Borç bombası ve kayganlaşan siyasal zemin

Borç bombası ve kayganlaşan siyasal zemin

Konuk yazar : Bülent ESİNOĞLU
bulentesinoglu@gmail.com, 04.10.18

Yaşadığımız kriz patlayan borç bombasının kendisidir. Krizi ve krizin getireceği olası sonuçların kolay kavranması için hesapsız borçlanan müflis tüccarın başına gelenleri düşünmek yeter. Osmanlı Tarihinin zaferleri ile ilgilenip, nasıl borçlanarak parçalandığından ders çıkarmayanlar, devleti borçlandılar, borçlandılar ve sonunda,

  • Batının çok uluslu şirketlerinin haciz memurları gelip, hazine ve maliyemizin üzerine çöktüler.
  • Borçlanırken düşünemeyenler, borç bombası patlayınca Mc. Kinsey’i düşünmesi, akılsızlıklarından değil, alacaklıların dayatmasındandır.

Ulusal pazarları ve ekonomiyi çok uluslu şirketlere bırakanlar, bu işin sununun nereye gideceğini göremeyenler, borçlar ödenemez yere gelince, çözüm üretemiyorlar.

  • Ekonomi ve ulusal pazarlar sizin elinizde değil de yabancıların elindeyse, yani ulus devletin yetkilerini ve kaynaklarını yabancılara teslim etmişseniz, borçları nasıl ödeyeceksiniz?

Önerilen veya uygulanmaya çalışılan parasal (YEP) tedbirlerin sonuç vermemesi bu sebeptendir.

Haciz memuru size gelecek ve geriye kalan varlıklarınızın envanterini çıkaracak, bu varlıkların haraç mezat satılmasını dayatacaktır. Haraç mezattan kastımız nedir onu açıklayalım : Örneğin Türk Hava Yollarının varlıklarının karşılığı, diyelim ki, 50 milyar $ ediyor. Çok uluslu bir tekele satmak üzeresiniz. Tekel, beş milyar dolardan fazla etmez diyor. Çaresizsiniz satıyorsunuz. THY’nı satan (AS: haraç mezat satmak zorunda bırakılan!) bir devletin hangi egemenliğinden söz edeceksiniz?

Böylesi bir özelleştirmeye Damat’ın mantığı diyor ki; “..sermayenin tabana yayılmasıdır..”

Bir zamanlar, küreselleşme saldırısı uygulanırken, borçlu olmadığımız halde, özelleştirmeler yapılırken, her şey ucuzlayacak, sermaye tabana yayılacak, gelir dağılımı düzelecek, teknoloji üretimi olacak diye bizleri kandırmışlardı.

Yeniden, özelleştirmeler için propagandaya hız verilecektir.

Patlayan borç bombası ve ödenmesindeki olanaksızlıklar, halkın üzerine daha fazla gidilmesi, siyasal zemini de kayganlaştıracaktır.

Bu kriz göründüğü kadarıyla sadece bir ekonomik kriz değildir. Devlet krizini de içinde taşıyan siyasal bir krizdir. Fırat’ın Doğusunda, ABD ile birlikte Kürdistan kurmaya kadar götürebilir. Çünkü krizin ekonominin dışında siyasal sonuçları olacaktır.

Siyasal iktidar her ne kadar kriz okumasını “öteki” ve düşman üzerinden yapsa da, ortada Borç Bombası durmaktadır. Geriye kalan ulus devlet varlıklarının Mc Kinsey haciz memuru tarafından, aslında ulus devlet bağımsızlığının kalan parçalarını da satmak anlamındadır.

Türk burjuvazisi borçlanılırken aracı olmuş, komisyonunu almış ve kenara çekilmiştir. Kârlar özelleştirilmiş, sıra zararların sosyalize edilmesine gelmiştir. Yani halka bölüştürülmesi… (AS: yüklenmesi!) İşte siyasal zemini kayganlaştıran, borçların ve zararların halka ödettirilmesi durumudur.

Son söz olarak;

  • Emperyalizmle mücadele emperyalizmle iş birliği yapılarak yürütülecek bir iş değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir