ÖĞRETMENLER GÜNÜ

YAZ KURSLARI - Kartal'in Sesi Gazetesi - Kartal Haberler - Kartal SanatKartal'in Sesi Gazetesi – Kartal Haberler – Kartal SanatTurgut Ünlü
Eğitimci
Atatürkçü Düşünce Derneği
Danışma Kurulu Üyesi

23 Kasım 2021

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

 • “ Dünyanın her tarafında ÖĞRETMENLER insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. “
 • “ Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz bir millet adını alma
  yeteneğini kazanamamıştır.”
 • “ Yeni kuşak, en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. “
 • “ Unutmayınız ki, Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra
  gelir. “
  ……
  Gazi M. Kemal Atatürk, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN ÖNEMİ’ni bu veciz sözlerle belirtiyordu. Ülkemizin BAĞIMSIZLIK, KURTULUŞ MÜCADELESİ’ni verirken
  bile, Ankara’ya gelip öğretmenlerle, geleceğin Türkiye’sinin planlamasını yapan toplantılar yapıyordu. Ve nitekim de öyle oldu. Asker ordusu, düşmanı yendi, şimdi sıra eğitim ordusundaydı.

“ Ordularımızın kazandığı zafer sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan hiç kuşkum yoktur. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.”
…….
“ En önemli feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur. “
……
“ Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanslı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.” 

.. diyerek; eğitime verdiği önemi belirtiyordu. Böylesi yaşamsal önemle başlayan eğitim atılımları kısa sürede de karşılığını buldu :

– 10 yılda, TÜRK MUCİZESİ böyle yaratıldı.
– 1929 Dünya ekonomik bunalımı bu bilinçle atlatıldı.
…..
1 Kasım 1928’de TBMM’de “Türk Harfleri Hakkında Kanun“ kabul edildi. Ve HARF DEVRİMİ, BİZZAT GAZİ M. KEMAL ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE BAŞLATILDI.
Yurtta geniş bir okuma – yazma seferberliğine girişildi. Bakanlar Kurulu da, 11 Kasım 1928’de M. Kemal’e “MİLLET MEKTEPLERİ’NİN BAŞÖĞRETMENİ” ünvanını verdi. Bu unvan, 24 Kasım 1928’de; Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin yayınlanması ile resmileşti. Bu tarihin Gazi M. Kemal Atatürk’ün 100. doğum yılı 1981’de, ülke çapında ÖĞRETMENLER GÜNÜ olarak kutlanması kararlaştırıldı.
…..
1966’da Paris’te “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı“ gerçekleştirilmişti. Bu konferans sonunda UNESCO ve ILO temsilcilerine statü tavsiyesi oybirliği ile kabul edilmişti. Bu durum 1994 yılında UNESCO’nun önerisine dönüşerek, 5 EKİM DÜNYA
ÖĞRETMENLER GÜNÜ olarak ilan edildi.
……
“Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirme” gibi çok önemli, kutsal bir meslek olan öğretmenliğin, omuzlarında büyük sorumluluk varken; mesleğini özgür, ekonomik sıkıntısız, kendini sürekli yenileyen, aydınlanan ve aydınlatan, saygın bir konumda bulunması gerekir.
Bu nedenlerle; ÖĞRETMENLER GÜNÜ;
* Eğitim ve Bilim Emekçileri Günü olarak anılmalıdır.
* Eğitim ve Bilime emek verenlerin sorunlarının tartışıldığı, çözüme ulaştırıldığı bir gün olmalıdır.
* Dünyadaki tüm eğitim ve bilim emekçilerinin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü olmalıdır.
* Aynı gün -elbette ki her zaman- ülkenin, eğitim sorunlarının tartışıldığı, çözümlerin araştırılıp bulunduğu gün olmalıdır.
……
Oysa;
Ülkemizde bugün; eğitim ve bilim emekçilerinin sorunları çoktur. Ana okulundan, üniversitelerimize dek okulların, öğrencilerin, dolayısıyla velilerinde sorunları çoktur.
Özetle; Ülkemizde bir eğitim sistemsizliği vardır.
Neredeyse her yıl bir sistem değişmektedir. Öğrenciler, okula başladığı sistemle, okulunu bitirememektedir. Öğretmenlik bir meslek olmaktan çıkarılmıştır. Öğretmen liseleri
kapatılmıştır.

 • Eğitimimiz; bilimsellikten, laiklikten, kesintisiz olmaktan, istihdama dönüklükten, karma ve eşit, parasız ve nitelikli olmaktan uzaklaşmıştır.
 • Müfredat, ders kitapları içerikleri çağdışı, Cumhuriyet değerlerine hakaret edici bilgilerle doludur.
 • Okullar, tarikat ve cemaatlerin ön bahçesine dönüşmüştür.
 • Liyakat terkedilmiş, okulların yöneticilerinin tümü yandaş bir sendikanın adamlarından oluşturulmuştur.
 • Neredeyse her okula bir İmam Hatip okulu yerleştirilmiştir.
 • Öğretmenler; kadrolu, sözleşmeli, ücretli.. vb. sıfatlarla ayrıştırılmıştır.

Sınıflar hala kalabalıktır. (AS: Ortalama 22 öğrenci +1 öğretmen)

Okul türleri -özellikle düz liseler kapatılınca- çoğalmış, okullar arası uçurum fazlalaşmıştır.
* Okullarda, öğretmen ve öğrencinin yararlanabileceği materyal eksikliği çoktur.
* Köy okulları kapatılmıştır.
* Özel okul sayıları artmış, eğitim ticarileştirilmiştir.
* Devletin ana okulu sayısı çok azdır.
……
Saymakla bitmez.. sorunlar yumağı eğitimimiz…
Oysa Atatürk neler diyor, neler bekliyordu?
“ Ulusumuzun geleceğini yoğuran bilim, kültür (irfan) ordusudur.”
“ Öğretmen kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.”
“ Gençleri yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın – kültürün – müspet
fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Her fikirler
uygulama mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.”
……
Ne yazık ki, sıralanan olumsuzlukların daha da fazlası üniversitelerimizde vardır. Rektör atamalarından, bilimsellikten uzaklaşmaya, liyakatsizliğe, adrese teslim kadro ilanlarına, dünya
üniversiteler sırlamasında bırakalım 500’ü ilk 1000’de bile yer alamayışlarına.. değin bir çöküş vardır.
……
Oysa…. sayılara bakalım.. Okul öncesi, ilk, orta ve liselerde;
Öğretmen sayısı : 1.117.686
Öğrenci sayısı : 18.241.881
Üniversitelerde;
Öğretim Görevlisi sayısı : 175.000
Öğrenci sayısı : 7.940.133
…..
DEVASA BİR EĞİTİM ORDUSU
Ama, eğitimci mutsuz, öğrenci gelecekten umutsuz. Bu böyle gitmez.. gidemez..
Böylesi bir devasa eğitim ordusu heba edilemez, edilmemeli..
…….
* Bilimsel, çağdaş, nitelikli, kesintisiz, parasız, eşit, karma, istihdama dönük, yetenek ve becerilere uygun bir eğitim sistemini yaşama geçirmek çok zor değil. Yeter ki niyetiniz olsun.
Örnek Gazi M. Kemal Atatürk!
“O“ en zor koşullarda bunu başardı.
* Ana okulundan üniversite sonuna dek her şeyi planlanmış, hiçbir bireyi dışarıda bırakmayacak, teknolojik gelişmelerin devreye girmesi dışında değiştirilemeyecek, müdahale edilemeyecek, insanların yetenek ve becerilerine göre meslek sahibi yapılacağı EĞİTİM SİSTEMİ, hem insanı
mesleğinde mutlu edecek, hemde ülke kalkınmasına, istihdama katkı sağlayacaktır.

Öğretmenler Günleri, bunları sağlayacak adımların atıldığı günler olmalıdır.
Öğretmenlik mesleği “kutsal“ dır, önemlidir. Bu nedenle öğretmen yapılacaklar, Öğretmen liselerine seçilerek alınmalı, buralarda mesleğin en ince noktalarına dek sıkı eğitimden
geçirildikten sonra Öğretmen Akademilerine gönderilmelidir. Bugün ne yazık ki böyle bir sistem yoktur. Dolayısıyla, öğretmenlik bir “meslek“ olmaktan çıkarılmıştır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır.
Öğretmenlerin bugün özgürece örgütlenebilme, sürekli kendini yenileyebilme, ekonomik, meslekte yükselebilme, yöneticilerini seçebilme, müfredat, ders kitapları, bilimsel ve çağdaş eğitim… sorunları vardır.
Sorunların çözümünde niyeti olanlar önce M. Eğitime ayrılan bütçenin en yüksek düzeye getirilmesiyle işe başlamalıdır.

Özetle.. Milli Eğitim’de bir DEVRİM gerçekleştirilmelidir.
Son söz.. Gazi M. Kemal Atatürk’ten öğretmenlere olsun :

 • “Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olamayacağını anlamalıdır.”
  ……
  Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

  Başöğretmen Gazi M. Kemal Atatürk’e saygı ve sevgiler kucak dolusu olsun!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ” hakkında 2 yorum

 1. Gönül Pınar Atacı

  DAHİ ve ebedi BAŞÖĞRETMEN Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün öğretmenlik ve öğretmenler üzerine düşünmüş, söylemiş, yazmış, yapmış, uygulamış, öngörmüş ve önermiş olduğu tüm ilkelerini, amaçlarını, söylemlerini, eylemlerini ve devrimlerini anarak ve anımsatarak tarihsel örnekler ve güncel çözümler sunan MUHTEŞEM bir yazı. Gerçek ve en içten ATATÜRK’cü yazarı ünlü ve üstün eğitimci sayın ÜNLÜ’yü en yürekten duygular, en iyi dilekler ve en derin saygılar sunarak kutlamak gerek. Ulu ve ulusal ÖĞRETMELER GÜNÜ, FİKRİ, VİCDANI, İRFANI HÜR NESİLLER YETİŞTİREN tüm öğretmenlere ve eski ve yeni yobazlığın, gericiliğin ve bağnazlığın ‘kindar ve dindar nesiller’ üretmek ve türetmek emeline ve menziline karşı koyan herkese kutlu olsun.

  Cevapla
 2. Kenan SAYIN

  Öğretmenim..!

  Yılın bir tek gününde,
  Seni hatırlamış olsak da,
  Sen bizi unutma “öğretmenim”,
  Yılın tamamın da,

  Emeğinle var oluyorum,
  Öğrettiklerinle,
  Tutunuyorum hayata,
  Sen olmasaydın,
  Halim ne olurdu acaba,

  Ne olur “öğretmenim”,
  Vefasızlığıma alınma,
  Söz sana,
  Öğrettiklerini uygulayacağım hayatıma,
  Yılın bir tek gününde,
  Seni hatırlamış olsam da,
  Bil ki seni hep,
  Hatırlayacağım nefes aldıkça,

  Nakış gibi işledin bilgiyi dağarcığıma,
  Minnettarlığım bir anacığıma bir de sana,
  Ne olur “öğretmenim” sen bizi unutma,
  Seni çok seviyorum “öğretmenim”,
  Olsun hep aklında..! Kenan SAYIN

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir