Etiket arşivi: ANAYASA HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

ANAYASA HUKUKU DERGİSİNDE 2 ÖNEMLİ YAZI

Dostlar,

Anayasa Hukukçusu Sn. Prof. Dr. İbrahim Ö.KABOĞLU, halen başkanı olduğu (bizim de üye kabul edildiğimiz) ANAYASA-DER (ANAYASA HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ) tarafından yayınlanan Anayasa Hukuku Dergisi‘nin son sayısında kapsamlı bir irdeleme ile Anayasa Mahkemesi‘nin 60. yılını ve 2017 Anayasa değişikliklerini yazdı.

SUNUŞ/FOREWORD/AVANT-PROPOS : ANAYASA VE ANAYASA MAHKEMESİ

JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW / REVUE DE DROIT CONSTITUTIONNEL
Cilt: 11/Sayı: 21 Volume: 11/Issue: 21 Yıl/Year: 2022
Bu Dergi Uluslararası hakemli bir yayın olup, TR Dizin Hukuk Veri Tabanında Dizinlenmektedir (ULAKBİM).

Bu kapsamlı ve önemli değerlendirmeyi Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak paylaşmak istiyoruz. Prof. Kaboğlu’nu hem bu önemli yazısı nedeniyle kutlar, hem de web sitemizde yayınlanmasına izin verdiği için çok teşekkür ederiz.

Lütfen tıklayınız :

Anayasa Hukuku Dergisi 21. sayı, Prof. İ. Kaboğlu’nun TR, İng. Fr. sunuş yazısı

Bu sayıda biz de bir makakle yazdık :

  • Kovit-19 Küresel Salgınında (Pandemisinde) Türkiye’de Anayasanın Etkililiği
  • Efficiency of the Constitution in Turkiye During Covid-19 Global Epidemics (Pandemics) pp 337-349

Bu makalemizi web sitemizde daha önce yayınlamıştık, lütfen tıklayınız :

http://ahmetsaltik.net/2022/09/07/65356/  

Sevgi ve saygı ile. 27 Eylül 2022, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM  
Atılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) Uzmanı
Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiyeli
(Anayasa Hukuku PhD – Doktora Öğrencisi)
www.ahmetsaltik.net       profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter : @profsaltik