Adrese Teslim Atamalar : Mücadele Sürüyor!

Dostlar,
İbretlik bir karar daha.. AKP ve kadroları hukuk dinlemiyor..
Bravo Ankara Tabip Odası! Gönülden kutluyorum. 8.8.12
Dr. Ahmet Saltık, www.ahmetsaltik.net

ANKARA TABİP ODASINDAN :

Adrese Teslim Atamalar: Mücadele Suruyor!

Değerli Meslektaşımız,

Ankara Tabip Odası tarafından ortaya çıkarılarak yargıya taşınan ve yaygın medyada “noter onaylı torpil skandalı” olarak geçen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına öğretim üyesi atamaları sürecinde bir viraj daha alındı.

Ankara Tabip Odası tarafından, tıp fakültesine öğretim üyesi alımında “kişiye özel belirlemelerle” kadro ilan edildiği gerekçesiyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı açılan ve Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin kadroların iptal edilmesi yönündeki kararı ile sonuçlanan davanın ardından lehte bir başka karar da Danıştay’dan geldi. Danıştay nezdinde kararı temyize giden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’nün, “Ankara Tabip Odası’nın dava açma ehliyeti olmadığı” yönündeki itirazı ile “iptal kararının yürütmesinin durdurulması” talebi, Danıştay 8. Dairesi tarafından oyçokluğuyla reddedildi.

Sürece ilişkin olarak daha önce basında ve Hekim Postası’nda yer alan bazı haberleri okumak için tıklayınız.

Konuyla ilgili olarak Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklama şöyledir:

“Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı Ankara Tabip Odası tarafından açılan ve üniversitenin tıp fakültesi anabilim dallarına öğretim üyesi alımına dair, 26.01.2011 tarih ve 27827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla getirilen ek koşulları yargıya taşıyan dava, iptal kararı ile sonuçlanmıştı.

Davayı ele alan Ankara 5. İdare Mahkemesi, 09.04.2012 tarih ve 2011/753 E. 2012/702 K. sayılı kararı ile söz konusu ilan içeriğinde tıp anabilim dallarına öğretim üyesi alımına ilişkin olarak getirilen ek koşulların, ilgili mevzuatta da yer bulan “münhasıran bilimsel kaliteyi arttırma” amacına uymadığı, kimi öznel/subjektif belirlemeler yapıldığı, öte yandan YÖK’ün onayının dahi alınmadığı vb. noktalarda toplanan itirazlarımızı haklı bulmuştu.

Söz konusu karar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Danıştay nezdinde temyiz edildi ve bu temyiz başvurusunda, yerel mahkemenin iptal kararının yürütmesinin durdurulması da talep edildi. Yine bu temyiz başvurusunda davalı rektörlük, Ankara Tabip Odası’nın dava açma ehliyeti bulunmadığı yolundaki tezini de dillendirdi.

Temyiz incelemesini ele alan Danıştay 8. Dairesi, 12.07.2012 tarih ve 2012/6207 E. sayılı ara kararı ile iptal kararının yürütmesinin durdurulması talebini oy çokluğu ile reddetmiş bulunmaktadır. Aynı ara kararında Danıştay 8. Dairesi, yine oy çokluğu ile Odamızın dava açma ehliyetinin varlığına hükmetmiştir.

Temyiz incelemesi sürmekte olup, esas hakkındaki karar ise önümüzdeki süreçte verilecektir.

Bu karar neticesinde, yerel mahkemenin iptal kararının derhal uygulanması gerekmektedir. Ankara Tabip Odası, YÖK ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde bu yolda girişimlerde bulunmaktadır.”

Ankara Tabip Odası
8.8.2012

Adrese Teslim Atamalar : Mücadele Sürüyor!” hakkında bir yorum

  1. Geri izleme: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadro İlanı Hakkında Ankara Tabip Odası Açıklaması – Prof. Dr. Ahmet SALTIK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir