TÜRK-İŞ Raporu : ŞUBAT 2017 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

TÜRK-İŞ Raporu :
ŞUBAT 2017 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Günümüzde dört kişilik bir ailenin sadece açlık sınırı günlük 50 TL’yi aşarken, gıda yanı sıra yapılması gereken diğer zorunlu harcamaları da kapsayan yoksulluk sınırı günlük 163,12 TL oldu.

DEVAM EDEN FİYAT ARTIŞLARI ÜCRETLERİ AŞINDIRMAYA DEVAM EDİYOR…
4 KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 1.502 TL, YOKSULLUK SINIRI 4.894 TL
1 KİŞİNİN AYLIK GEÇİM MALİYETİ 1.875 TL
MUTFAK ENFLASYONUNDA SON ALTI AYLIK ARTIŞ %10,34 ORANINDA

2017 yılı için öngörülen enflasyon hedefi, özellikle gıda fiyatlarında görülen artışa da bağlı olarak daha yılın ilk iki ayında tartışılır duruma geldi. Çalışanların geçim koşullarını ortaya koyan temel göstergelerden olan asgari ücret bu yıl için günlük net 46,80 TL olarak tespit edilmişken, 1 işçinin günlük yaşam maliyeti Şubat ayında 62,50 TL olarak hesaplandı.

Gıda fiyatlarında görülen artış mutfak harcamasına da olumsuz yansıdı. Günümüzde 4 kişilik bir ailenin yalnızca açlık sınırı günlük 50 TL’yi aşarken, gıda yanı sıra yapılması gereken öbür zorunlu harcamaları da kapsayan yoksulluk sınırı günlük 163,12 TL oldu.

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından 30 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim şartlarını ortaya koymaktadır.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2017 Şubat ayı sonucuna göre;

 • 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.502,38 TL,
 • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise
  (yoksulluk sınırı) 4.893,74 TL oldu.
 • Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.874,97 TL olarak gerçekleşti.
Tablo : Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

 

 

Şubat 2016 Aralık 2016 Ocak 2017 Şubat 2017
Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 395,25 399,91 413,76 419,99
Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 323,53 328,19 339,19 345,39
15–19 Yaş Grubu Çocuk
Gıda Harcaması
417,83 424,40 439,17 445,02
4–6 Yaş Grubu Çocuk
Gıda Harcaması
270,81 279,67 287,05 291,97
Açlık Sınırı 1.407,42 1.432,17 1.479,18 1.502,38
Yoksulluk Sınırı 4.584,44 4.665,04 4.818,16 4.893,74

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir.

4 kişilik bir ailenin “insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi” sağlaması için yapması gereken toplam harcama tutarı yılın daha ilk iki ayında 229 TL arttı ve bu tutarın 70 TL’si gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.

Konfederasyonun piyasadan bizzat derlediği fiyatlarla oluşturulan TÜRK-İŞ Gıda Endeksi ve TÜİK Gıda Endeksi’ndeki değişim ile TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki değişime bakıldığında, gıda endeksi artış oranının tekrar tüketici endeksi artış oranı seviyesine doğru yükselme eğiliminde olduğu görülmektedir.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Şubat 2017 ayında şöyle gerçekleşti:

 • Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı
  bir önceki aya göre % 1,57 oranında artış göstermiştir.
 • Yılın ilk iki ayında fiyat artışı %4,90 oranındadır.
 • Gıda enflasyonunda son on iki ayında artış oranı %6,75’tir.
 • Yıllık ortalama artış oranı ise %3,05 olarak hesaplanmıştır.

Son altı ay itibariyle gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 10,34 oranında gerçekleştiği de dikkate alındığında, özellikle düşük gelirli kesimlerin aile bütçesi içinde ağırlıklı bir bölümü oluşturan mutfak harcamasının “hissedilen enflasyon” olarak daha fazla etkide bulunduğu görülecektir.
============================================
Dostlar,

Ülkenin çıplak gerçekleri böyle..
TÜRK-İŞ 30 yıldır her ay bu raporları düzenli yayımlıyor..
Biz de arada sitemize koyuyoruz..
AKP’nin ekonomide yarattığı (!?) tansık (mucize) bu olsa gerek..
Asgari ücreti 2017’nün tümü için %6 artırılarak 1300 TL’den 1404 TL’ye çıkarıldı..
Görünen o ki 2 ayda enflasyon bu artışı yuttu..
Ülkenin ve insanımızın temel sorunu budur.
Siyaset kurumu bu sorunları çözmek içindir.

 • Hakoylamasında “evet” çıkar ve Erdoğan imparator yetkisine erişirse
  bu yakıcı yoksulluk – işsizlik…. sorununa nasıl çözüm olacak??
  Sevgi ve saygı ile. 13 Mart 2017, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK
  Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
  www.ahmetsaltik.net   profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir