SİYASAL DİNCİLIĞİN GELECEĞİ NEDİR?

SİYASAL DİNCİLIĞİN GELECEĞİ NEDİR?

Prof. Dr. Halil Çivi / İMZA...Prof. Dr. Halil Çivi
İnönü Üniv. İİBF Eski Dekanı

Vatandaş soruyor: ” Hocam siyasal dincilik, ya da Müslüman toplumlar açısından bakılınca, SİYASAL ISLAMCILIK ne demektir. Halkın anlayabileceği şekilde çok kısa olarak özetleyebilir misiniz?”

Çok kısa ve öz olarak söylemek gerekirse; siyasal dincilik ya da siyasal İslamcılık şöyle tanımlanabilir :

  • Gelecekte siyasal iktidara tırmanabilmek ya da varolan iktidarını koruyabilmek için, İslam dinini ve onun kutsal kitabı olan Kur’anı Kerimi, insanlar ve toplumlar için, bir ilahi güzel ahlak, şaşmaz adalet ve vicdan huzuru reçetesi olmaktan çıkarıp, kardeşlik, dayanışma, adil paylaşım, koşulsuz sevgi…gibi davranış ilkelerini arka plana itip, dinsel ritüelleri (ibadetleri) aşırı şekilde görselleştirip, kutsalları profanlaştırarak (dinsel ve ilahi bağlamından kopararak) bir dünyevi, ideolojik ve siyasi gelecek ve çıkar aracına dönüştürmektir.

SİYASAL DİNCİLİK ya da siyasal İslamcılık, tarihsel olarak, Ortaçağdaki teokratik (AS: dine dayalı) devlet yönetme anlayışından türetilmiş, uygulaması eski, fakat tanımlanması yeni bir kavramdır. Batı tipi, halk egemenliğine dayalı, modern demokrasilere alternatif (AS: seçenek) olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Siyasal İslamcılık dinsel popülizmi kullanır. Dinsel popülizm (iktidara güç ve oy devşirmek için inanç avcılığı), yani dinin, ilahi ve kutsal olanın, dünyevi gelecek için araçsallaştırılması ve çıkarlara alet edilmesi emeline dayanır.

SİYASAL dinciliğin bütün ekonomik, teknolojik, yönetsel tutum ve davranış kalıpları liberal piyasa ekonomisi ve kapitalist dünyevi Batı ülkelerinden devşirmedir. Yanı zarf İslam (!), mazruf Batı kökenlidir. Başka bir söyleyişle, görünüş dünyevileştirilmiş ve ideolojikleştirilmiş İslamcılık, içerik ve öz ise Batı taklidi liberalizm ve kapitalizmdir.

Bu açıdan bakıldığında eğreti (geçici) bir siyasal tutkudur (ad hoc). Bilimsel derinlik, sentez ve tutarlılıktan yoksundur.

Son söz: Siyaset sosyolojisi açısından şöyle bir değerlendirme yapılabilir..

  • SİYASAL DİNCILİK YA DA SİYASAL İSLAMCILİĞIN ORTA VE UZUN ERİMDE MODERN TOPLUMSAL YAPILAR İÇİNDE YERİNİN OLMAMASI GEREKİR.
    (AS: ve olmayacaktır da!)
    =====================

ŞİİR KÖŞESİ….

BİLİM TEMİZLER…

Cehaletle savaş kutsal savaştır,
Aklının kirini bilim temizler.
Cahil vicdansızdır, yüreği taştır,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx
Neden, niçin diye soran bilimdir,
Sebep-sonuç; köprü kuran bilimdir,
Kör inanca darbe vuran bilimdir,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx
Bilim aklı yıkar, bezer, arıtır,
Ayakbağı kör inancı çürütür,
Yerde, gökte cansızları yürütür,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx
Bilgine bilgiyi bilim vermiştir,
Doğanın sırrına bilim varmıştır,
Uygarlık harcını bilim karmıştır,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx
Bilim teknik olur füze uçurur,
Bilim köprü olur sudan geçirir,
Bilimden ayrılan çağı kaçırır,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx
Bilim ürün yapar, insanı besler,
Bilim ufuk açar, aklını süsler,
Bilimden ayrılan duvara toslar,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx
Bilim hukuk olur, adalet sağlar,
Hukuk kuralları herkesi bağlar,
Adalet olmazsa insanlık ağlar,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx
Bilim ışık olur, enerji olur,
Işımayan akıl karanlık kalır,
İnsanlık bilimle yolunu bulur,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx
“Oku” diye emretmişti Yaradan,
Oku, öğren, anla, aktan, karadan ,
Aydınlanan pişman olmaz sonradan,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx
Halil Çivi söyle, yerini bulur,
Bilimden ayrılan mürşitsiz kalır,
Bilimsiz gelecek KARANLIK olur,
Aklının kirini bilim temizler.
Xxx

Prof. Dr. Halil Çivi
01.08.2011 İsabeyli/ Nazilli/ Aydın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir