Karabağ Soykırımı ve Ermenistan Türkleri

 


Dostlar
,

Bir yığın yapay gündem arasında asıl sorunlarımızı unutuyoruz..

Bize unutturulmaya çabalanıyor..
Başbakan da maazallah ve de maaşallah bir gündem makinesi..
Rus ruleti gibi çeviriyor neredeyse ülke gündemini ya da
yerel örnekle hallaç gibi atıyor..

Ama tarih gösteriyor ki; Rus ruleti de dönüp dönüp bir yerde duruyor..
Hallaç ise (hallaçın toz dumanı) duruluyor bir süre sonra..

Sonu yok..

Sayın Mustafa Nevruz SINACI geçen Mayıs’ta yazmıştı..
Arşivden sizlere sunmak istedik..
(Söylemindeki sertlik sitemize uygun değil ama.. dokunamadık..)

Sahi AKP hükümeti bu konuda ne yaptı?
Başbakan RT Erdoğan Azerbaycan ziyaretinde verdiği sözleri tuttu mu?

A. Gül’ü (Cumhurbaşkanı..) kuzu kuzu Ermenistan’a kim yolladı ??

Bursa’da ulusal maçta Azerbaycan bayraklarını yasaklayan vali
nerden emir aldı?

Belleksiz toplumların Alzheimer’li bir hastadan daha aciz olduğunu söylesek?

Sevgi ve saygı ile.
23.1.13, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

==================================

Mustafa Nevruz SINACI

Karabağ Soykırımı ve Ermenistan Türkleri
Bütün dünyada kuyruklu bir yalan olan “Ermeni soykırımı furyası” fütursuzca sürüp giderken; başta T.C.’nin siyasi tertip ve teşekkülleri, STK örgütleri ile aidiyet ve milliyetleri şaibeli “Ulusal Medya” nam soytarılarla paçavraları ısrarla gerçekleri gizliyor ve alçakça üç maymunları oynamayı sürdürüyorlar.
Bu bir utanç, basın etiği yönünden ise zillet ve cinnettir.

Ayrıca, iftiraya alet olmak, yalan beyan, yanlış yayın, orijinal tarihi karartmaya, somut gerçekleri örtbas etmeye teşebbüs ve tefrika unsurlarına yardım, yataklık aleni suçtur. Peki, şu ‘özel ve güzel yetkili’ C. Savcılarımız bu ve benzer
“kamu güvenliğini tehdit, tedbiri bertaraf ve ülkeyi acze düşürerek zaafa uğratmayı, milli direnci kırmayı ve milli hafızayı çökertmeyi” hedefleyen organize suç ve suç örgütlerinin üstüne neden gitmez? Türk Dışişleri (!) Ermeni soykırımı kanunu çıkaran ülkelere niçin diplomatik nota vermez, yaptırım uygulamaz?”

Kökleri tarihin bağrına dayalı geleneksel medeni hukukumuza ne oldu?

Ya umur-u devlet?.. Yahut, gelenek, tarihi sorumluluk ve gerçek!..

Milli değerler ve manevi mukaddesler nerede Allah aşkına!…

Kendileri parlamento atanmışları olmalarına rağmen, ısrarla “milletvekili” imişler gibi davranan, halka çok para ve pahaya mâlolan eşhas ile münhasıran uzantılı, bağlantılı oldukları politika mahfilleri “milli meseleler karşısında” ne yapar?
Tarihin ve tabiatın sarsılmaz gerçeği milli hafızayı yaşatmak, maddi-manevi değerleri idame, ikame ve muhafaza etmek iken; başta dünyanın en ileri, zengin, güçlü ve kalkınmış devletleri inatla, ısrarla bunu yaparken; şunlara ne oluyor ki? Tam bir şerefsizlik ve soysuzlukla Türk Vatandaşlığı kavramını bile Anayasadan kaldırmayı telâffuz edenlere katlanıyor, müsamaha gösteriyor veya himaye ediyorlar!…

Bu aymazlık, densizlik, haddini ve kendini bilmezlik tehlikeli olmaya başladı.

Artık kafaları kumdan çıkartma, uyanma, ayıkma ve kendine gelme zamanıdır.

ERMENİSTANTÜRK’LERİ

Bir yanda menfur yalan-dolan, iftira ve furyalarla 3T (Tanınma, Toprak ve Tazminat) peşinde koşan Ermenistan, diğer taraftan nasıl, düne kadar ülkesinde yaşayan Türk azınlığın kökünü kurutmuş? 1979’lu yıllara kadar Ermenistan’da yaşadıkları söylenen ve pek çok ilmi eser ve kaynakta bahsi geçen, 225 bin dolayındaki Türk ne oldu? Mesele bu kadar da değil. Lütfen şu bilgilere bakın:

“1. dünya savaşı öncesinde Erivan Vilayeti’nin Türk veErmeniler dâhil nüfusu 1.014.255;, 1914 -1919 arasında Türkiye’den Erivan Vilayeti’ne 300 bin Ermeni gitmiş. Bu rakamı üsttekine eklediğimizde 1.314.255 eder. Dönem nüfus artışını hesaba kattığımızda 1922’de Erivan Vilayet nüfusunun 1.400.000 civarında olması gerekir.

Ancak, Ermenistan da 1922’de yapılan nüfus sayımında bütün Ermenistan’daki nüfus 772.052’dir. Aradaki fark 600 binden çok. Bu durum dikkate alındığında Türklerin ne kadar büyük bir soykırıma maruz kaldıkları ortaya çıkmaktadır. Ermenistan’da Sovyet hâkimiyetinin kurulması ve Türkiye ile yapılan Kars Antlaşması sonrası, Ermeni Cumhuriyeti’nin teşebbüsü ile önceden
Taşnak zulmünden İran ve Azerbaycan’agöçen 60.000 Türk, ata topraklarına geri dönüş yapmış olup; bunların gelmesi ile Ermenistan’da 1922 yılındaki
Türk nüfusu 72.596’ya ulaşmıştır. Bu sayı 1926’da 84.717’ye, 1939’da 130.800’e yükselmiştir.” (…Erivan (Revan) Vilayeti’nin Demografik Yapısı, Yrd. Doç. Dr. Yavuz ASLAN)

İşte, Karabağ’ın alçakça işgali ve kalleşçe soykırımı dışında önemli bir mesele…

Bu, T.C. ve Türk Dünyasının asli meselesidir. T.C. hükümeti ve diğer sözde özgür Türk devletlerine rağmen, Pakistan, Hocalı soykırımı ile ilgili resmi bir karar aldı. Azerbaycan’ın % 20’sinin Ermeni işgali altında olduğunu hatırlatarak, 26 Şubat 1992’de Ermeniler tarafından Hocalı’da sivil halka yapılan soykırım şiddetle kınanarak, Ermeni ordusunun bölgeyi kayıtsız ve şartsız boşaltmasını istedi” (03 Şubat 2012, CHA). Daha önce Meksika parlamentosu da benzer bir karar almıştı. AB üyesi Macaristan da konuyu parlamentosuna taşıdı. Şimdi sorulur:

Buna karşın, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, parti ve parlamenterleri ne yapar?!..
Türkî ve İslâm kardeşler; özellikle İran; niçin soykırımcı Ermenistan’a tavır almaz?!..

(www.antakyahaber.net/koseyazisi/961/mustafa-nevruz-sinaci.html, 2.5.12)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir