ATATÜRK : “.. Millet yekvücut olup.. gerekeni yapacaktır..”