Ve istenmeyen işçi yasası yürürlükte!


Dostlar
,

Yenilenen “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası” 
tam anlamıyla faşist bir yasa..

Cumurbaşkanlığı seçimleri adına yer yer topluma mavi boncuk sunan  A. Gül, sendikaların tüm ikna çabalarına karşın, AKP tabanının baskısını aşamadı ve
12 Eylül döneminin 2821 ve 2822 sayılı yasalarının bile 30 yıl sonra gerisine düşen
bir metni, RG’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa yolladı.

Halkımızın bir kez daha, emek ve emekçi düşmanı siyasal kadroları görmesi gerek.
Yerel ve uluslararası sermaye koalisyonunun dayatmalarına “başüstüne” denild.

Çünkü; 
çok daha zor günler önümüzde ve işçi sınıfının mutlaka gemlenmesi,
zapt-ı rapt altına alınması gerek..

CHP’nin yasayı hızla Anayasa Mahkemesi’ne -gene de- götürmesi gerek.
O kadar çok uluslararası andlaşmaya, dolasyısıyla Anayasa’nın 90. maddesinin
son fıkrasına (Mayıs 2004 AB uyum değişiklikleri..) aykırı ki..
Ortalama bir hukukçu için işten bile değil bu metinleri sıralamak..

Başta İHEB, doğrudan ilgili 2 ILO Sözleşmesi, AİHS md. 11, AB metinleri
(1989 AT Sosyal Şartı İşçilerin Temel Hakları (12. md.; Serbest dolaşım,
Çalışma ve adil ücret isteme hakkı, Çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, Sendika özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı, Sosyal koruma, Mesleksel eğitim..)

Bu arada; uluslararası işçi hareketi örgütlerini başta ICFTU ve ILO’yu (Uluslararası Çalışma Örgütü), ham hayalle AB’yi ve de etnisitelere özgürlük çığırtkanlarını (!) göreve çağırıyoruz.. Ya TÜSİAD?

Sevgi ve saygı ile.
9.11.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

====================================================

Ve istenmeyen işçi yasası yürürlükte!

© İşçilerin yarısını sendikal tazminatın dışında tutan,
– var olan yapıda sendikalara üye işçilerin de yarısına yakının sözleşme yapamaz hale getiren,
dayanışma grevlerini yasadışı,
toplusözleşme dışında yapılan grevleri hukuksuz sayan..

sendika yasası; tüm karşı çıkışlara karşın onaylandı.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, binlerce emekçi ve gerek ulusal gerekse uluslararası sendikal hakete karşın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik yasanın neler getirdiğini anlattı. İçerdiği bazı unsurlar açısından 12 Eylül dönemi yasasını bile geride bırakan yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeşi Yasası özetle şu noktaları içeriyor:

* 12 Eylül döneminde bile kaldırılamayan sendikal tazminat güvencesi işçilerin yarısı için ortadan kaldırıldı.

30’dan az işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışan işçiler sendikal nedenle atıldıklarında sendikal tazminat davası açamayacaklar.

* İşçilerin yaklaşık yarısı 30’dan az işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışıyor.
Yani işçilerin yarısı tazminat dışında kaldığı gibi, bu uygulama, işyerinde sendika istemeyen kuruluşlarda, şirketleri 30’ar işçinin çalıştığı küçük şirketlere bölerek sendikayı iyice zayıflatmanın yolunu açtı.

Grev yasaklarına devam!
Bankacılık, petrokimya, şehir içi ulaşım işlerinde ve savunma bakanlığında çalışan
sivil işçilere grev yasak.

Hükümetin milli güvenlik ve genel sağlık gerekçesiyle grev erteleme yetkisi
devam ediyor.

Grev ertelemesine karşı Danıştay’a başvuru yolu çıkarıldı.
Eski yasadan geriye gidildi.

* Grev oylaması zorlaştırılarak sendikaların greve çıkmasının önüne
yeni bir engel konuldu.

* Toplusözleşme aşamasındaki grevler dışında
öbür bütün grevler yasadışı olmaya devam ediyor.

* Dayanışma grevi, iş yavaşlatma, barışçı iş bırakma eylemi, genel grev yasadışı grev olarak görülecek.

Sendikal barajlar fiilen korunuyor, yeni sendikaların barajı aşması imkânsız, var olanların bir bölümü de baraja takılabilir.

*Yasa, işçiler ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıyor.
3 konfederasyona üye sendikalar için baraj % 1 öbürleri için % 3.

* İşyeri barajı % 50+1, işletme barajı % 40.
Bu barajlarla sendikal örgütlenme imkânsız gibi görünüyor.

* Yetki sistemi değişmedi.
İşverenin yetkiye itirazı toplusözleşme sürecini uzatacak, durduracak.

Ve istenmeyen işçi yasası yürürlükte!” hakkında 2 yorum

  1. faruk

    saltık senin desteklediğin engerekciler 1980 de binlerce işçiyi işten attılar onları niye yazmıyorsun.org.haydar saltık senin akrabandı o bu yasaların babasıydı sen ne konuşuyorsun.biraz utansan sokağa çıkmazsın ama nerede sende o yüz…..

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir