Adrese Teslim Atamalar : Mücadele Sürüyor!

Dostlar,
İbretlik bir karar daha.. AKP ve kadroları hukuk dinlemiyor..
Bravo Ankara Tabip Odası! Gönülden kutluyorum. 8.8.12
Dr. Ahmet Saltık, www.ahmetsaltik.net

ANKARA TABİP ODASINDAN :

Adrese Teslim Atamalar: Mücadele Suruyor!

Değerli Meslektaşımız,

Ankara Tabip Odası tarafından ortaya çıkarılarak yargıya taşınan ve yaygın medyada “noter onaylı torpil skandalı” olarak geçen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi kadrolarına öğretim üyesi atamaları sürecinde bir viraj daha alındı.

Ankara Tabip Odası tarafından, tıp fakültesine öğretim üyesi alımında “kişiye özel belirlemelerle” kadro ilan edildiği gerekçesiyle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı açılan ve Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin kadroların iptal edilmesi yönündeki kararı ile sonuçlanan davanın ardından lehte bir başka karar da Danıştay’dan geldi. Danıştay nezdinde kararı temyize giden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’nün, “Ankara Tabip Odası’nın dava açma ehliyeti olmadığı” yönündeki itirazı ile “iptal kararının yürütmesinin durdurulması” talebi, Danıştay 8. Dairesi tarafından oyçokluğuyla reddedildi.

Sürece ilişkin olarak daha önce basında ve Hekim Postası’nda yer alan bazı haberleri okumak için tıklayınız.

Konuyla ilgili olarak Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklama şöyledir:

“Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı Ankara Tabip Odası tarafından açılan ve üniversitenin tıp fakültesi anabilim dallarına öğretim üyesi alımına dair, 26.01.2011 tarih ve 27827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla getirilen ek koşulları yargıya taşıyan dava, iptal kararı ile sonuçlanmıştı.

Davayı ele alan Ankara 5. İdare Mahkemesi, 09.04.2012 tarih ve 2011/753 E. 2012/702 K. sayılı kararı ile söz konusu ilan içeriğinde tıp anabilim dallarına öğretim üyesi alımına ilişkin olarak getirilen ek koşulların, ilgili mevzuatta da yer bulan “münhasıran bilimsel kaliteyi arttırma” amacına uymadığı, kimi öznel/subjektif belirlemeler yapıldığı, öte yandan YÖK’ün onayının dahi alınmadığı vb. noktalarda toplanan itirazlarımızı haklı bulmuştu.

Söz konusu karar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Danıştay nezdinde temyiz edildi ve bu temyiz başvurusunda, yerel mahkemenin iptal kararının yürütmesinin durdurulması da talep edildi. Yine bu temyiz başvurusunda davalı rektörlük, Ankara Tabip Odası’nın dava açma ehliyeti bulunmadığı yolundaki tezini de dillendirdi.

Temyiz incelemesini ele alan Danıştay 8. Dairesi, 12.07.2012 tarih ve 2012/6207 E. sayılı ara kararı ile iptal kararının yürütmesinin durdurulması talebini oy çokluğu ile reddetmiş bulunmaktadır. Aynı ara kararında Danıştay 8. Dairesi, yine oy çokluğu ile Odamızın dava açma ehliyetinin varlığına hükmetmiştir.

Temyiz incelemesi sürmekte olup, esas hakkındaki karar ise önümüzdeki süreçte verilecektir.

Bu karar neticesinde, yerel mahkemenin iptal kararının derhal uygulanması gerekmektedir. Ankara Tabip Odası, YÖK ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde bu yolda girişimlerde bulunmaktadır.”

Ankara Tabip Odası
8.8.2012

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“Adrese Teslim Atamalar : Mücadele Sürüyor!” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir