Düşük gelirlilerin zorunlu harcamalardan sonra eğitime ve sağlığa ayıracak parası kalmıyor : Gelen boğaza gidiyor..

Düşük gelirlilerin zorunlu harcamalardan sonra eğitime ve sağlığa ayıracak parası kalmıyor
Gelen boğaza gidiyor..

© TÜİK’in açıkladığı hanehalkı harcamaları istatistiklerine göre en düşük gelirli %20’nin
aylık kazançlarının üçte biri gıdaya üçte biri de konuta gidiyor.

Düşük gelirliler eğitime neredeyse hiç para ayıramazken geliri yüksek olanlarda
bu oran %3.4’ü buluyor.

Türkiye’de düşük gelirliler, kazançlarının çoğunu kiraya ve boğaza ayırıyor.
Hanehalkının gelir düzeyi düştükçe gıdaya ve kiraya yapılan harcamaların
gelire oranı yükseliyor. En düşük gelirli %20’nin toplam harcamaları içinde
kira ve gıdaya ayırdığı pay, en yüksek gelirli %20’ye göre 2 kattan çok tutuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı hanehalkları tüketim harcaması istatistiklerini açıkladı. Sonuçlar şöyle:

• Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde
en yüksek payı %25.8 oranıyla konut ve kira harcamaları alıyor.

Genelde sağlık harcamalarına ayrılan pay %1.9’u ve

Eğitim hizmetleri harcamalarına ayrılan pay da %2’yi geçmiyor.

• Düşük gelirli hanehalkları, yüksek gelirli hanehalklarına göre gıdaya
2 kat daha çok pay ayırıyor. Aylık geliri en fazla 1.036 liraya kadar olan
en düşük gelirli %20, gelirinin %30.9’unu gıdaya ayırırken; bu oran
aylık geliri 3.066 liranın üzerinde olan en yüksek gelirli %20 için %16’yı aşmıyor.

Emeklinin hali perişan

• Aynı durum, konut ve kira harcamalarında da gözüküyor. Düşük gelirlilerin
konut ve kiraya ayırdıkları pay, gelirlerinin üçte birini (%31.1) bulurken
yüksek gelirlilerde bu kalemin yükü %22.2 ile daha az.

• Hanehalkı gelirinden gıda ve barınak için ayrılan pay emeklilerde
daha da yükseliyor. Emeklililer gelirleri içinde gıda için yapılan harcamalar
dörtte biri (% 25.2’yi) ve konut için yapılan harcamalar yaklaşık üçte biri
(%30.5’i) buluyor.

• Bu tablo içinde, gelir yükseldikçe sağlık, giyim-ayakkabı, eğitim,
ulaştırma gibi giderlerin payı yükseliyor. Türkiye genelinde yapılan harcamalar içinde

Sağlık harcamalarına % 1.9 ve

Eğitim hizmetleri harcamalarına ise %2 oranında pay ayrılıyor.

• Yüksek gelirliler eğitime daha çok harcama yapabiliyor.
Düşük gelirlilerin toplam harcamaları içinde eğitime ayırabildikleri pay
binde 7’yi aşmazken, en yüksek gelirli % 20’nin eğitime ayırdığı pay % 3.4’e çıkıyor.

Benzin parası farkı

• Ulaştırma giderleri hanehalkı harcamalarında %17.2 gibi yüksek bir oran tutuyor.
Bu harcama diliminde geliri yüksek olanlar ile düşük olanlar arasında da
asimetrik bir durum söz konusu.

En düşük gelirli %20 ulaştırmaya gelirlerinin %8.5’ini ayırırken,
yüksek gelirlilerde bu oran % 21.4’ü buluyor.

• 2010’da hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 1843 TL iken
2011’de 2 bin 120 TL olarak kestirildi.

2011’de bu değer kentsel yerlerde 2 bin 364 TL, kırsal yerlerde ise 1547 TL olarak hesaplandı.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir