HIRSIZ VAR! KATİL VAR! SAĞLIK YOK! YARIN 14 MART! G(ö)REVDEYİZ.

ATO_logosu

HIRSIZ VAR! KATİL VAR! SAĞLIK YOK!

YARIN 14 MART! G(ö)REVDEYİZ.

12:00’de Numune Hastanesi bahçesinde buluşuyor ve Sağlık Bakanlığı’na yürüyoruz.

Her yer hırsızlık, her yer yolsuzluk, rüşvet, her yerde çürüme kokusu. Polisin, kafasından vurarak öldürdüğü 14 yaşında bir çocuğumuzun acısı sardı yüreğimizi. Yasını tutmak, gönlünce ağlamak isteyen insanlara dahi izin verilmiyor. Acısını yaşamak isteyen insanların kafası kırılıyor, gözü çıkarılıyor, onlara hakaret ediliyor.

Yarın “Tıp Bayramı”ymış öyle mi? Tıp mı bıraktınız, sağlık mı bıraktınız?
Hangi derdimizden söz edelim? Böylesi bir ortamda nasıl sağlık hakkından,
hekimlikten, hemşirelikten, söz edelim?

İnsanlıklarının, mesleklerinin gereğini yerine getirdikleri için
Ankara ve Hatay Tabip Odalarının yönetim ve onur kurullarını görevden almak için
dava açıyor bu ülkenin “Sağlık” Bakanlığı”..!

Yıllardır anlatmaya çalışıyoruz, sağlık her insan için doğuştan gelen bir haktır. Mesleğimizi özgürce yerine getirmek, ayrımsız herkese hak ettiği sağlık hizmetini,
kendi haklarımızı da alarak vermek istiyoruz.

Sağlık çalışanları bu ülkenin hemen tamamı gibi mutsuzdur, geleceğinden kaygılıdır, öfkelidir, şiddet sarmalı içinde kalmıştır, mesleğini hakkıyla yerine getiremediğini, hakkını alamadığını düşünmektedir.

Böylesi bir ortamda sağlıktan söz edilemez.

Sağlığımız için, en azından çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatı için, geleceğimiz için bu ülkenin sağlık çalışanları yurttaşlarıyla birlikte mücadele etmeye,
çocuklarımızı yaratılan şiddet sarmalına kurbanvermemeye kararlıdır. 

Ankara Tabip Odası
Ankara Dişhekimleri Odası
Sağlık ve sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Türk Hemşireler Derneği
Ebeler Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Tüm Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği
Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri/Teknikerleri Derneği

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir