SEÇMENLERİN (seçenlerin) SORUMLUĞU NEDİR?

SEÇMENLERİN (seçenlerin) SORUMLUĞU NEDİR?

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...

 

Prof. Dr. Halil ÇİVİ
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

EY sevgili, değerli ve güzel yurttaşım sakın hiç unutma !

Gerek merkezi yönetimde ve gerekse yerel yönetimlerde oy verip iktidar yaptığın yöneticilerin her türlü siyasal, hukuksal, adli, ekonomik, sağlık, eğitim, sanat, kültür… ve yönetsel (idari) davranışlarını olabildiğince doğru ve yansız (tarafsız) kaynaklardan gözlemle ve denetle…

Şu gerçeği hiç aklından çıkarma                           :

Eğer bir toplum kendisini yöneten iktidar güçlerini denetlemez ya da denetleyebilme yolları tıkanırsa, iktidarı elinde tutanlar melek, evliya ve haşa peygamber (!) olsalar bile önünde sonunda güç zehirlenmesine uğrar ve yönettikleri topluma yabancılaşırlar. Yönetim biçimleri saltanata ve diktatörlüğe dönüşebilir. Bu durum tarihsel ve sosyolojik bir gerçekliktir.

Milli irade (AS: Ulusal istenç), yani seçim kazanmak, iktidarlara sınırsız ve sorumsuz yetki vermez. Tam tersine bu yetki bilimin, aklın özellikle de hukukun ve ahlakın (AS: Etik değerlerin) belirlediği sınırlar içinde geçerli olur…

Siyasal lider ve figürleri, söyledikleri ile değil yaptıkları yani ahlak, adalet ve hukuk ilkeleri ile hareket edip etmedikleri ile tart.

Ayrıca şunu hiç unutma                       :

  • Çağdaş toplum ve demokrasilerde devletin ve siyasal iktidarın gerçek sahibi iktidarda olanlar değil halktır, yani sensin!

İktidardakiler sana vekalet ediyorlar.

Beğenmediklerini yine aynı yöntemle, yani oy yoluyla görevden alabilirsin…

Verdiğin “vekalet” kötüye kullanılabilir.

Vekaletini kötüye kullanan siyasal iktidarların yaptıkları her tür yanlışlıklar, hukuksuzluklar, yolsuzluk ve adaletsizliklerin senin oy ve vekalet verme katkınla oluştuğunu da hiç unutma.

Vekaletine (ulusal istencine), oyuna sahip çıkmak senin ahlakının aklının ve vicdanının namusudur.
=================================

SEVGİ TEMİZLER

Düşmanlık hissini yüreğinden sök,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Kötü duyguları deryalara dök,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx
Sevgi ile zenci, beyaz tekleşir,
Sevgi ile ırklar, cinsler birleşir,
Sevgi ile umutların gürleşir,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx
Sevgi bedavadır, herkese yeter,
Ulaştığı kalpten kirleri atar,
Sevgisiz bir yaşam ölümden beter,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx
Sevgi gönlündeki kini eritir,
Sevgi sana duygudaşlık öğretir,
Sevgi seni şen ve şakrak söyletir,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx
Doğan çocukların özü sevgidir,
Tüten ocakların közü sevgidir,
Ailenin tadı, tuzu sevgidir,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx
Olmak istiyorsan Yaradan’a kul,
Sevgiyle döşenir Hakka giden yol,
Gitmek istiyorsan sen de ara, bul,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx
Öç alma duygusu dipsiz bir kuyu,
Kini ve nefreti sevgi ile yu,
Sonra yatağında rahatça uyu,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx
Hak sevgisi seni Hakka yetirir,
İnsanlık sevgisi huzur getirir,
Sevgisizlik mutluluğu bitirir,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx
Evren, dünya, doğa sevgi parkıdır,
Güneş, ay, yıldızlar sevgi çarkıdır,
Sevgi ile sabır aklın farkıdır,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx
Halil Çivi; kalem sevgiyle yazar,
Nakkaş eserini sevgiyle bezer,
Sevgisiz vicdanlar hep ara bozar,
Vicdanın kirini sevgi temizler.
Xxx

03.08.2012
Prof. Dr. Halil Çivi
İsabeyli/ Nazilli / AYDIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir