ALLAH’ın DEVLET ÜZERİNDEKİ OTORİTESİ üzerinde hiç düşündük mü?

ALLAH’ın DEVLET ÜZERİNDEKİ OTORİTESİ üzerinde hiç düşündük mü?


Oraj POYRAZ

0raj.p0yraz@neomailbox.net, oraj.poyraz@openmail.cc

Varlığı üzerine hiçbir şekilde tekrarlanabilir, kollektif gözlem ve deneyim olmayan bir gerçek üstü varlık üzerine fikir jimnastiği yapmak elbette kollektif bir şizofreninin işidir.

Varsayımlar üzerine inşa edilen bir ideoloji, bir dünya görüşünün kendisi de elbette varsayımdır.

Bu tıpkı ‘halamın taşakları‘ olsaydı.. düşüncesinin ilerletilerek çıkarım üretmeye benzer.
Üstelik konu din ve Allah olunca bu teşbih bile hatalıdır.
Çünkü bu durumda ne hala, ne de onun organları var orta yerde.

Ve yokluğunu ispat edin diyorlar.
Felsefede böyle bir yöntem yoktur.
Varlığın ispatı vardır.
Onu da iddia eden kanıtlar.

Felsefe de tıpkı fizik bilimler gibi yanlışlama üzerinden yolunu bulur.
Ve felsefe söz konusu olunca farklı yollardan yürütülen çıkarımların bir çelişki yaratması yanlışlama anlamı taşır.
Bu anlamda tek başına tanrının isimlerine ve sıfatlarına baktığınızda bile her bir ad ya da sıfat bir başkası ile çelişir.

Hiçbir din bu konuda istisna yaratmaz.
Bütün dinlerde birbiri ile çelişen sayısız ayet, hadis ve icma vardır.
Ve din aslında çelişkiler yumağından başka bir şey değildir.

İşte bu nedenle din felsefenin bir alt şubesi değildir.
Ancak, din bilimin ve felsefenin ancak bir araştırma konusudur.
Tıpkı öbür akıl hastalıkları gibi.

İşte bundan dolayı lütfen artık 2019 yılından itibaren insanları kendi sanrılarınız ile zehirlemeyi bırakın.
Bunlar 1001 gece masallarının biraz daha kapsamlısıdır.
Uçan halılar ne kadar gereçekse, Miraç Yıldızında oturan bir tanrıyı Allahı, uçan bir atla ziyarete gitmek de aynı şekilde saçmalıktır.
İslamın saçmalıklarını saymak için bu mektup yetmez, azimli olanlar kitaplar yazmıştır.
Lütfen bu kitapları bulun ve okuyun.

Eşşek kadar adamların, ak sakallı, nur yüzlü aslında bilge yaşlılar olması gereken insanların hala  masallar üzerine ciddi ciddi lakırdı etmesi utanç vericidir.
Utanmalısınız.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir