TÜRKİYE CUMHURİYETİ RESMİ GAZETESİNDE ŞERİAT ÇAĞRISI!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ RESMİ GAZETESİNDE ŞERİAT ÇAĞRISI!

Prof. Dr. Siber GOKSEL

R.G. 14.12.2019 gün 30978 sayılı Resmi Gazete’de aynen şu ifadeler yer alıyor:

…Finans Kuruluşlarının denetimi için, denetçilerin uyacakları kurallar:

–Allah-u Teâlâ korkusuyla hareket etmelidir
–Yeryüzündeki halifeliği, İhlas, Takva, erdemli olma ve işini mükemmel yapma ve Allah-u Teâlâ korkusuyla davranmalıdır.
–Dayanaklar; Nahl Suresi 90. ayet, Nisa Suresi 58. ayet, Ahzâb Suresi 72. ayet, Bakara Suresi 30. ayet.
–Kıyamet gününde Allah-u Teala’ya hesap vereceğinin sürekli bilincinde olmalıdır
–Alahı Teala, Kuranı Kerimde şöyle buyurmaktadır; ”ben yeryüzünde bir halife yaratacağım…”
***
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılında Resmi Gazete’de böyle bir karar yayınlanıyor…
Kamu kurumları, Sivil Toplum Örgütleri, Siyasi Partiler,Vatandaşlar sessiz kalıyor ve iptali için yasal yollara başvurmuyorsa durum vahim demektir.

 • Bu resmen şeriat mesajı!Haydi CHP. İyi Parti parti nerede?
  ================================
  Dostlar,

  AKP giderayak T.C.’nin temel anayasal dayanaklarına saldırıyı pervasızca sürdürmekte.
  Bu gidiş “hayra alamet” değildir. AKP’nin ömrünü uzatmayacağı gibi, kısaltır da.
  Bu parti geçmişte, Anayasa Mahkemesince “laikliğe karşı eylemlerin odağı” olarak oybirliği ile suçlanmış ve ceza olarak Hazine yardımı kısıtlanmış sabıkalı bir partidir.

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevlerinden biri siyasal partileri izlemek ve gerektiğinde kapatılmaları için Anayasa Mahkemesinde dava açmaktır.. AKP bir kez daha suçüstü yakalanmıştır. Suç kanıtı, Resmi Gazetede yayınlanan bu metindir. Hiçbir biçimde zırva tevil kaldırmaz.

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AKP’yi uyarmalı ve söz konusu genelgenin geri çekilmesini istemelidir.. İlgili genelge muhalefet partilerince Danıştay’a taşınmalı ve iptali sağlanmalıdır.

  Erdoğan, kamuoyundan özür dileyerek genelgeyi geri almalıdır. Simit Sarayı’nın iflastan kamu kaynaklarıyla kurtarılmasını engellediği gibi (her ne denli kurgu kokuyorsa da!), bu genelgeyi  derhal iptal etmelidir. Erdoğan’ın 6. Din Şurası’nın kapanışındaki konuşması ile din kurallarını kamusal düzene apaçık dayatması da kesinkes Anayasayı ihlal suçudur; başta md. 2 ve 24..

  Tıpta – Biyoetikte “fıkıh ile fetva verme” toplantısı tam bir sefalet ve rezalettir.
  YÖK derhal bu toplantıyı iptal etmeli ve sorumlular hakkında işlem yapmalıdır. Savcılık adli soruşturma başlatmalıdır.

 • Türkiye kamuoyu, ülkenin AKP tarafından adım adım ve kurgulu olarak şeriat düzenine sürüklenmek istendiğini artık net olarak görmeli ve demokratik direnişini koymalıdır.
 • Ülkemizin dürüst – namuslu müslümanları, AKP’nin bu yoz ve İslam dışı, dini siyasete sorumsuzca alet eden sinsi girişimlerine karşı çıkmalıdır.

  Sevgi ve saygı ile. 21 Aralık 2019, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
  Siyaset Bilimci, Mülkiyeliler Birliği Üyesi
  Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı
  www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir