ÇOKLU BARO ÇOK ŞEYLERE VESİLE OLACAK

ÇOKLU BARO ÇOK ŞEYLERE VESİLE OLACAK

Av. Erdem AKYÜZ
Ankara Barosu Avukatı
Hukukun Egemenliği Derneği Kurucu Genel Başkanı

Siyasi iktidar, kendisine muhalif olan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve meslek örgütlerinin adından, önce “Türk” ve “Türkiye” adını çıkarmak istedi. İlk gündeme gelen “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB”nin (AS: Türk Tabipleri Birliği vd. de var..) adında yer alan “Türk” kelimesi ve “Türkiye Barolar Birliği-TBB” adında yer alan “Türkiye” sözcüğünün kaldırılması istemi oldu. Biraz da zamanlama erken olduğu için bunda pek başarılı olunamayınca, bu adımdan vaz geçilmedi ama süreç ertelendi. Şimdi ise istenen şey bu örgütleri bölmek, parçalamak; bu yolla yandaş kurumlar kurarak, muhalif örgütlenmeyi zayıflatmak ve yok etmektir.

ÇOKLU BARO-ÇOKLU BAROLAR BİRLİĞİ

Bunun ilk göstergesi olarak, “ameliyat masasına” yatırılan ilk kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinden “Baro’lar” seçildi. Çünkü Baro’lar; Adaletin “İddia, Savunma, Karar” olarak betimlenen üçlüsünün “Savcı, Hakim, Avukat” sıralamasında yer almakta idi ve bu sıralamada son aşamaya gelinmişti. Bu kez amaç; adının değiştirilmesinden önce, kurum ve kuruluş yapısının değiştirilerek, mesleki örgütlenmeyi çözmek, parçalamak ve zayıflatmak oldu.  Mevcut sistemde, her İl’de bir Baro vardır ve bu Baro’ların seçtiği “delegeler” Türkiye Barolar Birliğini oluşturur. Benzer düşünüş açısı ile, eğer Baro sayısı artacak ise, Türkiye Barolar Birliği sayısı da artabilir ve birkaç tane TBB olabilir.

BAROCUK SAYISI

Şimdi kurulmak istenen sistem ile; üye sayısı 5.000’i geçen her İl’de, istek halinde, her 2.000 Avukat için bir Baro oluşturulabilecek. Baro kurulması için gereken 2.000 sayısına çok yaklaşıldığı zaman, sayıyı tutturmak için “Futbolcu transferi” gibi “Avukat transferleri de” başlayacak. Bu hesapla; 2019 sonunda Ankara Barosu’na kayıtlı 17.598 üye olduğuna ve her 2.000 Avukat için 1 baro kurulabileceğine göre Başkent Ankara’da 8 adet Baro kurulabilecek.

İstanbul için durum daha da değişik. 2019 yılında İstanbul Barosu’na kayıtlı 46.052 Avukat var ve bu hesap yöntemi ile İstanbul’da tam 23 adet Baro olabilecek. İzmir Barosu’nda kayıtlı Avukat sayısı 9.612 olduğuna göre, bu ilde kurulabilecek Baro Sayısı da -şimdilik- 4 olacak. Ancak İzmir Barosu’na çok değil yalnız 388 yeni üyenin kayıt olması halinde, Baro sayısı 5 olabilecek.

Kayıtlı Avukatlarda, neden 3, 4 değil de 5.000 rakamı temel alınıyor?Çünkü halen Türkiye’de 5.000’i aşkın Avukat üyesi olan yalnızca üç İl var. Bunlar sırasıyla “İstanbul, Ankara ve İzmir” ve bunlar; düşünüş, yerel yönetim olarak iktidarın en çok başını ağrıtan 3 İl’i oluşturuyor.

VATANDAŞ SAYISINA GÖRE ÖRGÜT

Bir başka bakış biçimi ile, eğer üye veya vatandaş sayısı dikkate alınarak, kurum veya yönetici sayısı belirlenecek ise, her İl’de neden yalnızca 1 Vali var. Bu bakış açısına göre Vali sayısı da, o ilde bulunan kayıtlı vatandaş sayısına göre artabilmeli. Ayrıca “Anayasa’nın” 135. maddesine göre; Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, yani Baro’lar ve Barolar Birliği; belli bir mesleğe mensup olanların ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleksel etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni egemen kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak amacı ile yasayla kurulan kamu tüzel kişilikleridir.

Her İl’de kurulu çok sayıdaki aynı meslek kuruluşunun, yukarıda sayılan konularda birbirinden farklı, değişik ve çelişik kararlar alması halinde durum ne olacaktır. Bu sorunun yanıtı oldukça basittir. Durum “kaos ortamı” olacaktır.

 HATALI SAVUNMA

Bu durumda, bazı Baro’ların veya muhalefet partilerinin; “Bizim de Barolar ve Avukatları ilgilendiren yasalarda düzeltilmesini istediğimiz bölümler var ancak bunlar karşılıklı görüşme ile yapılmalıdır.” şeklinde açıklamalarda bulunmaları büyük bir hatadır. “İşte görüştük ve yaptık” denilerek çoklu Baro sisteminin getirilmesine yola açabilecektir

İSKEMLE

Olayı bir espri ve gülümse ile sonlandırmak istersek, yeni tasarıdaki bir bölüme bakmak yeterli olacaktır: Yeni tasarıya göre; her Adalet Sarayında (!) Avukatlar için ihtiyaca göre yer ayrılacak. 1’den çok baronun bulunduğu İl’lerde Baro için ayrılacak yer TBB’ye tahsis edilecek ve TBB “Baro’lara kayıtlı avukat sayısını” ölçü alarak bu yeri Baro’lara tahsis edecek. Yani bir Baro’ya kayıtlı üye sayısının çok olması halinde, bekleme odasında ona 3 iskemle verilirken, üye sayısı az olan Baro mensubuna bir iskemle düşecek, diğer Baro mensupları ise ayakta bekleyecekler.

Çoklu Baro, çok şeylere vesile olacak.
“Hayırlara vesile olur İnşallah.!!!”

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir