Ülkemiz düşmanlar tarafından işgal edilseydi…

Image

Dr. Sedef Kabaş

Türk bayrağını tanımazlardı

Türk ordusuna kumpas kurarlardı

Askeri liseleri, askeri hastaneleri; harp okullarını, harp akademilerini kapatırlardı

Türkiye sınırlarını korumasız bırakırlardı

Ülkeyi milyonlarca sığınmacı ile doldururlardı

Türkçe “öldü” deyip, aşağılarlardı

Milliyetçiliği ayaklar altına alırlardı

Milli bayramları yok sayarlardı

Milli tarihi ders kitaplarından ayıklarlardı

Kurumlardan “T.C.” simgesini kaldırırlardı

Ulusal kahramanları “hain”, hainleri “kahraman” yaparlardı

Milli birlik duygusunu yok etmek için toplumu kutuplaştırıp, halkı birbirine düşman kılarlardı

Ülkenin fabrikalarını, bankalarını, madenlerini, kupon arazilerini, limanlarını, koylarını yabancılara yok pahasına satarlardı

Yerli tohumu yasaklar; tarlaları imara açar, halkı ithal gıdaya mahkum kılarlardı

TL’yi tarihinin en değersiz parası durumuna düşürüp, ülkeyi borç batağına sokarlardı

Yargı sistemini çökertip, adalete güveni zayıflatırlardı

Eğitim sistemini çökertip, cehaletin ferasetini cazip (çekici) kılarlardı

Sömürü düzenini asla sorgulamayacak zihni ve vicdanı zincirlenmiş nesiller (kuşaklar) yaratırlardı

Liyakat sahibi (Yaraşır) uzman kadroları görevden alırlar; yerlerini kendilerine biat eden kifayetsizler ile doldururlardı

Ülkeyi uluslararası uyuşturucu ticaretinin merkezi yaparlardı

Yolsuzluk, talan ve yağma düzeni ile ülke kaynaklarını kuruturlardı

Kadınları öldürenleri; çocuklara sistematik tecavüz edenleri cezasız bırakırlardı

Çocukların günde 1 yumurta yiyemediği, gençlerin iş bulamadığı, emekçilerin açlık sınırının altında yaşadığı bir ülke oluştururlardı

Akıl dışı ekonomi politikaları ile Merkez Bankasının tüm rezervlerini tüketip; ülkeyi tefeci faizi vererek kredi bulmaya mahkum eder, ekonomik iflasa kapı açarlardı

Ülkenin en değerli hazinesi yetişmiş, meslek sahibi aydın kesimleri ötekileştirip; sanatçılara, aydınlara, gazetecilere, yazarlara karşı yıldırma politikası uygularlardı

Toplumu sindirmek için yoğun baskı uygulayıp, korku iklimi yayarlardı

İşgale karşı çıkıp, sesini yükseltenleri fütursuzca hapse atarlardı

Kontrol ettikleri medya sayesinde tüm bunların üstüne kendilerini bir de “kurtarıcı” olarak sunarlardı.

Ülkemiz düşmanlar tarafından işgal edilseydi…” hakkında bir yorum

  1. Gönül Pınar Atacı

    Baştan sona dek ayırımsz her tümcesi ve sözcüğü GÜNCEL VE BELGESEL, SOMUT VE NESNEL, HAKLI VE TEMELLİ, ÖZLÜ VE ANLAMLI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ, BİLİMSEL VE YURTSEVER, MUHTEŞEM VE MÜKEMMEL teşhisler, saptamalar, yorumlar, sonuçlar, öngörüler. Çok değerli yazarı sevgili Sedef KABAŞ’ın derin bilge ve büyük kalbine, çok tatlı ve akıcı diline, öpülesi zarif ve yetenekli eline, üstün ve özgün kalemine sağlık. Tabii ki sevgili oğlu Yavuz ile ve tüm öteki sevdikleri ve sevenleri ve de yüzbinlerce izleyicisi, okuru ve hayranı ile birlikte.

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir