Prof. Halil Çivi’den Kısa Politika Notları

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı
Halk Şairi

  • Eğer bir ülkede dinsel ve ırkçı kör cehalet ile siyasal ve ideolojik fanatizm işbirliği yaparsa o ülkeye huzur, barış ve istikrar gelmez.

***
Partilerin Mahalle seçimlerinde yargı denetimi yok. İl ve ilçe başkanları kendilerine karşı oy vereceği düşünülen üyeleri aidat (ödenti) eksikliği ya da başka bahanelerle (gerekçelerle) üyelikten atabiliyor. Böylece iktidar yanlısı delege ağaları doğuyor. Fikir, ideoloji tartışması olmuyor. Çarşaf liste yerine farklı blok listelerle üyeler arasında kamplaşma ve huzursuzluk yaratılıyor. Acil üye listesi düzenlenirken çakma üyelerle seçim manipüle edilebiliyor (yönlendirilebiliyor)

Kendi parti içi seçimini adil, ahlaklı ve dürüst yapamayan ya da yapmak istemeyen bir siyasal partinin, ulusal seçimde fırsat eşitliği ve adalet beklemesi ne denli tutarlı??

  • “Etme kulum, bulursun zulüm!”

CHP bir kişi partisi değildir; Ülkemizin Kurucu ideolojisinin mimarıdır.
Akla, bilime, hukuka, laikliğe ve sosyal demokrasiye dayalı bir fikir ve kitle partisidir…
Tartışmalar, fikir ve iktidar umudu veren politikalar üretme üzerine olmalıdır.
***

A- YOZ SİYASET

Hay dediler, huy dediler,
Çoğunluğa uy dediler.
Devlet malı deniz olmuş,
Domuz(1) olma, soy dediler.

B- GELİR DAĞILIMI

Haydan gelen huya gider(2).
Kodamanlar toya(3) gider,
Yoksulun yol parası yok,
Zenginimiz aya gider.

C- MAŞA (4)

Hay!!! diyerek koştururlar,
Huy!!! diyerek coşturururlar,
Dolduruşa gelenleri,
Çirkefe bulaştırırlar.
Xxx

(1)- “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” diye bir atasözümüz var.
(2)- Kolay (emeksiz) kazanan kolay harcar.
(3)- Toy; ziyafet, şölen, eğlence, düğün.
(4)- Maşa dururken elini ateşe sokmamak. Hukuk, ahlak dışı pis – kirli işleri cahillere yaptırmak.
– Kodaman, servet ve makam sahibi, sözü geçen, itibarlı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir