Çalışanlarını asbeste maruz bırakan üç inşaat firmasına ceza kesildi

 

Çalışanlarını asbeste maruz bırakan
üç inşaat firmasına ceza kesildi

insaatGönül ülkemizde olsun istiyor ama, değil!
Olay ABD’de gerçekleşti ve cezayı kesen kurum bunu internet sitesinden herkese duyurdu ve bence konunun en önemli yanı da bu!

Toplam olarak yaklaşık 261 çalışanı olan, Teksas/Austin merkezli üç yapı yenileme firmasının San Antonio’daki bir konut şantiyesi devlet görevlileri tarafından denetleniyor.
Denetleme sonucunda çalışanlarını asbeste maruz (sunuk) bıraktığı belirleniyor ve
kasıtlı ihlal” saptaması yapılıyor. Sonuç olarak firmalara toplam 112.000 Dolar ceza kesiliyor.

ABD iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre kasıtlı ihlal “ya yasal zorunluluklara bile bile uymayan bir işverenin ihlali (kasıtlı ihmal) ya da çalışan güvenliğine yalın kayıtsızlıkla
hareket etmek
” olarak tanımlanmakta.

İlgili kamuoyu bilgilendirme duyurusunda, OSHA’nın San Antonio Ofisi’ndeki alan direktörü Alejandro Porter konuyla ilgili raporunda, asbestin temastan sonraki yıllarda akciğer hastalıkları ve kansere yol açabildiğini ve firmaların, çalışanlarını asbeste maruziyetten
(AS: sunukluktan) korumakla yükümlü olmasına ve tüm uyarılara karşın çalışanların
asbestle karşılaşmasının sürüyor oluşuna basit bir gerekçe sunamadığını..” belirtiyor.

Konunun bir yanı, bizdeki kentsel dönüşümle ilgili. Bu yapılardaki asbest sorunu ciddi bir çalışan ve halk sağlığı sorunudur. Ama bu başka bir yazı konusu olmayı hak ediyor.

Konunun bir başka yanı ise, üç firmanın adıyla, namıyla, işlediği suçla Çalışma Bakanlığı
web sitesinden kamuoyuna duyurulmasıdır. Sosyal medya çağında bu duyurunun ulaşabileceği her yere ulaşacağından artık eminiz.

Bu üç firmanın çalışanlarında ileride asbeste bağlı bir sağlık sorunu ortaya çıkarsa,
bu denetim raporundan sonra, bunun bedelini ödeyecekleri zaten belli. Ama, böyle bir duyurudan sonra, çalışanlarını kasıtla öldürücü hastalıklara neden olan bir tehlikeye maruz bırakan firmalarda kim çalışmak isterdi; kim bu firmaları yüklenicisi ya da alt yüklenicisi yapmak isterdi; kim bu firmaların yaptığı konut projelerinden ev almak isterdi; bu şekilde bir teşhir ve cezalandırma işini layığıyla yapan firmalar için hem maddi hem de manevi bir destek olmaz mıydı?

Çalışan (AS: Emekçi) sağlığının böyle bir denetimi tüm firmalar için ciddi bir
“özdenetim” yaratmaz mıydı?

Yanıtı belli bu sorular daha da uzatılabilir. Ancak ben yine de son bir soru sorarak bitireyim:

Kim böyle bir uygulamanın ülkemizde olmasını istemez?

Duyurunun özgün biçimi için lütfen buraya (https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=NEWS_RELEASES&p_id=29058) tıklayınız.

Anahtar sözcükler: , ,

=======================================================

Dostlar,

Dr. Müslüm Güney meslektaşımız çok başarılı bir işyeri hekimidir.
Görevini hakkıyla yapmakta “ısrarlı” olması nedeniyle de sürekli bedel ödemekte..
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden öğrencimiz olan Dr. Güney ile
bu sabah bir başka konuda telefon görüşmesi yapma olanağımız da oldu.

Dr. Güney, http://www.meslekhastalklari.net adresli sitede yazmakta.
Yukarıya aktardığımız yazısını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.

*****

AB Resmi Gazetesi’nde 1999’da yayınlanan karara göre; asbestin tüm tipleri
1 Ocak 2005’ten başlayarak yasaktır.
Ancak Türkiye’de eski konutlar ve altyapı başta olmak üzere yaygın asbest kullanımı olmuştur.
Bu altyapının yenilenmesi, onarım – bakımı, kentsel dönüşüm süreçleri emekçiler için asbaetle başlıca sunukluk (exposure, maruziyet) kaynağıdır. Ülkemiz için bir başka kaynak ise

Aliağa tersanesinde hurda gemi sökümüdür..

Bilindiği gibi asbest (amyant), gemilerde özellikle makine dairesinin ısı yalıtımında kullanılmıştır. Aliağa rafinerisinde hurda gemi sökümü, “bir çöp işlem” olarak Türk emekçilerine bırakılmıştır. AB ülkelerine “hizmet” verilmektedir. Elinde elektrikli testere ile asbest plaklarını keserken ortama çıkan asbest liflerini soluyan Türk emekçisinin aynı zamanda ağzında sigara, ne yazık ki bildik bir görünümdür. Oysa kaynakta emiş (aspirasyon) + emekçiye uygun solunum maskesi + bu iş sırasında sigara içiminin KESİNLİKLE YASAKLANMASI ile etkili olarak korunmak olanaklıdır.

asbest_sorunu

Sigara içerken asbest lifleri ortamdan daha çok solunduğu gibi, her 2 risk etmeninin
eklemeli (sinerjistik) olumsuz etkisiyle Akciğer kanseri riski 25 kata dek büyüyebilmektedir!
Bu riskin göze alınmasını açıklayacak hiçbir bilimsel – hukuksal – davranışsal – yönetsel..
gerekçe gösterilemez.

Tabii OSHA (Occupational Safety and Health Agency), ABD’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden sorumlu “özerk” bir kurum olduğundan, görevini etkin olarak yapabilmektedir. Mevzuat da uygundur ve söz konusu firmaya 112 bin $ yönetsel (mahkeme kararı ile değil; idarenin kararı ile) ceza kesilebilmiştir.

Yaptırımı daha da etkin kılan ise, web sitesinden duyurulmasıdır.
Sermayenin beşiğinde bile böylesine emeği / emekçiyi koruyan uygulamalar sevindiricidir.
Türkiye ise kraldan çok kralcı, mutlak bir sermaye vesayeti altında yabanıl (vahşi) kapitalizm uygulamaktadır.. Zar zor etkili mevzuat yapabilseniz bile gereğince uygulayamazsınız..
Hükümetleri, TBMM’yi, Yargıyı.. tüm kurumları yerli – yabancı sermaye ortaklığı
en etkili biçimde denetimine (zapt-ı rapta) almıştır..

O yüzden ülkenizde her yıl 500’ü bile bulmaz tanı konan meslek hastalıkları..
Oysa onbinlercesinin kayda alınması gerekir.. Örn. Almanya’da her yıl 40 bin
yeni meslek hastalığı tanısı, ABD ve Çin’de ayrı ayrı 250 bin – 270 bin arasında
yıllık yeni meslek hastalığının kayda girmesi gibi..

O yüzden, AÜTF’de derslerimizde, makale ve konferanslarımızda..
hep vurgulayageldiğimiz gibi, TÜRKİYE’de

ÖZERK ULUSAL ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURUMU

artık zorunludur. OSHA tek de değil.. NIOSH vb. pek çok özerk (otonom) Kurum
gelişmiş kapitalist ülkelerde iş başında.. ILO’nun önerileri de bu yönde..

Sevgi ve saygı ile.
03 Aralık 2015, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“Çalışanlarını asbeste maruz bırakan üç inşaat firmasına ceza kesildi” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir