SİYASAL BİLİNÇLENMEDE ARTIŞ ve UYARI

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Günümüz dünyası dahil; son 300 yıldır, sömürgeci emperyalistler dünyanın neresine, hangi ülkesine gittilerse, uygarlık, özgürlük ve demokrasi kisvesi ile oralara ırk, dil, din, mezhep, bölge… ayrımcılığı götürüp bölücülük tohumları ektiler. Halkları birbirlerine düşman ettiler. Devletleri parçaladılar. Ülkeleri böldüler.

Bu emperyalist politika kurbanlarına, Atatürk Dönemi dışında, Osmanlı Devleti ve günümüz Türkiye’si de dahildir…

Türkiye için yeni bir seçim dönemi yaklaşırken, umarım siyasetçiler, emperyalistlerin projelerine uyarak ırk, dil, din, mezhep vb. insanların doğarken hazır buldukları doğal kimliklikler üzerine siyaset yapmazlar. Halkın ekonomi, işsizlik, eğitim, sağlık, adalet, özgürlük, gönenç (refah), demokrasi, barış, kardeşlik ortak yaşama bilinci vb. zorunlu gereksinimlerini karşılayabilmek için, çağdaş akla ve bilime uygun proje ve programlar üzerine siyaset üretme yarışına girerler…

Yazılı, görsel ve sosyal medya verilerine bakılırsa, artık ülkemizde seçmenlerin büyük çoğunluğunun siyasal bilinç düzeyleri yeterince yükselmiştir. Bilinç düzeyleri yeterince yükselen seçmenler, toplumun doğal gereksinmelerini göz ardı edip her türlü ayrıştırıcı, bölücü tarihsel ve doğal kimlikler üzerine siyaset yapanlara oy vermekten uzaklaşıyorlar. Çünkü toplumdaki hem ekonomi kaynaklı gereksinmeler hem de hukuk, adalet ve demokrasi… vb. istekler ağır basmaya başlamıştır.

Her türlü bölücü siyasetin ve bölücü siyaset yapanların Türkiye’nin geleceğinde yeri yoktur ve olmamalıdır. Partiler arası siyasal dürüst rekabet topluma sağlanacak her türlü kamu hizmetlerin etkinliği, yaygınlığı, sürekliliği, hukuka, adalete uygunluğu ve kalitesinde olmalıdır.

İnsanlar hayal ve umut ettikçe yaşarlarmış.

SİYASAL BİLİNÇLENMEDE ARTIŞ ve UYARI” hakkında bir yorum

  1. Ekrem Sisalan

    Ülkemiz çok sağlam ayaklara oturtularak kurulmuştu; ne oldu da biz de ayni girdaba girdik, ayrıştık. Demek ki bizde de kökü bozuk insan çok. Oysa ki; güç ayrışarak değil birleşerek elde edilir.

    Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir