Resmi, formal ve gerçek işsizlik

Resmi, formal ve gerçek işsizlik

Prof. Dr. D. Ali ERCAN
ADD Bilim Danışma Kurulu Başkanı
daliercan@gmail.com, 17.8.12

Değerli arkadaşlar,

İş ve işsizlik konusunda söylenenler, ister iktidar tarafından ister
muhalefet tarafından olsun yanlıştır..

Önce “iş”in ne olduğunu tanımlayalım ki işsiz olmak ne demektir anlaşılsın..

Toplumda “işi olmak” demek, kamu sektöründe, devlette, belediyelerde veya
özel sektörde herhangi bir kurumun maaş bordrosunda adı bulunmakla eşdeğer
bir kavramdır maalesef; işin gerçek üretimle ilgisi görmezden gelinir…

Bu anlamda alırsanız Türkiye’deki formal işsizlik, ekonomistlerin üzerinde
uzlaştıkları %20 dolayındadır.. 18-65 yaş arası çalışabilir toplum kesimi
(A. Saltık’ın eki : toplam işgücü arzı) nüfusun % 50’sidir; Yani 82 milyonluk Türkiye’de çalışabilecek durumda olan (kadın + erkek) yaklaşık 40 milyon insanın 8 milyonu
işsiz sayılıyor; Hükümet, çalışabilir durumda olan nüfus kesimini TÜİK verilerine
dayanarak, 25 milyon olarak alıyor ve yalnızca 2,5 milyon insanın (%10)
işsiz olduğunu söylüyor.

Öte yandan, işi reel üretimle ilişkilendirirseniz; o zaman Ülkemizin toplamda
ne ürettiğine bakılır.. Ülkemiz yılda yaklaşık 100 milyon ton petrol eşdeğeri
toplam enerji kullanarak 800 milyar $ düzeyinde bir ulusal gelir elde ediyor..
(A. Saltık’ın notu : 2011 sonunda 772,3 milyar $)

Oysa bu denli gelir Almanya’da veya Japonya’da 2,5 kez daha az enerji/iş
karşılığıdır. Almanya’da çalışan her 1 işçi karşılığı Türkiye’de 2,5 kişi
kullanılıyor veya her 2,5 işçiden 1,5 işçi “üretmeyen işçi” konumunda demektir…

Matematik anlatım ile Türkiye’de 15/25=0,6 oranında gerçek (reel) işsizlik vardır…

Sonuçta rahatlıkla şunu söyleyebiliriz :

Türkiye’de;

“resmi” işsizlik oranı %10,

“formal” işsizlik oranı %20 ve

“gerçek” işsizlik oranı ortalama %60’tır!

16 milyon insanın emeğidir aslında 80 milyonu besleyen, yaşatan.
Yani toplumda her 5 kişiden 1’i gerçekten çalışıyor, üretiyor
(sanayi, tarım ve hizmet alanlarında); öbürleri ondan geçiniyor. æ

Ahmet Saltık arşivinden

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir