Türkiye ekonomisinin geleceği dıştan gelecek kaynağa bağlı

Cumhuriyet 14.08.2012

Profesör Korkut Boratav,
Avrupa’da giderek ağırlaşan krizin ülke ekonomisi üzerindeki
olası etkilerini değerlendirdi

Türkiye ekonomisinin geleceği dıştan gelecek kaynağa bağlı

Sorun kapitalist sistemde “Kapitalist sistemdeki bu ağır krizi aşmak için
kapitalist sistemin bazı temel parametrelerini baştan aşağıya dönüştürmek lazım.
Bunun da şu anda dünyayı yöneten egemen güçler tarafından kabul edilmediğini
iyi bilmek gerekir”.

Önlem alma şansı yok

“Ali Babacan’ın ekonomi yönetimi mevcut risklerin farkında ama alabilecekleri
hiçbir önlem yok. Çünkü Türkiye ekonomisinin tüm ivmeleri, kısa vadeli
iniş çıkışları, durgunlaşma ve daralmaları dış dünyadan gelen kaynak akımına bağlı.”

Uluslararası piyasalardaki Avrupa merkezli “Kara Eylül” beklentisini değerlendiren
Prof. Dr. Korkut Boratav, “fünyesi her an ateşlenme riski ile karşı karşıya bulunulan” istikrarsız bir ortamda olunduğuna vurgu yaptı. Boratav, Türkiye ekonomisinin ise
dış dünyadan gelen kaynak akımına bağlı olduğuna dikkat çekerek,
risklerin farkında olan ekonomi yönetiminin yapabileceği hiçbir şey olmadığını,
“endişe ile beklediklerini” söyledi.

Prof. Dr. Boratav, uluslararası piyasalara ilişkin sonbahar beklentilerini değerlendirdi.

Dünya ekonomisinde genel bir endişe olduğuna işaret eden Boratav, özellikle
Avrupa’da yaşanan borç ve finansal sistemdeki tıkanmanın halkalarının
bankacılık sistemi aracığılıyla ABD’ye yansıdığına dikkat çekerek, ağır risklerin Avrupa’nın geleceğini de belirsiz kıldığını söyledi. Krizden kurtulmak için
doğru dürüst bir çıkış modeli de öngürülmediğini belirten Boratav,

“Kapitalist sistemdeki bu krizi aşmak için kapitalizmin bazı temel parametrelerini
baştan aşağıya dönüştürmek lazım. Bu da şu anda dünyayı yöneten egemen güçler
tarafından kabul edilmiyor.” dedi.

Boratav, krizin Türkiye’ye olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye’deki ekonomi yönetiminin bu risklerin farkında olduğunu vurgulayan Boratav,
“Ali Babacan’ın başında bulunduğu ekonomi yönetimi için bunu söylüyorum.
Riskleri algılamamak ile ilgili eleştiri söz konusu değil, ama buna karşın
alabilecekleri hiçbir önlem de yok.” diye konuştu.

‘İşsizlik artar, gelirler daralır’

Boratav, bunun nedenini de şöyle açıkladı:

“Çünkü Türkiye ekonomisinin tüm kısa vadeli iniş ve çıkışları, genişleme,
durgunlaşma ve daralma ivmeleri dış dünyadan gelen kaynak akımına bağlı.
Sözünü ettiğimiz riskler kaynak akımını kösteklediği anda ekonomi durgunlaşmaya başlar. Çok ağır sermaye çıkışı olursa da krize dönüşme olasılığı ortada ve bu da algılanıyor. Burada hükümetin de yapabileceği, yapmayı göze alabileceği hiçbir şey yok.
Bu yüzden endişe ile bekliyorlar. Eğer Türkiye ekonomisi normal büyüme koşullarında
yani % 4-5 oranlı büyüme koşullarında dış denge sağlayabilen bir yapıda olsaydı
dış dünyadan bol kepçe kaynak geldiği zaman kaynak girişini kısıtlayan önlemler alabilirdi. Ancak bunu göze alamıyor. Ekonominin ayakta durabilmesi için
dış dünyadan kaynak aktarımına ihtiyacı var. Yani kaderini dış dünyadan gelecek kaynaklara teslim etmiş durumda.”

Boratav, 2001 ve 2009 yıllarında yaşanan krizlere de dikkat çekti. Olumsuz ortamın
şu veya bu şekilde siyasete de yansıdığına işaret eden Boratav, 2001’deki bunalımın sosyal yansımalarının 2002’ye kadar ağır bir şekilde devam ettiğine vurgu yaptı.

Boratav, 2001’deki krizin “sadece bir iktidarı değil, bir parlemontuyu tasfiye
ettiğine” dikkat çekti. 2009’daki krizin etkilerinin daha hafif geçiştirildiği
halde yerel seçimlerde büyük gerileme meydana getirdiğini belirten Boratav,

“Ekonomik bunalımlar, halkın siyasi iktidarı sorumlu tuttuğu tepkileri tetikler. Dolayısıyla siyasete de yansır. Halka yansıması ise işsizlik, gelirlerdeki daralma şeklinde olur. Bu da var olan sosyal gerilimlerin sosyal bunalımlara dönüşmesi
anlamına gelir.” dedi.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir