GÖZLER, KULAKLAR VE AKIL…

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...

Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

(İSTİSMAR adli şiir yazının sonundadır)

Ey insan soyu şunları hiç unutma !

Gözlerin doğrudan yalnızca sana, kulakların ise yalnızca duyduklarına, yani yalnıza başkalarına inanır. Akıl ise sana da, başkalarına da hemen inanmaz. Gördüklerini ve duyduklarını kuşku ile karşılar. Onları aklın terazisinden geçirir; araştırır, yeni kanıtlar bulmaya sonra da analiz ya da sentezler yaparak yeni bir sonuca ulaşmaya çalışır.

Sonuç : Yalnızca gözler ve kulaklarla, yani yalnızca görerek ve duyarak bilgi ya da inanç sahibi olmak CAHİLLERE ÖZGÜDÜR.
Hatta yalnızca akıl da yetmez akılcı ve bilimci eğitimle ve doğru kitaplar okuyarak aklın çapını da mümkün mertebe (AS: olanak ölçüsünde) büyütmek gereklidir.

Yalnızca gözle ve kulakla elde edilen bilgilerin yetersiz sayılarak aklın, bilimin, araştırmaların deneyler ve gözlemlerin yapılması, analiz ya da sentezlere (AS: çözümleme ya da bireşimlere) dayalı sonuç ya da sonuçlara ulaşılma yolunun seçilmesi ise gerçek BİLİM İNSANLARININ ve gerçek AYDINLARIN yolu ve yöntemidir.

KISSADAN HİSSE :

Genel olarak, dünyanın her yerinde, özellikle de eğitim ve kültür düzeyleri görece daha düşük olan inanç ve duygu yüklü azgelişmiş ülkelerde, istisnalar hariç (AS: ayrıklar dışında), oy ve destek için, siyasetçilerin hedef kitlesi sürekli salt gözleri ve kulakları ile düşünen, duygu ve inançları derin, ama akıllarını çok eskitmeyen geniş ve cahil kitleler olmaktadır. Popülist, yani halk avcısı siyasetçilerin yaptıkları da budur.

Siyaset, din, ekonomi, kültür … vb. alanlardaki göz boyacıların yaygın olduğu ülkelerde, her konuda av peşinde koşanların ana hedefleri salt gördükleri ve duydukları ile yetinen bu geniş kitleler olmaktadır.

Genel yalnızca teokratik ve dogmatik değerlerle eğitilen, kuşku, akıl, bilim, deney ve gözleme yer vermeyen toplumlarda öğrenciler okullarda, halk da ibadethanelerde salt görüp duydukları ile yetinmek zorunda kalır. Bu süreç kendini hiç yenileyemeden yinelenip durur. Zihniyet ise hiç aydınlanmadan hep aynı kalır.

Ey insan soyu!
Hangi mekânda,.ne zaman, hangi kanalda, hangi kişi hangi söyleşide, kim ya da kimler söylerse söylesin, salt  gözlerinle gördüklerinle ve kulaklarınla duyduklarınla yetinme. Onlara ek olarak  mutlaka aklını ve bilimsel bilgileri de doğru kullan. Kimselere yem olma…
=============================

ŞİİR KÖŞESİ

İSTİSMAR 

Birlik bağını çürütür,
Din ve duygu istismarı.
Dirlik bağını kurutur,
Din ve duygu istismarı.
XXX
Yoz siyasetin işidir,
Servet, makam telâşıdır,
Yalancının yoldaşıdır,
Din ve duygu istismarı.
XXX
Hiç bir pazarda satılmaz,
Zehirdir, bala katılmaz,
Bal ile bile yutulmaz,
Din ve duygu istismarı.
XXX
Halkı kamplara ayırır,
Yandaş olanı kayırır,
Haram aşlarla doyurur,
Din ve duygu istismarı.
XXX
Birliğini sulandırır,
İnancını bulandırır,
Cahil kitleyi kandırır,
Din ve duygu istismarı.
XXX
Millete tuzak kurmaktır,
Kuzuyu kurda vermektir,
Zalimleri kayırmaktır,
Din ve duygu istismarı.
XXX
Hamasi nutuk attırır,
Halka zokayı yutturur,
Çıkar için din sattırır,
Din ve duygu istismarı.
XXX
Hakkı, vicdanı satmaktır,
Haksızlığı büyütmektir,
Yurtseveri uyumaktır,
Din ve duygu istismarı.
XXX
Her devirde, her devlette,
Her inançta, her millette,
Yurttaşın gözüne perde,
Din ve duygu istismarı.
XXX
Ezan, bayrak; vatan, millet,
Adaletle yaşar devlet,
Halil Çivi, asıl zillet,
Din ve duygu istismarı.
XXX

 

 

Prof. Dr Halil Çivi
29 MAYIS 2021
Doğanbey / Seferihisar, İZMİR

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir