ATATÜRK ve TÜRK HALKI

ATATÜRK ve TÜRK HALKI

Cumhuriyet, 10 Kasım 2019

Bu gün, Atatürk’ün sonsuzluğa yürüyüşünün 81. yılıdır.

Atatürk’ün ölüm yıldönümlerini uzun süre, O’nun için ağıt yakarak, şiirler okuyarak, ağlayarak geçirdik. Oysa, 10 Kasımlar artık akılcı bir yaklaşımla bir hesaplaşma, bir muhasebe günü olmalıdır.

Aydınlanma devrimleri yaşama geçirilirken, Atatürk’ün temel düşüncesi, Türk toplumunun çağdaşlaşmasını ve din devleti kurallarının geçerli olduğu yarı feodal bir tarım toplumunun topyekûn dönüşümünü sağlamaktı.

Önce padişahlığın, ardından hilafetin kaldırılışı çok büyük devrimlerdi. Bunu, laik ilkelere dayalı hukuk, eğitim ve kültür devrimleri izledi.

Türk devrimi öncelikle İngiliz sömürgesi Hindistan’da, daha sonra da gelişmekte olan Asya ve Afrika toplumlarında büyük etkiler yarattı.

Türkiye, 14 Mayıs 1950’de çok partili sisteme geçerek demokrasi yolunda ilerlemeye başladı. Ancak çoğunluğun kutsal duygularını kötüye kullanarak oy peşinde koşan sağ siyasal partiler, devrimler üzerinde tartışma açtılar. Hatta en üst siyasal düzeyde, Meclis kürsüsünde Atatürk devrimleri “halk tarafından tutulan ve tutulmayan devrimler” olarak ikiye ayrıldı, aydınlanma devrimleri çok tehlikeli bir tartışma konusu haline getirildi.

Atatürk’ün ölümünden bugüne geçen 81 yılın en az 75 yılı sağ ideolojinin derecelerine göre değişen siyasal partilerin iktidara egemen oldukları bir dönemdir. Özellikle, son 20 yıldır Türkiye, İslamı siyasallaştıran ve bunu da açıkça belirten bir siyasal iktidar tarafından yönetilmektedir.

Bu 75 yıl boyunca sağcı iktidarlar, değişik derecelerde Atatürk devrimlerinin törpülenmesi, en son hedefte ortadan kaldırılması için çalışmalar yaptılar. Her olanağı kullanarak Atatürk’e karşı çıkmak, O’nun devrimlerini eleştirmek, adeta bir görev haline geldi. Dindar ve kindar bir nesil yetiştirmenin hedeflendiği, açıkça, en üst siyasal düzeyde dile getirildi.

Ancak şu noktayı belirtmek yerinde olur ki;

  • Cumhuriyetin ve Atatürk’ün aydınlanma devrimlerini ortadan kaldırma, Cumhuriyet rejimini altüst etme girişimleri her şeye karşın başarıya ulaşamamıştır ve ulaşamayacaktır.

Son birkaç yıldır gençler arasında Atatürkçülük ve Atatürk’e bağlılık konusunda geniş bir destek ve uzlaşma var.

Gençler arasında ciddi bir dip dalgasına tanık oluyoruz. Gerçek Atatürk’ü anlatan kitaplar gençler arasında çok tutuluyor. Atatürk devrimleri ciddiyetle ele alınıyor, tartışılıyor ve üzerinde düşünülüyor. Son seçimler de bunun açık göstergesidir. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Muğla, Çanakkale, Edirne gibi büyük kentler muhalefet partisi tarafından kazanıldı. İstanbul seçiminin iptal edilmesi sonucu, 15 bin olan oy farkının 800 bini aşması da çok önemlidir ve sözünü ettiğimiz dip dalgasının çok açık bir göstergesidir.

  • Cumhuriyet felsefesi, Atatürk ve onun aydınlanma devrimleri yaşayacaktır.
  • Onu Türk halkının kalbinden söküp almak mümkün olmayacaktır.
  • Bunu yapmak isteyenler, tarihin karanlık sayfalarında kaybolup gideceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir