ADD; ANDIMIZIN Kaldırılmasının İptali İçin Danıştay’da Dava Açıyor

Dostlar,

ANDIMIZ‘ın MEB’nın Yönetmelik değişikliği ile kaldırılması işlemi aleyhine
ADD Genel Merkezi Danıştay’da YD (yürütmeyi durdurma) istemli dava açıyor..

Çoook da iyi yapıyor..

Dilekçe metni dolu dolu 7 sayfa..
Yetkin avukat Sayın A. Kutlay ALPUĞAN‘ın kaleminden çıkmış..

O nedenle pdf olarak veriyoruz..

Okumak için lütfen tıklayınız..

Andimiz_Dava_Dilekcesi

Yüksek Yargı organımız Danıştay’ın tarihsel sınavıdır..

İlgili 8. Daire, 2 yıl önce bu konuda lehte karar vermişti..
Dava dilekçesinden aktarıyoruz :

*****

Konu ile ilgili olarak 18 ŞUBAT 2011 tarihinde 982 Karar no’su ile Danıştay
8. Dairesi;

ANDIMIZIN İPTAL EDİLMESİ İLE İLGİLİ İSTEMİ REDDETMİŞ VE KARARINDA ;

Danıştay 8. Dairesi, “Türk Milleti” adına Andımız’la ilgili 18 Şubat 2011’de,
982 nolu şu kararı verdi:
 

  • “Anayasa’ nın 66. maddesinde, Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür, hükmüne yer verilmiştir. ‘Türk’ kelimesi bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kapsayan ve kucaklayan milletin ortak adıdır. Aksi yöndeki davacı iddialarına itibar edilmemiştir. Nitekim anayasamızda bu hususun vurgulanması bakımından, Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın Türk olduğu belirtilmiştir. Açıklanan nedenlerden dolayı davanın reddine karar verilmiştir.”

Danıştay 8. Dairesi bu kararı ile Türk kelimesi bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan; dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ne olursa olsun, tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kucaklayan milletin ortak adı olduğunu bir kez daha KESİN BİR DİLLE BELİRTEREK, aksi yöndeki davacı iddialarına itibar etmemiştir.

Danıştay 8. Dairesi’nin bu kararı, T.C. Anayasa’sının Türk Vatandaşlığı başlıklı
66. maddesinde 
belirtilen “ Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes TÜRKTÜR.” hükmüyle de desteklenmiştir.

Aslına bakılacak olursa, Danıştay 8. Dairesinin vermiş olduğu karar kesin hüküm olması nedeni ile Davalı İdare tarafından Mahkeme kararını uygulamama, Mahkeme kararının aksi yönde hareket etme eylemi söz konusu olduğundan, davalı idarenin Kesinleşmiş Mahkeme Hükmünü uygulamama eylemini gerçekleştirdiği de düşünülebilir. Bu eylem de Yasalarımıza göre suç teşkil etmektedir.

*****

Arada değişen bir şey de yok;
AKP’nin kökü dışarıda AÇILIM – SAÇILIM manevrası dışında..

Türkiye’nin yargıçlarına güvenmek itiyoruz…

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 18.10.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir