DEMOKRATİK KATILIM ÇAĞRISI (I)

Atatürkçü Düşünce Derneği

gnkurulilani

Dostlar,

ADD 13. olağan seçimli genel kurula gidiyor Haziran 2014 başında..
(7-8 Haziran 2014)

Bize ulaşan bir açıklamayı paylaşmak istiyoruz.

Bu değerli arkadaşlarımıza seçimde içten başarılar diliyoruz..

Sevgi ve saygıyla
29.5.2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

=========================

DEMOKRATİK KATILIM ÇAĞRISI (I)

Değerli Dava Arkadaşlarımız;

Kuruluşumuzun 25. yılını, Derneğimizin yeni yönetimini belirleyecek Genel Kurulumuzda birlikte kutlayacağız.

Umarız ve bekleriz ki, Genel Kurulumuz, geride bıraktığımız çeyrek yüzyılın birikimlerini Kemalist ideolojinin yaşamın her alanında “yeniden” etkin olması için değerlendirebilecek yöneticilerini seçecektir.

Kemalist ideolojinin savunucusu Derneğimiz, bugün olması gereken çizginin
uzağında kalmıştır. Yalnızca belirli günlerde yapılan eylemler, gençlik ve
10. Yıl Marşı arasına sıkışmış söylemlerle değil, ancak düşünce üretip yayarak, örgütsel bilinç ve sorumlulukla davranacak kadrolar yaratarak,
kısacası özümüze dönerek ülkemiz için bir umut, geleceğe taşınan bir kurum olabiliriz.

“Gerçek kuvvet, bir düşünceyi üreten ve yayanların kuvvetidir..”
Mustafa Kemal Atatürk

Tüm kadroları ile örgütsel mücadelemizi daha yukarı taşıyacak, ideolojik netliği ile
tüm kurum ve kuruluşları yurtsever bir çizgiye çekme konusunda güçlü bir irade olacak ADD’yi kuruluş felsefesine “yeniden” kavuşturmak istiyoruz.

Kemalizmin devrimci bakış açısıyla günümüz sorunlarına ışık tutabilen,
çözümler üretebilen, gündeme göre savrulan değil, ilkeleri belli,
yön ve ruha sahip olması gereken bir ADD’den söz ediyoruz.

Biz; YENİ bir ADD’den değil; YENİDEN  “ADD” olmaktan söz ediyoruz!

Ülkemizin geleceğini kurgulamak, Kemalizmi içselleştirmiş,
Cumhuriyetin tüm değerlerine sahip çıkan, her türlü saldırıya karşı direnç gösterecek
bir toplum yaratmak hedefini gerçekleştirebilmek için;
Derneğimizin kuruluş amaçlarını yaşama geçirmek zorundayız.

Değerli Dava Arkadaşlarımız;

Aşağıda adları bulunan bizler, Derneğimizi varoluş nedenlerine yabancılaştıracak, anlamını yitirmesine yol açacak
hiçbir uygulamanın paydaşı olmama kararlılığındayız.
Bu nedenle;

Şubeleri ve üyeleri arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, Dernek Hukukunu esas alan, örgüt iradesine ve emeğe saygılı, demokratik, katılımcı ve çözüm odaklı yönetim anlayışını benimsemiş;

Tüm çalışmalarında ve eylemlerinde halkla ve gençlikle bütünleşmiş,

Mücadelenin bayrağını gelecek kuşaklara taşıyabilmek için genç kadroların yetişmesine yönelik tüm düzenlemeleri gerçekleştirecek, bu amaçla Atatürkçü Düşünce Akademisi ve buna bağlı Enstitülerle Atatürk Belgeliğini kuracak,

Kurumsallaşmayı kişisel imajlardan kurtarıp “örgüt” olmanın tüm niteliklerini oluşturacak çalışmaları öncelikle gerçekleştirecek,

İletişim araçlarını en iyi biçimde kullanarak; yazılı ve görsel medya ile ülke sorunlarını, bilgi ve becerilerimizi, etkinlik alanlarımızı kamuoyuna aktararak toplumsal bilinç sağlayacak,

Ulusal ve uluslararası sorunlarımıza çözüm önerileri içeren raporlar hazırlayıp
ilgili kurumlara sunacak ve uygulanması için gerekli tüm kanalları kullanacak.

Tam Bağımsızlık mücadelesinde antiemperyalist, antikapitalist zinde güçleri
bir araya getirme istencini ve kararlılığını sergileyebilen,

Hiçbir siyasal parti ve hareketin güdümünde olmadan eylem ve söylem birlikteliği yapabilen,

1937’de Anayasaya giren

“Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Ulusalcı, Halkçı, Devletçi, Laik ve Devrimcidir”

ilkeleriyle çalışan,

Üretken, örgütsel dinamiklerini zinde tutan bir Genel Merkeze duyulan gereksinimi karşılayacak yönetim oluşturmak üzere örgütümüzü,
soruna sahip çıkmaya, çözüme katkı koymaya çağırıyoruz.

Prof. Dr. Ayhan Filazi Gn.Bşk Yrd. Elif Çuhadar Gn. Sekreter S.Nazan Keskin Gn.Sekr.Yrd Av. Ersan Barkın Gn.Sekr.Yrd. Şadiye Yeşilyurt Gn.Say. Yrd. 
Cemal Yetginer GYK Üyesi Ömer SayanGn. Den. Krl. Bşk Mahmut Demir Gn.Den.Krl. Üyesi Güner Altun Gn.Den.Krl. Üyesi Kemal Işın Gn. Den. Krl. Üyesi