Etiket arşivi: Türkiye’de “formal” işsizlik oranı

Resmi, formal ve gerçek işsizlik

Resmi, formal ve gerçek işsizlik

Prof. Dr. D. Ali ERCAN
ADD Bilim Danışma Kurulu Başkanı
daliercan@gmail.com, 17.8.12

Değerli arkadaşlar,

İş ve işsizlik konusunda söylenenler, ister iktidar tarafından ister
muhalefet tarafından olsun yanlıştır..

Önce “iş”in ne olduğunu tanımlayalım ki işsiz olmak ne demektir anlaşılsın..

Toplumda “işi olmak” demek, kamu sektöründe, devlette, belediyelerde veya
özel sektörde herhangi bir kurumun maaş bordrosunda adı bulunmakla eşdeğer
bir kavramdır maalesef; işin gerçek üretimle ilgisi görmezden gelinir…

Bu anlamda alırsanız Türkiye’deki formal işsizlik, ekonomistlerin üzerinde
uzlaştıkları %20 dolayındadır.. 18-65 yaş arası çalışabilir toplum kesimi
(A. Saltık’ın eki : toplam işgücü arzı) nüfusun % 50’sidir; Yani 82 milyonluk Türkiye’de çalışabilecek durumda olan (kadın + erkek) yaklaşık 40 milyon insanın 8 milyonu
işsiz sayılıyor; Hükümet, çalışabilir durumda olan nüfus kesimini TÜİK verilerine
dayanarak, 25 milyon olarak alıyor ve yalnızca 2,5 milyon insanın (%10)
işsiz olduğunu söylüyor.

Öte yandan, işi reel üretimle ilişkilendirirseniz; o zaman Ülkemizin toplamda
ne ürettiğine bakılır.. Ülkemiz yılda yaklaşık 100 milyon ton petrol eşdeğeri
toplam enerji kullanarak 800 milyar $ düzeyinde bir ulusal gelir elde ediyor..
(A. Saltık’ın notu : 2011 sonunda 772,3 milyar $)

Oysa bu denli gelir Almanya’da veya Japonya’da 2,5 kez daha az enerji/iş
karşılığıdır. Almanya’da çalışan her 1 işçi karşılığı Türkiye’de 2,5 kişi
kullanılıyor veya her 2,5 işçiden 1,5 işçi “üretmeyen işçi” konumunda demektir…

Matematik anlatım ile Türkiye’de 15/25=0,6 oranında gerçek (reel) işsizlik vardır…

Sonuçta rahatlıkla şunu söyleyebiliriz :

Türkiye’de;

“resmi” işsizlik oranı %10,

“formal” işsizlik oranı %20 ve

“gerçek” işsizlik oranı ortalama %60’tır!

16 milyon insanın emeğidir aslında 80 milyonu besleyen, yaşatan.
Yani toplumda her 5 kişiden 1’i gerçekten çalışıyor, üretiyor
(sanayi, tarım ve hizmet alanlarında); öbürleri ondan geçiniyor. æ

Ahmet Saltık arşivinden