Etiket arşivi: borç batağı

Ülkemiz düşmanlar tarafından işgal edilseydi…

Image

Dr. Sedef Kabaş

Türk bayrağını tanımazlardı

Türk ordusuna kumpas kurarlardı

Askeri liseleri, askeri hastaneleri; harp okullarını, harp akademilerini kapatırlardı

Türkiye sınırlarını korumasız bırakırlardı

Ülkeyi milyonlarca sığınmacı ile doldururlardı

Türkçe “öldü” deyip, aşağılarlardı

Milliyetçiliği ayaklar altına alırlardı

Milli bayramları yok sayarlardı

Milli tarihi ders kitaplarından ayıklarlardı

Kurumlardan “T.C.” simgesini kaldırırlardı

Ulusal kahramanları “hain”, hainleri “kahraman” yaparlardı

Milli birlik duygusunu yok etmek için toplumu kutuplaştırıp, halkı birbirine düşman kılarlardı

Ülkenin fabrikalarını, bankalarını, madenlerini, kupon arazilerini, limanlarını, koylarını yabancılara yok pahasına satarlardı

Yerli tohumu yasaklar; tarlaları imara açar, halkı ithal gıdaya mahkum kılarlardı

TL’yi tarihinin en değersiz parası durumuna düşürüp, ülkeyi borç batağına sokarlardı

Yargı sistemini çökertip, adalete güveni zayıflatırlardı

Eğitim sistemini çökertip, cehaletin ferasetini cazip (çekici) kılarlardı

Sömürü düzenini asla sorgulamayacak zihni ve vicdanı zincirlenmiş nesiller (kuşaklar) yaratırlardı

Liyakat sahibi (Yaraşır) uzman kadroları görevden alırlar; yerlerini kendilerine biat eden kifayetsizler ile doldururlardı

Ülkeyi uluslararası uyuşturucu ticaretinin merkezi yaparlardı

Yolsuzluk, talan ve yağma düzeni ile ülke kaynaklarını kuruturlardı

Kadınları öldürenleri; çocuklara sistematik tecavüz edenleri cezasız bırakırlardı

Çocukların günde 1 yumurta yiyemediği, gençlerin iş bulamadığı, emekçilerin açlık sınırının altında yaşadığı bir ülke oluştururlardı

Akıl dışı ekonomi politikaları ile Merkez Bankasının tüm rezervlerini tüketip; ülkeyi tefeci faizi vererek kredi bulmaya mahkum eder, ekonomik iflasa kapı açarlardı

Ülkenin en değerli hazinesi yetişmiş, meslek sahibi aydın kesimleri ötekileştirip; sanatçılara, aydınlara, gazetecilere, yazarlara karşı yıldırma politikası uygularlardı

Toplumu sindirmek için yoğun baskı uygulayıp, korku iklimi yayarlardı

İşgale karşı çıkıp, sesini yükseltenleri fütursuzca hapse atarlardı

Kontrol ettikleri medya sayesinde tüm bunların üstüne kendilerini bir de “kurtarıcı” olarak sunarlardı.

Ekonomide pembe tablo iflas etti

 

AYDINLIK Gazetesi portalı, 31 Ocak 2015

Ekonomide pembe tablo iflas etti
Ekonomi Servisi

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi, 2002-2014 arasını kapsayan, kamu çalışanlarının ve vatandaşların ekonomik durumunu gösteren bir rapor yayımladı. Raporda, özellikle çalışanların son 12 yılda ciddi kayıplar yaşadığı, gerek vatandaşların gerekse devlet bütçesinin büyük oranda borç batağına saplandığı görüldü.

Rapora göre, 2002-2014 arasında dış borç 129.7 milyar dolardan, 396.8 milyar dolara yükselirken;
İç borç ise 149.9 milyar TL’den 422.6 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye’nin borç stoku 2002-2014 arasında
388 milyar dolar arttı!

Türkiye, 2002-2014 arasında dış borcunu 3 kat, iç borç toplamını ise 1.5 kat artırarak,
borçlanma yoluyla göreli büyüme sağladı.

İŞSİZLİK DÜŞMEDİ 
Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:
“Geride kalan 12 yılda ülkemizin bütün kaynakları özelleştirmelere açılmış,
karşılığında ise yaklaşık 55 milyar $ özelleştirme geliri elde edilmiştir.
Yalnızca borçlanma ve özelleştirme gelirleri hesaba katıldığında bu dönemde $ 322.1 milyar $ ve 272.7 milyar TL’lik bir ek kaynak sağlanmıştır. Ancak elde edilen bu kaynak, vatandaşlarımıza adil bir biçimde dağıtılmadığından, gelir dağılımı, düşük gelirliler ve
ücretliler açısından bozulmuş, en yüksek gelirli kesimle en düşük gelirli kesim arasındaki fark
kapatılamamıştır.
Bu gelişmelere koşut (paralel) olarak, ülke ekonomisinin düzenli olarak büyüdüğü
iddia edilmesine karşın, çalışanların reel ücretlerinde alım gücünde düşüşler yaşanmış,
işsizlik 2001 yılında yaşanan ekonomik krizdeki oranın altına düşürülememiştir.
2014 yılı içinde 4 kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için gerekli görülen en düşük harcama tutarı 403 lira yükselmiştir. Buna göre memur maaşı, ailenin harcamaları karşısında yalnızca 2014 yılı içinde net 280 lira erimiştir. Memur maaşı %5.2 artarken yoksulluk sınırı olarak nitelenen harcama kalıplarındaki yıllık artış oranı %10.9’a ulaşmıştır.
Ekonomide yaşanan gelişmeler sonucunda 2014 için enflasyon hedefi %5.2 iken,
gerçekleşen enflasyon %8.17 olmuş, bu durumda memur maaşları 2014 sonunda
yalnızca enflasyon karşısında %2.97 oranında erimiştir.’’

BABALAR GİBİ SATTI AMA… 
Raporda görüşlerine yer verilen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“Bu rapor ülkemizin 12 yılının nasıl heba edildiğini bir kez daha ortaya koymuştur.” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomide yıllardır çizilmeye çalışılan pembe tablonun
iflas ettiğinin bu raporla belgelendiğini savunan Koncuk, şöyle devam etti:
“Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezimizin hazırladığı ve AKP iktidarının 12 yıllık serüveninde ülkemiz ekonomisi ve vatandaşlarımızın geçim şartlarını ne duruma getirdiği rakamlar ışığında bilimsel verilerle ortaya konulmuştur.
Ülkemizin iç ve dış borcundaki büyük artış, ‘Babalar gibi satarız’ diyerek ülke kaynaklarımızın fütursuzca satılışı, her geçen gün artan işsizler ordusu, alım gücündeki dibe vuruş, enflasyonun altında ezilen kamu çalışanları ve reva görülen sadaka maaş artışları
Bütün bu başlıklarda yaşanan krizler siyasal iktidarın Türkiye’nin 12 yılını nasıl harcadığını
bir kez daha ortaya koymuştur.”