Medresemiz açılmıştır!

“4+4+4” kaması Türkiye’yi iflah etmez.. CHP hala “laiklik tehlikede değil..” diyedursun. Bu yasa için AKP gövdesini koydu. CHP’lileri TBMM komisyonlarından döverek çıkardılar.

“Yarın” ne yaparlar, yapacaklar dersiniz?

CHP toplumsal muhalefeti 4+4+4’ün karşısına yığmalı. Günümüz Milli Eğitm Bakanı
Ömer Dinçer, 19-21 Mayıs 1995’te Sivas’ta yapılan “21. Yüzyıla Girerken Dünya ve Türkiye Gündeminde İslam” konulu toplantıda söylediklerini yapıyor şimdi:

“…Yine başlangıçta kurulurken ortaya atılan cumhuriyet ilkesinin zayıfladığını ve işlevini kaybettiğini görüyoruz. Halk için ve halk adına yönetim diye tarif edilen cumhuriyet kavramının aslında bizim için çok fazla bir mâna ifade etmediğini
söylememiz de mümkündür. Türkiye’de cumhuriyet ilkesinin yerini katılımcı bir
yönetime devretmesi gerektiği ve nihayet laiklik ilkesinin yerine islam ile bütünleşmenin gerekli olduğu kanaatini taşıyorum.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıçta ortaya koyduğu bütün temel ilkelerin, laiklik, cumhuriyet ve milliyetçilik gibi birçok temel ilkenin yerini daha ademi merkezî, daha müslüman bir yapıya devretmesi zorunluluğu ve artık bunun zamanının
geldiği düşüncesini taşıyorum.”

Dinçer’e göre Laikliğin zamanı geçmiştir, Türkiye “daha islami” olmalıdır..

Güya Anayasanın kapı gibi hükümleri var, 24. madde var laiklik hakkında doğrudan..

Uyan Türkiye uyan… Yoksa uykunda öleceksin..

Sevgi ve saygı ile. Tekirdağ, 29.8.12
Dr. Ahmet Saltık www.ahmetsaltik.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir