİPAY Muğla Üniversitesi. Fethiye Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müzik Ruhun Gıdasıdır, ya Hücrelerin?
Doç. Dr. Gürkan ERSOY. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD – Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Genel Sekreteri. Hasta Yakınlarına Ölüm Bildirimi
Yrd. Doç. Dr. Meral DÖLEK. Acil Hemşireleri Derneği Başkanı . 2013 ICN Teması ve Hemşirelik
12.30-13.30 YEMEK ARASI
13.30 – 15.00 7. Oturum
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Op. Dr. Mehmet Erkan BALKAN . Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Birimi.
Konuşmacılar Av. Özcan PEHLİVANOĞLU. Serbest Avukat, Rumeli-Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM) Başkanı . İstanbul’un İşgalinin Günümüzde Hatırlattıkları
Prof. Dr. Esin KAHYA. Atatürk Kültür Merkezi, Uluslar arası Tıp Tarihi Kurumu, Türk Tıp Tarihi Kurumu, Uluslar arası Bilim tarihi Kurumu, Türk Bilim Tarihi Kurumu, Türk Felsefe Derneği’nin üyesi. Atatürk Döneminde Bilim Adına Yapılan Çalışmalara Örnekler
Prof. Dr. Semih BASKAN. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD. Cumhuriyetin İlk Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan İNCİ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji AD. Ne Olacak Bu Üniversitelerin Hali? Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?
Prof. Dr. Erdal BEŞER. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A. D. Ülkemizin Kalkınmasında Üniversitelerin Rolü Ne Olmalıdır?
Op. Dr. Ceyhun BALCI. Serbest Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. İki Ayaklı Olmak
15.00-15.30 Dinlence 15.00 – 16.45 8. Oturum
Oturum Başkanları : Op. Dr. Ceyhun BALCI. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. Prof. Dr. Prof. Dr. Resul BUĞDAYCI. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Konuşmacılar
Dr. Ali DOĞAN. Balıkesir, Bandırma Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı .Nörolojik ve Psikiyatrik Bir Bozukluk Olarak Hubris (Kibir) Sendromu
Yrd. Doç. Dr. Levent SEÇKİN. Bozok Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Bağlamında Hekimliğin Geleceği
Vet. Hekim Adnan SERPEN. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Onur Kurulu ve Veteriner Halk
Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi. Kentlerdeki Yeşil Alanların Tek Sağlıktaki Yeri
Op. Dr. Mehmet Erkan BALKAN. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Birimi. Üniversite Reformunda Öncü Bir Maarif Nazırı: Lüleburgazlı Emrullah Efendi
Yrd. Doç. Dr. Suavi TUNCAY. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi. Çevre, Kent ve Ülke Düzenini Bozan Suça Yönelik Davranış Kalıplarının Nedenleri ve İletişimin Önemi.
Prof. Dr. Akın YILDIZ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi. Acil Serviste Doktor Manzaraları

Kapanış Töreni (Sertifika ve Teşekkür Belgelerinin Takdimi)

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir