Cemevi kararına direnme


Cemevi kararına direnme..

Yargıtay, Çankaya Cemevi Derneği’nin kapatılmasını istedi, yerel mahkeme ‘Alevilerin ibadet yeri’ kararında ısrar etti

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Cemevleri ibadethane değildir” gerekçesiyle Yargıtay’ın Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği’nin kapatılması gerektiği yönündeki kararına direndi. Böylece, mahkeme cemevlerinin Alevilerin ibadet yeri olduğu yönündeki kararında ısrar etmiş oldu. Bu karar üzerine dosya Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu’na gidecek ve son sözü burası söyleyecek.

Ankara Başsavcılığı, tüzüğündeki “cemevlerini ibadet yeri olarak” nitelendiren ifadeler nedeniyle Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında kapatma davası açmıştı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı, “Cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak toplumca bilinmiş ve kabul görmüştür.
Derneğin tüzüğünde yazılı bulunan ‘Cemevleri ibadethanedir’ hükmü anayasanın
2. maddesine aykırılık taşımadığı gibi kanunlarla da yasaklanmamıştır” gerekçesiyle reddetmişti. Dosyayı görüşen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oyçokluğuyla bozdu.

Yargıtay’ın bozması üzerine Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde cemevi davası dün yeniden görüldü. Yargıç Yaşar Eren, mahkemenin daha önce cemevi derneğinin kapatılmasının reddedilmesine ilişkin kararının gerekçesinin yerinde olduğunu belirterek, Yargıtay’ın derneğin kapatılması kararına direndi. Dosya, Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu’nun önüne gidecek. Son kararı genel kurul söyleyecek.

========================================================

Dostlar,

Ülkemizdeki Sünni-Diyanetçi katı gelenek çelik çekirdek gibi duruyor..

Çok yazık..

İslam ve de onun Sünni mezhebi mi bu denli katı;
bizdeki kerameti kendinden menkul kimi mollalar mı??

Türkiye bunları aşmış olmalı.

Gerçek anlamda laikliğe de aykırı bu Cemevlerini ibadet yeri saymama uygulaması..
Tarihsel gerçekliği görmezden gelmektir..
Yargıtay’ın ilgili dairesine ne demeli bilinmez..
Direnen mahkeme yargıcına ve Yargıtay’ın ilgili dairesinde lehte karar veren
sayın yargıçlara teşekkür ederiz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu ayıbı kaldırmalı.
21. yy’da hala Yezit anlayışının varlığı insanlık ve Türkiye adına acı verici, utandırıcı.

Cemevi sorunu AİHM’ne taşınmadan hızla çözülmeli..

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 23.11.12

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir