DEMOKRASİ DEMOKRASİYE KARŞI OLUR MU?

DEMOKRASİ DEMOKRASİYE KARŞI OLUR MU?

Prof. Dr. Halil ÇİVİ
İnönü Üniv. İİBF Önceki Dekanlarından

MARCUS CHOWN diyor ki;

 • Kapitalizm ya da küreselleşme komünizmi katletti, şimdi sıra demokraside (×).

Çünkü Küreselleşme:

1_ Irkçılığı ve ırklara dayalı ayrımcı kaba milliyetçiliği hortlatıyor.
2_ Her türlü dinciliği ve dinsel ayrımcılığı kışkırtıyor.
3- Her türlü bölgesel, yerel, dilsel ve etnik ayrımcılıkları körüklüyor.
4- Siyaset gündemini ekonomik sorunlarla mücadele ekseninden etnik ve kültürel çoğunluklar yararına popülizme ve kayırmacılığa dönüştürüyor.
5- Ahlak, adalet, hukukun üstünlüğü ve yurttaşların eşitliği (AS: Eşit yurttaşlık!), temel hak ve özgürlüklerin korunması giderek önemini yitiriyor. İktidarlara yandaş olanlar hukuken ve ekonomik olarak korunup kollanıyor.
6_ Yönetimler merkezileşiyor ve sertleşiyor.
7_ Ulus devletler çökertiliyor, fakat yerine bir çözüm öneril(e)miyor.
8_ İstisnasız herkes küresel kapitalistlerin ürettikleri malların sadık müşterilerine dönüştürülüyor.
9_ He türlü sözlü, yazılı ve görüntülü iletişim araçları küreselleşme aktörlerinin propaganda araçlarına dönüştürülüyor.
10 _ Ulusal egemenliğin gerçek sahibi olan halkın sesi giderek kısılıyor. Toplumun birlik ve dirlik çimentosu olan birleştirici kültür örüntüleri (ortak ve uzun tarihsel ve kültürel geçmiş, kardeşlik, hoşgörü, sevgi, barış birlikte yaşama arzusu, dayanışma…) zayıflatılıyor.

KÜRESELLEŞMENİN TEMEL ÖĞRETİSİ

“_Küresel mal ve hizmet tüket, küreselleşmenin hükmü yürüsün. Kapitalizmin borusu ötsün.
_Yerel düşün, bölgesel ve yerel değerlere sarıl ki ulus devletler ve ulusal birlik parçalansın.” olarak özetlenebilir.

Sonuç                                   :

 • Kapitalizm ve küreselleşme küresel pazarlara demokrasi isteyerek felsefi ve siyasal açıdan, parlamenter ve çoğulcu demokrasileri tehdit ediyor ve ulus devletleri ayrıştırıp bölmeye çalışıyor…
 • Yani demokrasiyi demokrasiye karşı kullanılıyor!

(×) Marcus Chown, Dünyanın Tüm Dertleri, 7. Baskı, ss.139-250. Domingo Yayınları 3019.
Ceviri: Zeynep Arık Tozar

DEMOKRASİ DEMOKRASİYE KARŞI OLUR MU?” hakkında 3 yorum

 1. Ekrem Sisalan

  Pislik emellerine ulaşmak için inançları parmaklayıp yeşil kuşaklar tesis etmeselerdi ortadoğu bu günleri yaşamıyacaktı. Hâlâ inançları kaşıyorlar, bizim ellilerden sonraki yönetimler de hep mal mal baktı baktı bakakaldı. Maalesef halimiz duman, bataklıktan zor çıkacağız.

  Cevapla
 2. Emin

  Ulus devletlere karşı savaş 1989 dan beri sürmektedir.başta Romanya-Yugoslavya -Çekoslavakya vb.gibi ile bir çok ülke parçala böl politijasıyla ortadan kaldırıldı.saymakla bitmeyecek orandadır.sıranın Türkiye’de olduğu ve bunun iktidar tarafından organize edildiğine inanıyorum. üzerine .

  Cevapla
 3. Emin

  Diğer taraftan Kuran,nın Türkçe okunmasına muhalefetin karşı çıkması bir korkaklıktır.Devrim kararlarına ne yazıkki 1938 den (CHP)sonra kurucusu olduğu parti ihanet etmiştir.sayğılarla.

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir