AKP ÇİZMEYİ AŞTI; LAİK – ÜNİTER DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEĞİL DİKTATÖRLÜK YIKILACAK


AKP ÇİZMEYİ AŞTI; LAİK – ÜNİTER DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEĞİL DİKTATÖRLÜK YIKILACAK!


Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı sözde “demokratikleşme paketi” çerçevesinde devlet memuru kadınların türban ve benzeri dini kıyafetlerle görev yapabilmelerine olanak tanıyan düzenlemeler ile milyonlarca ilkokul öğrencisine her sabah ders saati başlamadan önce okutulan Andımızı yasaklayan düzenlemeler yürürlüğe girdi.
Söz konusu sorumsuz düzenlemelere göre, laik devlet fiilen askıya alınarak
devletin başına türban, bedenine çarşaf sarılmış ve yine “Türk” ulusu kavramı AKP eliyle utanılması gereken bir aidiyet olgusu olarak ilan edilmiştir.

Hep ifade ettiğimiz gibi, soyut bir varlık olan devlet, kamu görevlisinin bedeninde
ete kemiğe bürünerek cisimleşir ve görünür hale gelir. Laik devlet sisteminde hedef, devletin hükümranlığı altında bulunan yurttaşlarının tamamının inançlarına eşit uzaklıkta konumlanmasını sağlamak olduğu için kamu görevlisinin görüntüsü ve davranışları devletin tarafsızlık iddiasını tartışılır hale getirmemelidir. Bu nedenle, laik devlet modelinde devlet aygıtını cisimleştiren kamu görevlisi, görevi başında aidiyet hissettiği bir inanç grubuna vurgu yapamaz. Zira, inancını görünümüyle dışa vuran kişinin
eliyle sunulan kamu hizmetini, farklı bir inanca sahip yurttaş, taraflı bulabilir.
Çağdaş devletlerin tamamında laikliğin devlet yapılanmasının temelini oluşturması ve bu nedenle bu ülkelerin tamamında kamu görevlilerinin inançlarını ön plana çıkaran
kılık ve kıyafetle hizmet sunmalarının yasak olmasının nedeni budur.

Gelinen aşamada AKP, yargıyı hükümranlığı altına almasının verdiği rahatlıkla yıllardır her türlü manüplasyon ve gayriahlaki tasarruflarla yıkmak için uğraş verdiği laik devlet modelini askıya alarak çizmeyi aştı. Din istismarcısı siyasal anlayış bu topraklarda asla kalıcı olmayacak. Bu kabul edilemez cüretin, karanlığın aydınlığa açtığı savaşın finali olduğunu sananlar yanıldıklarını yaşayarak görecekler.

  • Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaçağ karanlığına teslim olmasına
    asla izin vermeyeceğiz.

Laik devleti askıya alan AKP ve yandaşları, bu sorumsuzluluğun sonuçlarını göğüsleyemeyecek.

AKP’nin eş zamanlı olarak ilkokullarda öğrencilerimize dersler başlamadan önce “Andımız”ı okutma uygulamasını kaldırmasını da kınıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk‘ün mayasını kardığı, laik, demokratik, üniter Türkiye Cumhuriyeti projesini yok etmeye, AKP ve yandaşlarının gücü yetmez.

– Kezlerce okullarımızdaki Atatürk köşelerini kaldırmaya cüret eden,
– Atatürk’ü ve kurucu değerlerimizi kitaplardan söküp atan AKP’nin,
– Büyük Önderimizin en büyük eseri olan laik ve demokratik devlet çatısı altında mayasını kardığı ve devletle vatandaşlık bağının ifadesi olan “Türk” ulusu kavramını barındırdığı için andımızı kaldırması,

bugüne dek ulusal bütünlüğümüze yönelen en ağır saldırıdır.

İşin en acı tarafı, kamu vicdanını derinden yaralayan bu kabul edilemez saldırının devleti yöneten kadrolar eliyle yapılmış olmasıdır. Türk ulusunun kalbinin dokunulmaz bir köşesinde yaşattığı, eşsiz devlet adamı, büyük kurtarıcı Atatürk’e ve devrimlerine yönelen bu büyük ihanet amacına ulaşamayacaktır.

Eğitim-İş, her zaman ve her koşulda demokrasiye, çağdaşlığa, laik ve üniter yapıya, ulusal birlik ve beraberliğimize, Mustafa Kemal Atatürk’e, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine ve ülkesine sahip çıkacaktır. Hep söylediğimiz gibi, bu ilke ve anlayış Eğitim-İş’in varoluş nedenidir. Eğitim-İş’li öğretmenler, Sendikamızın temel değerleri ve aldığı kararlar doğrultusunda, çağdaş bir öğretmene yakışan
kılık ve kıyafetlerle görevlerini ifa etmeye devam edecekler, ulus bilincimizi güçlendiren “Andımız”ı öğrencilerimize kararlılıkla öğreteceklerdir.

  • Sendikamız bu bilinçle, sorumsuz girişimlere karşı gereken hukuki ve fiili mücadeleyi verecek, “Andımız”ın kaldırılmasını ve kamuda türban özgürlüğü getiren yönetmelik değişikliğini yargıya taşıyacaktır.

EĞİTİM – İŞ MERKEZ YÖNETİM KURULU

http://www.egitimis.org.tr/haber-arsiv/.Ul2v9lCxa80

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir