ABD Türkiye’ye neyi dayatıyor?

ABD Türkiye’ye neyi dayatıyor?

Barış Doster
Cumuriyet, 11.9.19
Türkiye ve ABD; her ne kadar Müşterek Harekât Merkezi kurulması konusunda anlaşsa da, sonrasında iki ülke askerleri Suriye’de, Fırat Nehri’nin doğusunda ortak devriyelere başlasa da, kimse ABD’ye güvenmiyor. ABD’nin güvenli bölgeyi Türkiye’nin çıkarları için değil, PKK terör örgütünü korumak için istediğini biliyor. O halde Türkiye, niçin ABD ezberlerini bozamıyor? ABD’nin Türkiye’yi oyaladığını, kandırdığını bildiği halde, ABD bağımlılığından kurtulamıyor?

Yanıtı zor bir sorudur bu. Hakkıyla yanıtlamak için, 2. Dünya Savaşının bittiği döneme uzanmak gerekir. İktisadi, siyasi, toplumsal, kültürel, askeri, bürokratik boyutları vardır.

 • Türkiye’de, ABD’yi eleştirmenin, emperyalizme karşı durmanın bedeli ağırdır.

ABD nüfuzu o denli güçlüdür ki, ABD’nin gücünün aşındığını, hegemonya yeteneğinin zayıfladığını, ekolojik hâkimiyetinin gerilediğini söylemek bile, cesaret ister. Oysa Soğuk Savaş’ın bitiminden 10 yıl sonra, ABD kendisini gücünün zirvesinde hissettiği dönemde, gerilemeye başlamıştır. Kendisi zayıflarken, başta Çin ve Rusya, en büyük rakiplerinin yükselişini de önleyememiştir.

ABD’nin Kürdistan planı

ABD’nin, Ortadoğu’da Kürt devleti kurma planı, 1960’lara uzanır. ABD; Türkiye’nin taraf olduğu tüm ikili ve çok taraflı uyuşmazlıklarda, sorunlarda hep karşı tarafın yanındadır.

 • ABD, PKK ve FETÖ başta olmak üzere, Türkiye’nin mücadele ettiği tüm terör örgütlerinin arkasındadır.

Ege’de, Kıbrıs’ta, sözde soykırım iddialarında, Doğu Akdeniz’de, karşı saftadır. Johnson mektubundan silah ambargosuna, Muavenet zırhlısının vurulmasından darbelere verdiği desteğe, Süleymaniye’de Mehmetçiğin başına geçirilen çuvaldan Türk ekonomisini zayıflatmaya yönelik hamlelerine dek onlarca örnek bir çırpıda sıralanabilir.

Türkiye’ye yönelik düşmanlık listesi kabarıktır…

ABD, Türkiye’yi bir Avrupa ülkesi olarak görmemiştir. Bunun yalnızca siyasi, coğrafi, tarihsel, kültürel nedenleri yoktur. Başka nedenleri de vardır. Kaldı ki ABD’nin Avrupa’da müttefiki çoktur. Türkiye’ye asıl gerek duyduğu bölge, Ortadoğu’dur. Türkiye’nin siyasal ağırlığı, jeopolitik konumu, stratejik önemi, tarihsel-toplumsal-kültürel bağları, askeri gücü, Ortadoğu’da, Orta Asya’da, Kafkasya’da ABD için çok daha önemlidir. Soğuk Savaş döneminde, SSCB’nin çevrelenmesi amacıyla geliştirilen Yeşil Kuşak Projesi’nden bu yana, ABD Türkiye’ye, ABD nam ve hesabına güvenlik üreten, kriz bölgelerine müdahale eden bir güç olarak bakar.
Ayrıca, elinde NATO gibi bir araç vardır ABD’nin.

 • NATO, kimilerinin sandığı, savunduğu gibi, bir savunma ve güvenlik örgütü değildir.
 • Bunun çok ötesinde, dış siyasetten iç siyasete, ekonomiden akademiye dek her alanda işlevsel, örgütlü bir kuruluştur.
 • ABD, çıkarlarını NATO üyesi ülkelere dayatan, onların iç siyasetinde kurumsallaştıran bir teşkilattır.
 • ABD, emperyalizmin saldırı ve işgal aygıtıdır.

Türkiye’nin görmesi gereken şudur             :

1990’ların başından beri Kürt devleti kurmak için çalışmalarını hızlandıran ABD, hedefindeki 4 bölge ülkesini (Irak, Suriye, İran, Türkiye) aynı anda yenemeyeceğini bildiğinden, işi zamana yaymıştır. Bu ülkelere teker teker çullanmış, Irak ve Suriye’de hayli yol almıştır.

ABD Türkiye’yi ise dışarıdan değil, içeriden çözmeye, çökertmeye odaklanmıştır.

90’lardan beri yaşadığımız süreç, bunun açık kanıtıdır.

OKYANUS ÖTESİNDEN SUFLE EDİLDİ

 

Dostlar,

Sn. Türker ERTÜRK, yurtsever ve yürekli çizgisi ile çok saygı duyduğumuz bir ad.
Deniz Kuvvetlerinden Tuğamiral rütbesinde ve önü olağan koşullarda açık iken,
içinde bulunduğumuz “kritik” koşulları değerlendirerek istifa etmiş ve kendince daha etkin bir savaşım (mücadele) yolu seçmiştir. Bir zamanlar bizim yaptığımız gibi (1993-2006)
her yerlere koşmakta, konferanslar vermekte ve öğretici yazılar yazmaktadır.
Çabası çok saygıdeğer ve değerlidir. Aşağıdaki yazısı da öyle..

Ancak bu tür “kritik” konulardaki “kritik” irdelemeleri biraz daha serinkanlılıkla yapmak
ve bilim terbiyesinin gereği olarak “olabilirlikli” (likelihood) öngörüler koymak ve
dolayısıyla varılan yargıları böylesi çekilmiş fiillerle dile getirmek, klavyeye (kaleme) almak daha sorumlu bir davranış olarak görülebilir. Kaldı ki, stratejik yaklaşım da bunu kurallar.

Sayın Ertürk’ün aşağıda yazdıklarında büyük ölçüde doğruluk payı olabilir.
Doğrusu biz de haberi aldığımızda önceki gün, “Bu da bir ABD projesi!” demiştik.

Öte yandan, Türkiye’nin içine sürüklendiği kesitte “bir büyük uzlaşma” fikri yabana
asla atılamaz. Buna kabul varsa, yöntem ve içeriği aynı uzlaşmacılıkla aranabilir.
Bu kapıyı tümden kapatmak doğru değildir. Ülkemizin bölünme – parçalanma – iç savaş eşiğini süreklendiği saptamasını Sn. Ertürk sıklıkla yapmaktadır ve haklılık payı çok yüksektir. Bu öneri Okyanus ötesinden de gelse, öneri sahiplerinin de bir mola alma,
biraz frene basma gereksinimi duymuş olabilecekleri akla getirilemez mi?
Bu varsayım da doğru ise, biz Ulusalcılar da biraz nefes alsak, güç toplasak..
Gerilim, ısı, basınç.. biraz düş(ürül)se, “patlamalar” yaşamadan yola devam etsek??

O halde??

Panik ve karamsarlık, hele hele umutsuzluk asla gündemimizde olmamalıdır.

Sevgi ve saygı ile.
17 Haziran 2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

=======================================================

OKYANUS ÖTESİNDEN SUFLE EDİLDİ

portresi_gulumseyen

 

Türker ERTÜRK
E. Tuğamiral

 

 

Geçtiğimiz cumartesi günü Cumhuriyetimize sahip çıkma misyonuyla kurulan bir gazetemizin yaşı itibarıyla kelli felli sayılan bir köşe yazarı, yazısının bir yerinde
“70’li yıllarda Yeşil Kuşak Projesi vardı tutmamıştı ve
Büyük Ortadoğu Projesi her defasında düş olarak kaldı.” 
demiş.

Bu değerlendirmenin neresinden tutsanız elinizde kalır. Bilgiden, yaşadığımız yakın tarihin derinliğinden uzak ve stratejik zekaya dayanmayan bu tür iddialı değerlendirmeler
ancak ve ancak emperyalizmin ekmeğine yağ sürer.

Yeşil Kuşak, Soğuk Savaş (1945-1990) döneminde ABD’nin Sovyetler Birliği’ne karşı kullandığı en önemli enstrümanlardan biriydi. Sovyetler Birliği silahlanma yarışına sokularak, kaynakları yararsız alanlarda tükettirilerek, kuşatılarak ve
boğazı sıkılarak çökertildi ve dağıtıldı.

Bölgesel dönüşüm yapılıyor

Bugün bile ülke olarak yaşadığımız zorlukların,
koşar adım Ortaçağ karanlığına doğru gidişin ve
karşı devrim sürecinde geldiğimiz yerin geçmişte Yeşil Kuşak Projesi’nde
görev verilen ülkemizin bu proje için elverişli hale getirilmesine yönelik yatırımları var.

 • Ya Büyük Ortadoğu Projesi! Emperyalizmin ortaya koyduğu
  uzun vadeli bir plan olan Büyük Ortadoğu Projesi, gerek ülkemizde
  gerekse bölgemizde 
  hedeflerine adım adım ulaşmaktadır.

Bu kafayla gidildiği müddetçe zaman emperyalizmin lehine çalışmaktadır.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin hedefleri                                : 

– Türkiye’nin de yer aldığı geniş Ortadoğu coğrafyasını istikrarsızlaştırmak,
– Burayı kentlerde yapılan kentsel dönüşüm gibi bölgesel dönüşüm ile
yeniden yapılandırmak,

– Siyasal haritayı etnik, dinsel ve mezhepsel olarak yeniden çizmek,
– Enerji ve hammadde kaynaklarının üzerine oturmak ve
– Askeri olarak sürekli varlık göstermektir.

Basra’dan denize mi döktüler?

Şimdi bir düşünelim; Emperyalizm bu hedeflerine ulaşmak bakımından
Türkiye’de ve bölgede mesafe mi kat etmiştir, yoksa geriye mi gitmiştir?


“Emperyalizm Afganistan’da, Irak’ta ve Suriye’de yenildi ve çekildi,
ABD çöküyor..”
 demek doğru bir değerlendirme değildir.

Bakınız, Kurtuluş Savaşı sonunda emperyalizmi ve onun Anadolu’yu işgal eden işbirlikçilerini yendik, denize döktük, Cumhuriyetimizin tapusu olan
Lozan Antlaşması‘nı imzaladık ve 1924 Anayasası’nı yaptık.

ABD’nin Irak’ta yenildiğini ve Iraklılar tarafından Basra’dan denize döküldüğünü söyleyebilir misiniz? ABD Irak’ta bir kısım hedeflerine ulaştıktan bir kısım hedeflerine de zaman içinde ulaşacak gelişmelerin önünü açtıktan sonra maliyet-etkinlik analizi yaparak 2011’de kendi isteği ile çekilmiştir. Irak’ın, toplumu etnik ve mezhepsel kompartımanlara bölen 2005 Anayasa’sını ABD dikte ettirmiştir. Bugün bile yaşanan huzursuzluğun ve istikrarsızlığın temelinde bu Anayasa var.

 • IŞİD’in Musul’u işgal eden ve Bağdat’a tehdit olan operasyonunun arkasında ABD var.

ABD Irak’ta yenilmiş olsaydı şimdi taşeronlar vasıtası ile bu operasyonu yapamazdı ki!
O gün sağladığı elverişli ortamlar, ona bugün istediği gibi operasyon yapmak
olanağı tanıyor.

Cumhuriyetimize karşı hainliktir

 • Bugün Türkiye bölünme, parçalanma, çözülme ve dönüştürülme süreci içinde koşar adım ilerlemektedir. Bu sürecin arkasında emperyalizm var

Cumhurbaşkanı seçimleri bu süreci geriye çevirmek için bir şans olabilirdi.
Ama “Çatı aday” beklentisi fos çıktı.

 • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığı için yaptığı girişim kelimenin tam anlamıyla Cumhuriyetimize karşı hainliktir! Bu ad kendisine Okyanus ötesinden sufle edilmiştir.

CHP’ye operasyon yapanlar Deniz Baykal gitsin de kim gelirse gelsin dememişler, geleceği de planlamışlardır. Kılıçdaroğlu, operasyon öncesinde Türkiye için kurgulanan emperyalist girişimlere destek vermesi, hiç değilse köstek olmaması için
okyanus ötesinden planlanan ve parlatılan addır. Kendisinden bekleneni yapmıştır!

Cumhuriyet'e_hainlik_CHP_ve_Ekmelettin_bey_17.6.14

 

Saygılar sunarım. 17.6.14