KİME YA DA KİMLERE NE DENİR?

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Kısa ve öz olarak:

1- Akla, bilime, teknolojiye, yeniliklere ve çağdaş eğitime sırtını dönenlere CAHİL,

2- Kendi öz çıkarları için İnsanı, bireyi, aileyi, toplumu dışlayanlara BENCİL,

3- Hukuka, anayasaya, yasalara, yaşadığı toplumun kurulu düzenine karşı çıkıp adaleti, huzuru ve güvenliği bozanlara SUÇLU,

4- Bulunduğu makamın gücünü ve yetkilerini kendisi, yakınları ve çevresinin çıkarları için kötüye kullanan ve kul hakkı yiyen yöneticelere ZALİM ,

5- Kendi emeği ve alın teri ile çalışıp geçinenlere ÇALIŞKAN-DÜRÜST,

6- Hep başkalarının sırtından geçinmeyi alışkanlık durumuna getirmiş olanlara ASALAK-BELEŞÇİ,

7- Yasa dışı örgütler kurup, halkın ya da kamunun mallarına hile ya da zor kullanarak sahiplenmeye çalışanlara ÇETE-MAFYA,

8- Çeşitli örgütlenmeler ve propagandalar yaparak, halkın ve inançlı insanların din duygularını ve kutsallarını kötüye kullanıp, mal, para, makam, itibar(!) ve iktidar sahibi olmak isteyenlere DİNBAZ-DİNCİ,

9- Sürekli doğruları ve haksızlıkları söyleyip dokuz köyden kovulmuş ve başları beladan kurtulmamış olanlara YARAMAZ-ASİ,

10- Fitne, iftira ve yalanlarla insanları ve toplum kesimlerini birbirlerine karşı kışkırtan ve karkaşa, kaos (karmaşa) çıkartıp düşmanlık üretenlere BOZGUNCU-FİTNECİ,

11. İnsanlar arasında ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet ve bölge ayrımcılığı yapanlara IRKÇI-BÖLÜCÜ,

12- Görüntülü, yazılı ya da sözlü basında köşe tutarak, halkı, toplumu, bireyi dışlayıp, doğru ya da yanlış demeden, militanlaşıp, sürekli iktidarın icraatlarını övenlere YARDAKÇI-SOYTARI,

13- Dini mezhebi, ırkı, dili, inancı ve düşüncesi kendilerine benzemiyor diye insan yakan ya da öldürenlere CANÌ-VAHŞİ ,

14- Hukuka, ahlaka, insan haklarına, din ve vicdan özgürlüğüne, doğaya, çevreye hep saygılı davranan; ırk ve cinsiyet ayrımcılığından uzak duran, yaşamı boyunca adaletten hiç ayrılmayan, empati (duygudaşlık) yeteneği yüksek, özeleştiri yapıp hatalarını düzeltebilen ve kendini sürekli olarak daha iyiye ve daha güzele ulaşmak… için geliştirenlere de;

ÇAĞDAŞ İNSAN denir.

KİME YA DA KİMLERE NE DENİR?” hakkında bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir