Türk Hukuk Kurumu Basın Açıklaması

Dostlar,

Türk Hukuk Kurumu,
Başkanı saygın hukukçu,
Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu
imzasıyla bir açıklama yaptı.

Önemli saptamalar içeriyor..

Okunup paylaşılmasında büyük yarar var..

Metni aşağıda sunuyoruz.

Ayrıca, Kurumun web sitesinden erişmek üzere pdf formatında dosya için erişke (link) de aşağıda..

http://www.turkhukukkurumu.org.tr/basinkamu/20130530_Basin.pdf

Sevgi ve saygı ile.
9.6.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

=============================================

THK_logosu

TÜRK HUKUK KURUMU[1]

Association des Juristes Turcs / Turkish Law Association /Der Verein des Turkischen Rechts

A Ç I K L A M A

Siyasal iktidarın; sağlık, genel ahlak ve kamu düzenini gerekçe göstererek
bireylerin özgürlük alanını daraltma çabalarının birçok örneği vardır.
Ancak ilk kez, amacı açık, kesin biçimde cesaretle ortaya konmakta,
TBMM’de kabul edilen alkollü içkilerin satışının kısıtlanmasına ilişkin yasanın dayanağının, din kuralları olduğu vurgulanmaktadır. İktidar liderinin “iki tane ayyaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek,
vakıa niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor?” şeklindeki açıklaması köşe yazarlarına yönelttiği “yazın bakalım, nereye kadar yazacaksınız” tehdidi ile birlikte gidişin vahametini arttırmaktadır.

Tehlikede olan, bireylerin özgürlükleri yanında
laik, demokratik Cumhuriyettir.

Değiştirilmez ve değiştirilmesi teklif edilemez Anayasanın başlangıç bölümünde
yer alan laiklik ilkesi, 2 nci maddesinde Cumhuriyetin laik, demokratik hukuk devleti niteliği ve yine 13, 20, 24, 68 ve 69 maddelerine karşın, Anayasanın bağlayıcılığı
ve üstünlüğü göz ardı edilerek devletin hukuksal temel düzeni din kurallarına dayandırılmak ve din alet edilerek siyasal çıkar elde edilmek istenmektedir.

Laik cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devleti açık ve yakın tehlike altındadır.

Türk, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti sözcük ve tanımlamalarının ortadan kaldırma çabaları ile başlayan ve giderek Cumhuriyetimizin kurucusu ve milletimizin kurtarıcısı Aziz Atatürk’e saldırılara ve rejim değişikliğine ulaşan bu çabalara, hukuk içinde karşı çıkmak devletin organlarının, idare makamlarının, kurum ve kuruluşların ve tüm bireylerin hakkıdır ve görevidir.

Türk Hukuk Kurumu olarak;
varılan vahim noktayı tüm yurttaşların bilgisine ve yurtseverliğine saygıyla sunuyoruz.

Sabih Kanadoğlu
Türk Hukuk Kurumu Başkanı


[1] Kurumumuz, Bakanlar Kurulu’nun 20.3.1939 gün, 2/10603 sayılı onayı ile
Kamu Yararına Çalışan Dernek’tir. thk@turkhukukkurumu.org.tr

Konferans Salonu: Adakale Sokak N:28 Yenişehir/ANKARA . Yönetim: Adakale Sokak N:28/3 Yenişehir/ANKARA’ Tel: (312) 431 2690 – Belgegeç
er: (312) 430 6555

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir